Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Aylık Arşiv: Ekim 2016

DÜNYA SAVAŞI

sa v a ş m a s r a f l a r i (1914’te milyar frank olarak): Fransa 143, Büyük Britanya 190, A.B.D. 160, Rusya 92, İtalya 65. TİCARET GEMİSİ k a y i p l a r i (ton olarak): Fransa 925 000, Büyük Britanya 7 760 000, İtalya 846 000, A.B.D. 395 000, Norveç 1 200 000, ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Kafkas cephesi ve ermeni hareketleri. 18 Aralık 1917’de Ruslarla Erzincan’da yapılan mütarekeden sonra, 1918 yılında Kafkas cephesinde savaş olmadı. Ancak rus kuvvetleri çekildikten sonra, Van’da toplanan ermeni ‘taburları, teşkilâtını büyüterek ■ Rusların işgalinde bulunan Türk topraklarını istilâ ettiler; bölgedeki Türk halkına ağır saldırılara geçtiler ve yer yer, kütle halinde öldürmeğe başladılar. Bunun üzerine Vehip Paşa kumandasındaki 3. ordu Bitlis’ten Tirebolu’ya ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

(26 eylül). 10 – 20 Ekimde Foch, Almanların son olarak çekildikleri mevziye (Hermann ve Hunding hatları), hücum emrini verdi. Savaşın burada bitmiyeceğini ve Meuse nehrinin doğusuna kayacağını tahmin ediyordu. Fakat, 12 müttefik ordusunun aynı noktaya doğru yaptıkları taarruz sonunda Almanlar yenilgiye uğradıklarını kabul ettiler: 4 kasımda Ren nehri üzerinde geneî bir geri çekilme kararı verdiler; 7 kasımda alman murahhasları mütareke ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Planlar. Rusya cephesinin çöküşü Almanların kuvvetlerinde tasarruf yapmalarına imkân verdi ve 700 000 kişilik bir takviye sağladı; öte yandan bu olay müttefikler için çok ağır bir darbe oldu. A.B.D. birlikleri temmuz ayına kadar savaşa katılmadılar, Fransızlar ve ingilizler, birliklerindeki asker sayısının azlığı yüzünden ağır bir kriz geçirdiler, bu da. onları savunmaya çekilmek zorunda bıraktı (Petain’in 24 ocak tarihli emri). Hindenburg ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Başkan Wilson gelecekteki barışın esasını teşkil edecek olan on dört madde bildirisini 3 ocakta açıkladı. Bu maddeler hem devletler hukukuna ait esasları, hem de çeşitli savaşçıları tatmin edebilecek bazı belirtileri taşıyordu. Fakat 1918 yılının ilk aylarında Almanlar önce Batı cephesinde yaptıkları taarruzla güvenlerini arttırdılar, hâkimiyetlerini Doğuya kadar genişleterek durumlarını kuvvetlendirdiler: Sovyetlerle Brest-Litovsk (3 mart) ve RomanyalIlarla Bükreş (7 mayıs) antlaşmaları, ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Ordu mevcutları, a l m a n y a : (kasım) 239 tümen (Batıda 148, Doğuda 83, İtalya cephesinde 6, Balkanlarda 2). j| f r a n s a : Batı cephesinde (mart) 109 tümen, (aralık) 97 tümen. b ü y ü k b r İt a n y a : Batı cephesinde (ağustos) 62 tümen. || İtalya: 55 tümen. ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Türk cepheleri. Doğu cephesinde 1916’da büyük ölçüde ilerleyen Ruslar, Bitlis güneyi – Muş – Çapakçur doğusu – Kiğı – Erzincan batısı – Suşehri doğusu – Tirebolu hattında durdurulmuştu. Şiddetli kışa rağmen Ruslar bu cephede iki kat üstünlüklerini koruyorlardı. İngiliz kuvvetlerine karşı direnen 18. kolordu Kut’ül Amare ve Felâhiye mevzilerinde; 13. kolordu da, bir Rus süvari kolordusuna karşı Hemedan’da bulunuyordu. Bir ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Fransızların başarısızlığı, Almanların yeniden güçlenmesi. Yıpratma savaşı kesin bir sonuç vermeyince başka yoldan sonuca ulaşmak düşünüldü; fakat Rus ihtilâli ve A.B.D.’nin savaşa girmesi iki savaşçı tarafın hazırladığı yeni planları altüst etti. Hindenburg elindeki imkânların azlığından ötürü ilk defa olarak müttefiklerin harekâtı karşısında savunmaya geçmek, birliklerini önceden tahkim edilmiş bir hat üzerinde toplamak zorunda kaldı (Saint Quentin-La Fere hattı) ve bu ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Amerika’ nm müdahalesi. 1 Şubattan itibaren Almamarın girişmiş oldukları topyekûn denizaltı muharebesi, A.B.D.’nin Almanya ile ilişkisini kesmesine yol açtı. Birkaç ay içinde kaybedilen ticaret gemilerinin tonajı çok yükseldi. 2 Nisanda Amerikan kongresi, Merkezî devletlere savaş ilânını tasdik etti. Fakat A.B.D. tam anlamıyle ittifaka katılmadı ve Almanya düşmanlarının «ortağı» durumunda kaldı. Rus ihtilâli. Ocak ayında patlak veren kriz sonunda çar Nikola ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Ordu gücü: a l m a n y a : 172 tümen (Batıda 116, Doğuda 55, Balkanlarda 1). || f r a n s a : 116 piyade tümeni, 7 süvari tümeni (seferber edilen insan sayısı 4,7 milyon). || b ü y ü k b r İt a n y a : 79 tümen (bunun 48’i Batı cephesinde). || a ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

İrak cephesi. Irak ve çevresindeki K u v v e tl e r d e n 13. ve 18. kolordularla, karargâhı Bağdad’ta bulunan 6 orduya alman generali Goltz Paşa kumanda etmekte idi. ingilizler Kut’ül Amare’- de kuşatılmış bulunan kuvvetlerini kurtarmak amacıyle 21 ocak 1916’da Felâhiye mevzilerine taarruza geçtiler. (Bu sırada bir rus süvari tümeni de İngilizlerle birlikte, İran içerisinden ve ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Hicaz ve Yemen harekâtı. Öteden beri Hicaz, Asir ve Yemen çevresindeki arap halkının imparatorluğa olan bağlılıklarına güvenilememekte idi. Bu yüzden savaşın ilânında, bölgedeki kuvvetlerden 7. kolordu ile 21. asir ve bağımsız 22. hicaz tümeni, kaynak yetersizliği dolay isiyle seferber edilemedîler. ingilizlerin kışkırtmalarıyle 1916 yılında bu bölgede karışıklıklar başladı. Mekke emîri Şerif Hüseyin ayaklanarak bağımsızlığını ilân etti ve harekâta geçti. Aynı ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

Sina cephesi. 4. Ordu tarafından özel olarak hazırlanan bir tümenden fazla bir kuvvet, Elariş’den 16 temmuz 1916’da harekete geçti, 3 koldan kanala yaklaşıldı, 4 ağustosta da taarruza geçildi, ingilizler kanaldaki mevzileri kuvvetle tahkim etmişti. Çöl şartlan yüzünden lojistik destek yetersiz kaldığı için başarıya ulaşılamadı ve 14 ağustos 1916’da Elariş’e kadar geri çekilindi. ingilizler, 1916 yılı sonlarına doğru Elariş’e yaklaştılar ve ...

Devamını Oku »

DÜNYA SAVAŞI

ketlerine devam eden Ruslar, 11 şubatta Erzurum cephesinin zayıf kalan kuzey kanadındaki Kargapazarı ve Gürcüboğazı kesiminden baskın şeklinde saldırdılar. Beş gün süren çetin muharebeler sonucunda büyük çaba ve kahramanlık göstermesine rağmen 3. ordu Erzurum’un düşmesine engel olamadı. Avrupa’da rus ordularının çekildiği, müttefiklerin Çanakkale’yi boşalttığı ve Irak’ta İngiliz generali Tavvnshend’in kuşatılmasına devam edildiği sırada Erzurum’un düşmesi, Rusya ve müttefiklerinin morallerini yükseltti. ...

Devamını Oku »

DAMLA (Gut-Nikris) HASTALIĞI

DAMLA (Gut-Nikris) HASTALIĞI Ayak parmaklarının şiddetle sancılanmasıyla zuhur eder; kandaki üre ve okzalit asit çok artmıştır. Gut krizi dayanılmaz ağrı ve sancı şeklinde, daha ziyade önce ayak başparmağında olur. Aşın et, sakatat yemekten kaçınmalı, rutubetli yerlerde çalışmamalı, oturmamalı, sinir gerginliği meydana getiren olayları sabır ve tahammülle karşılamalı. 1. Mısır püskülü, kiraz sapı çayı içmeli. Yürüyüş gibi hareketli davranışlarla kan dolaşımına ...

Devamını Oku »

DAMARSERTLİĞİ NASIL GEÇER

DAMARSERTLİĞİ – Yosun çeşitlerinden olan ve toz olarak satılabilen ve bulunabilen lsa- coharina, gladostephus, luminaria, spongiosus dosmaresti aculsat, halidrea silixuosa herhangi birisini yemeklerin içine koymak suretiyle alınabilir. – Çiğ patetes rendelenir ve sabah kahvaltıdan önce yenin – Bir su bardağı ılık suya bir limon suyu ve 1 portakal suyu kanştırıp alınması şifadır. – Kiraz mevsiminde bir gün yemek yiyip, bir ...

Devamını Oku »

DAMAR ÇATLAMALARINDA BİTKİSEL ÇÖZÜM

DAMAR ÇATLAMALARI Limon yenilir, ya da kaynatılarak içilir

Devamını Oku »

DALAK AĞRISI VE ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?

  DALAK AĞRISI VE ŞİŞMESİ – Ağnya karşı öküz dalağı alınıp 30 dakika 2 litre suda pişirilirce bardaklara taksim edilip dolaba konup sabahları aç kamına bir bardak içilmelidir. – Papatya kaynatılarak içilin

Devamını Oku »

ÇOCUKLARDA DİŞ ÇIKARMA

ÇOCUKLARDA DİŞ ÇIKARMA – Papatya kaynatılarak içirilir.

Devamını Oku »

ÇİL LEKELERİN GEÇMESİNDE DOĞAL ÇÖZÜMÜ

ÇİL LEKELERİ – Sıcak çay ile çiller silinin – Yumurta zan çillerin üzerine yapıştırılır 8-10 defa tekrar edilmelidir. – Soğuk suya peroxyde karıştırılıp çil üzerine günde 2-3 defa sürülür ve 20-30 dakika süre ile uygulanır ve her uygulamadan sonra o kısma vazalin veya zeytinyağı sürülün – Bir litre suya bir fincan pirinç atılıp kaynatılır ve süzülür akşamları yüz bu suyla ...

Devamını Oku »