Aylık Arşiv: Eylül 2015

DONAGGtO (Arturo)

DONAGGtO (Arturo)

DONAGGtO (Arturo) DONAGGtO (Arturo), İtalyan hekimi (Fal- conara, Ancona 1868-Bologna 1942). Cag¬liari, Messina, Torino ve Modena üniver¬sitelerinde nöroloji ve psikiatri okuttu. His¬toloji alanında, omurgalıların sinir hücrele¬ri, sinir tellerinin patolojisiyle ilgili incele¬meler yaptı. Alın lobu kabuğunun ekstra- piramidal fonksiyonlarını inceleyerek Par¬kinson hastalığı hakkında özel bir teori or¬taya koydu. İdrardaki «engel fenomeni»ni açıkladı. Kendi adını verdiği bu olayı sa¬ra nöbetlerinin teşhisine uyguladı,

Devamını Oku »

DONACİA

DONACİA

DONACİA DONACİA i. (yun. donaks, kamış’tan). Ma¬denî renkte güzel böcek. Su bitkilerinde ya¬şar. (Kınkanatlıların chrysomelidae famil¬yasından.) — ANSIKL. Kuzey yarımkürede yaygın pek çok donacia türü bulunur. Daima suya gö¬mülü yaşayan kurtçukları, beslendikleri bitkilerin dibine tutunmuş bir koza içinde nemf şeklinde başkalaşma geçirir, (L) DONAC1DAE çoğl. i. (yun. donaks, kamış’- tan). İkiçenekli yumuşakça familyası. (Hay¬vanın büyük bir ayağı, iki sifonu vardır, ...

Devamını Oku »

DONA ANA

DONA ANA

DONA ANA DONA ANA CordiHerası, Şili’de (Co¬quimbo ili) sıradağlar; yüksl. 5 690 m. And dağlarının bir koludur (Turbio ırma¬ğının kuzeyinde). Başlıca doruklan volka¬nik püskürmelerin biriktirdiği gereçten oluş¬muştur

Devamını Oku »

DONA

DONA DONA i. («hanım» anlamına gelen isp. k.). İspanyol prenseslerine ve soylu kadınları¬na verilen şeref unvanı. Bugün herkes için kullanılmaktadır. (Küçük adın önüne ge¬tirilir.

Devamını Oku »

DON

DON

DON DON i. (esk. tüık. tong’dan). Sıcaklığın sı¬fırın altına düşerek bir süre bu durumda kalması sonucu suyun buza dönüşmesi: İlk¬bahar donları erken tomurcuklanan ağaçları kavurur. (Bk. ANSİKL. Jeomorfoloji bölümü). || Don çözülmesi, sıcaklığın yükselmesiyle buzların erimeğe başlaması. || Dön havası, sıvıları donduracak kuru soğuk hava. |î Don yapmak, [hava için] sıvıları dondur¬mak: Gece müthiş bir don yaptı, bahçede kalan çamaşırlar ...

Devamını Oku »

DON

DON

DON DON i. (esk. türk. ton’dan). Vücudun belden aşağısına giyilen iç çamaşırı: Don ve göm-leğiyle dışarı fırlamış erkekler kapıların önünde giyiniyorlardı (A. H. Tanpınar). ¡| [Hayvanlar İçin) Renk: Kır atın sarı don- lusu f Yiğidin gözii kanlısı (Köroğlu). j| Esk. Elbise. || Halk dili. Çamaşır. j| Don taşı, üzerinde çamaşır yıkanılan yer. || İç donu, pantolon veya şalvar altına giyilen ...

Devamını Oku »

DOMUZTEPE

DOMUZTEPE

DOMUZTEPE DOMUZTEPE. Arkeol. Anadolu’da, Ceyhan nehrinin doğu sahilinde höyük. Karatepenin tam karşısında, eski çağlarda Kappadokia’ya ulaşan önemli bir yolun kilit noktasında. 1946’da prof. Bossert ve U. Bahadır Alkım tarafından araştırıldı; 1947’de kazılara baş¬landı. Höyük’te dört iskân devresi tespit edildi. I. Roma devri: bu devir yapıları zirvede, zirvenin kuzey, doğu ve güneyin- dedir. Bu tabaka şiddetli bir tahrip gör¬müş, surlar bazı ...

Devamını Oku »

DOMRA

DOMRA

DOMRA DOMRA i. Bir rus çalgısı. Yuvarlak karın¬lı, uzun boyunlu, üç tellidir; mızrapla çalı¬nır. Çeşitli boyları vardır. XVIII. yy. da önemini kaybettiyse de XIX. yy. da yeni¬den balalayka orkestralarında kullanılmağa başlandı. 1908’de dört tellileri de yapılan domra, Rusya’da en yaygın çalgılardan bi¬ridir. (M)

Devamını Oku »

DOM PEDRİTO

DOM PEDRİTO

DOM PEDRİTO DOM PEDRİTO, Brezilya’da (Rio Grande do Sul eyaleti) şehir; Livramento’nun do¬ğusunda, Rio Santa Maria’nın sağ kıyısın¬da;11 465 nüfJ Buğday üretimi. Yün ihra¬catı.

Devamını Oku »

DOMODOSSOLA

DOMODOSSOLA DOMODOSSOLA, İtalya’da şehir. Picmon- te’de (Novara ili), Ossola vâdisinde, Toce kıyısında; 19 700 nüf. Semplon (Simplon) tünelinin çıkışında kurulan Domodossola. Lozan-Milano hattı üzerinde önemli bir milletlerarası transit istasyonudur. Elektro- metalürji ve elektroklmya. (L)

Devamını Oku »

DOMNUS veya DONUS

DOMNUS veya DONUS

DOMNUS veya DONUS DOMNUS veya DONUS* papa. 676’da se¬çildi (öl. Roma 678). Ravcnna başpiskopo¬sunu, papalık makamının üstünlüğünü ka¬bul etmeğe mecbur etti, (l) DOMODİEDOVO, S.S.C.B ‘de şehir, Mos-kova’nın güneyinde; 36 000 nüf. Yeni hava alanı, (L)

Devamını Oku »

DOMNINOS

DOMNINOS DOMNINOS, yunan filozofu ve matema¬tikçisi (V, yy.). Suriye’nin Larissa şehrinde doğdu. Syrianos’un öğrencisi. Atina oku¬lunda sonradan onun yerini aldı. Eflatuncu doktrin üzerine yazdığı kitabını Proklos çürütmeğe çalıştı, (L)

Devamını Oku »

DOMNARVET, İsveç’te (Kopparberg İdarî çevresi) şehir

DOMNARVET, İsveç’te (Kopparberg İdarî çevresi) şehir

DOMNARVET, İsveç’te (Kopparberg İdarî çevresi) şehir DOMNARVET, İsveç’te (Kopparberg İdarî çevresi) şehir; Borlange’nin kuzeydoğusun¬da; sanayi merkezi. Orta İsveç’te çıkarılan demir madeni Domnarvet’te işlenir, (l) DOMNÎÇA i. Prens unvanı ile Eflak ve Boğdan eyaletlerine tayin edilen fener bey¬lerinin kızlarının unvanı. Prenslerin karı¬ları «Domna», erkek çocukları «Beyzade» diye anılır; Domniçaların erkek çocukları¬na «çelebi», kızlarına «kokoniça» denirdi. (M

Devamını Oku »

DOMMEL

DOMMEL

DOMMEL DOMMEL, Belçika ve Hollanda’da ırmak; 100 km. Aa’yı alır, Meuse’e katılır, (L) DOMMELDANGE, Lüksemburg grandüka- lığında şehir; Lüksemburg şehrinin kuzey banliyösünde. Çelik fabrikaları. Demir ve öbür madenler metalürjisi. Tuğla harman¬ları. (

Devamını Oku »

DOMLESCHG

DOMLESCHG DOMLESCHG, İsviçre’de bölge, arka Ren vadisinin aşağı kesiminden meydana gelir. Thusis ile Reichenau (Graubünden) arasın¬da. Bu ad özellikle vadinin sağ yamacına verilir; sol yamaca Heinzenberg denir, (L)

Devamını Oku »

DOMİTİUS MARSUS, Augustus çağı latin şairi

DOMİTİUS MARSUS, Augustus çağı latin şairi

DOMİTİUS MARSUS, Augustus çağı latin şairi DOMİTİUS MARSUS, Augustus çağı latin şairi. Vergİlius ve Tibullus’un arkadaşıydı. Maecenas tarafından korundu. Ti¬bullus için çok güzel bir mezar taşı yazısı yazdı. Tibullus’un şiirlerinden söz edilirken çok zaman onun bu mezar taşı yazısı da anılır. Amazonides (Amazonlar) adlı uzun bir destan, yergiler, aşk şiirleri ve görgü konusunda mensur bir eser yazdı. Eser¬lerinden yalnız bazı ...

Devamını Oku »

DOMİTİUS CORBULO (Cneius)

DOMİTİUS CORBULO (Cneius)

DOMİTİUS CORBULO (Cneius) DOMİTİUS CORBULO (Cneius), romalı general (öl. Kenkhreai, Korinthos yakınları, M.S. 67). 47 Yılında imparator Claudius ta¬rafından Germanya ordu komutanlığına a¬tandı. Chauc’ları yendi, Meuse’den Ren neh¬rine kadar bir kanal açtırdı. Nero zamanın¬da 54 yılında Parth’larla savaştı ve kral Vologesus’u Ermenistan’dan kovdu, kendisi¬ne Tirİdates barışını kabul ettirdi. Bütün hizmetlerine rağmen, Nero Öldürülmesini emredince, kendi kılıcıyle intihar etti, (L) DOMITtUS ...

Devamını Oku »

DOMİTİA LEPİDA

DOMİTİA LEPİDA

DOMİTİA LEPİDA DOMİTİA LEPİDA, Nero’nun halası. M. Valerius Messala Barbatus’un (M.S. I. yy.) karısı. Kızı, imparator Claudius’un karısı Messalina idi. Agrippina tarafından, Ne- ro’nun evliliğini önlemek için büyü yap¬makla suçlandırılarak öldürüldü, (L) DOMİTİA LONGINA, Nero zamanında Germanya valisi olan Domitius Corbulo’nun kızı (I. yy. sonu). İlk önce Lucius Aelius Lamia’nın karısı oldu. Sonra, kendisine âşık olan imparator Domitianus ile evlendi. ...

Devamını Oku »

“Bir süre sonra insanlar pek de umurunda olmuyor..

“Bir süre sonra insanlar pek de umurunda olmuyor.. Kimseyi değiştirmeye çalışmıyorsun.. Kimin ne düşündüğünü, kimin ne yaptığını umursamıyorsun.. Yorulunca kendi kabuğuna çekilip o küçük dünyanda yalnız yaşamayı öğreniyorsun.. Anlık mutluluklar yaşayıp derin hüzünleri tek başına atlatmayı öğrendiğin vakit kimseye de ihtiyacın olmuyor.. Siz buna yalnızlık diyorsunuz, ben ise huzur„”

Devamını Oku »

Bu sorunun cevabını bilen zengin oluyor !

Bu sorunun cevabını bilen zengin oluyor ! XPrize Vakfı tarafından organize edilen yarışmada “fosil yakıtların kullanımında karbondioksit salınımı nasıl azaltılır?” sorusunun cevabına 20 milyon dolar ödül konuldu. XPrize Vakfı tarafından organize edilen yarışmada, fosil yakıtlardaki karbondioksit salınımının azaltılmasına ilişkin sorunun cevabına bulana 20 milyon dolar verilecek. Vakfın internet sitesinden yapılan duyuruda, Kanadalı 13 enerji firmasından oluşan COSIA (Canada’s Oil Sands ...

Devamını Oku »