Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Anasayfa » 2015 » Ağustos

Aylık Arşiv: Ağustos 2015

Peygammer Efendimiz((s.a.v.) Kedi ve Hayvan Sevgisi

Kur’ân-ı Kerim hayvanların da insanlar gibi birer ümmet olduklarını bildirir. Âyet-i Kerime’de Cenâb-ı Hakk (c.c.): “Yerde yürüyen hayvan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan hepsi, ancak sizin gibi ümmetlerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra ancak Rabbine toplanıp getirilirler.”(1) buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayvanlarla alâkalı vaz’ ettiği hususlara başka dinlerde rastlamak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayvanlara gösterilmesi gereken merhametten, ...

Devamını Oku »

Medine ve Gül

Medinemiz işte insanların ruhunun temizlendiği yer. İnsanlar orada iyi oluyor insanlar orda bir bebekkadar temiz oluyor orda arınıyolar pislikten işte orda orda oluyor başka biyer de değil. Bi pavyonda değil veya bi discoda değil orda kirleniyorsunuz. Arkadaşlarım sakın şunları yapmayın: Yalan Söyleme Kütülük Yapma HoşGörülü Ol İŞTE HERŞEYİN GERÇEĞİ BU VİDYODA İNŞALLAH BU VİDEO’DAN SONRA AÇIK ARKADAŞLARIM KAPANIR

Devamını Oku »

Tekno Sosyal Aile

Tekno Sosyal Aile

Devamını Oku »

Konumuz Kutup ayıları

Konumuz Kutup ayıları Kutup ayıları çoksaldırgan lar ancak bunları avcılar göre bilir ama bunları öyle  kolay kolay yakalayamayız görüşürüz

Devamını Oku »

2015 TEOG lise nakil sonuçları açıklandı: 230 bin kontenjan boş!

2015 TEOG lise nakil sonuçları açıklandı: 230 bin kontenjan boş! Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında öğrenci alan liseler için yapılan ilk nakil döneminin sonuçları bugün (24 Ağustos) açıklandı. İlk dönem nakil sonuçlarına göre 230 bin kontenjan hala boş. İstediği liseye girmek isteyen adaylar bugün başlayıp 28 Ağustos’a kadar sürecek ikinci nakil döneminde de tercihlerini yapabilecek. Açık liseye yerleştirilenler, bulundukları ...

Devamını Oku »

DtMETiLiK

DtMETiLiK

DtMETiLiK DtMETiLiK sıf. (fr. dimethylique). Kim. iki mol metilalkolden türeyen. || Bileşiminde iki metil kökü bulunan. (L) DİMETİLKARBİNOL i. (fr. dimethylcarbi-nol). Kim. Eşanl. İZOPROP1L ALKOL. (Bk. PROPİL1K.) [L]

Devamını Oku »

DİMETİLHİDRAZİN

DİMETİLHİDRAZİN

DİMETİLHİDRAZİN DİMETİLHİDRAZİN i. (fr. diméthylhydra-zine). Astronotik. Füze motorlarında yakıt olarak kullanılan hidrazin türevi. (Bk. AN- S1KL.) — ANSiKL. N2H2 (CH3)a formülündeki di-metilhidrazin, anglosakson ülkelerinde U.D. M.H. kısaltmasıyle bilinir. Başlangıçta oksijenli suyun alevlenmesini sağlamak ama-cıyle kullanılan bu yakıt, sıvı oksijenle birlikte kullanılınca büyük bir itiş gücü sağlar ve azot peroksit veya florlu bileşiklerle birlikte kullanıldığında güçlü bir enerji doğurur. Dimetilhidrazin ve ...

Devamını Oku »

DİMETİLAMİNOFENOL (META—)

DİMETİLAMİNOFENOL (META—)

DİMETİLAMİNOFENOL (META—) DİMETİLAMİNOFENOL (META—) i. (fr. dimèthylaminophénol [meta]). Dimetilanili-nin metasülfonik türevinin alkali ortamda ergimesiyle elde edilen ve 87°C’ta eriyen HO—CeHi—N (CH3)2 formülündeki bileşik. (Rodaminlerin hazırlanmasında kullanılır.) [L] DİMETİLANİLİN i. (fr. diméthylaniline). Kim. CeHr.—N (CH3)z formülündeki üçüncül amin. — ANSiKL. Sanayide dimetilanilin, sülfürik asit eşliğinde, anilinin metil alkolle otoklavda ısıtılmasıyle elde edilir. 193°C’ta kaynayan, uzun süre kendi haline bırakılırsa esmerleşen, anilin ...

Devamını Oku »

Bilim Adamları Karada Yaşayan Balığın Sırrını Çözmeye Çalışıyor

Bilim Adamları Karada Yaşayan Balığın Sırrını Çözmeye Çalışıyor Kuzey Avustralya’da iki Queensland adasının ortasında bulunan Torres Boğazı’nda görülen katil balıklar yüzgeçlerini ayak gibi kullanıp karada yol alıyor. KARADA YÜRÜYEN BALIK Arazinin durumuna göre nemli ortamlarda tam bir gün suyun dışında kalabiliyor. Özel hava soluyan organı sayesinde karada yürüyor ve hatta ağaçları tırmanıp kuş yavrularını avlıyor. Tatlı suda yaşabildiği gibi tuzlu ...

Devamını Oku »

DİMETİL

DİMETİLDİMETİL

DİMETİL DİMETİL— (fr. dimethyl—). Kim. Bir molekülde, herhangi iki kök yerine iki metil kökünün geçtiğini gösteren önek. (L) DİMETİLAMİN i. (fr. dimethyl amine). Kim. NH(CH3)2 formülündeki doymuş amin. — ANSİKL. Dimetilamin suda çözünen, 7,2°C’ta kaynayan ve sıvılaşabilen, keskin kokulu bir gazdır. Potasyum hidroksidin pa-ranitrozo dimetilanilin* e etkimesiyle, sanayide ise trietilamin ve amonyaktan elde edilir. (L)

Devamını Oku »

DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet)

DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet)

DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet) DİMEŞKİ (Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammet), arap coğrafyacısı (Şam 1254-Reb-ve, Suriye 1327). öğrenimini Şam’da yaptı, uzun süre Rebve’de şeyhlik ettiği için Şeyhürrebye lakabıyle tanınır. En önemli eseri Nuhbet-üd-Dehr fi Acaib-il-Berri ve’l-Bahr (Kara ve Denizde Geçen İlgi Çekici Olaylar) [basılışı 1866] adlı coğrafya kitabıdır. Eserinde yeryüzünün tanımını, yeryüzü şekillerini ve çeşitli hayvanları, insanların meydana getirdiğ eserleri, insan ...

Devamını Oku »

DİMESİTİL

DİMESİTİL

DİMESİTİL DİMESİTİL i. (fr. dimesityle). Sodyumun mesitil bromüre etkimesiyle elde edilen, (CH3)3CflH*-C«H2(CH3)3 formülündeki hidrokarbon. (L)

Devamını Oku »

DİMERKÜRİAMONYUM

DİMERKÜRİAMONYUM

DİMERKÜRİAMONYUM DİMERKÜRİAMONYUM i. (fr. dimercu-riammonium). Kim. NHg2 formülündeki tek değerli kök. (L)

Devamını Oku »

DİMERKAPROL

DİMERKAPROL

DİMERKAPROL DİMERKAPROL i. (fr. dimercaprol). Eczc. Dimerkaptopropanol’un (Eşanl. B.A.L.) kısa adı. (Arseniğin panzehiridir; savaş gazlarının [arsinler] zehirleyici etkilerini jönler. Di-merkaprol, şırınga edilebilen yağlı eriyikler, göz yıkama suyu ve pomatlar halinde, arsenik ve civa zehirlenmelerine karşı kullanılır.) [L]

Devamını Oku »

DİMERİA

DİMERİA

DİMERİA DİMERİA i. Buğdaygillerden bitki cinsi. Avustralya, Asya ve Madagaskar’da yirmi kadar türü bulunur. (L)

Devamını Oku »

DİME, A.B.D.’de doların onda biri

DİME, A.B.D.’de doların onda biri

DİME, A.B.D.’de doların onda biri DİME, A.B.D.’de doların onda biri, yani 10 sent değerindeki madenî para. (L) DİMENİON veya DİMİNİ. Esk. coğ. Yunanistan’da (Tesalya bölgesi) Volos yakınlarında neolitik bir kültüre verilen ad. (Tesalya II kültürü de denir.) M.ö. III. bin-yılın ortalarında beliren dimini kültürü aynı devir kültürlerinden ayrı özellikler göstermektedir. Taş eserlerle, ele geçen az sayıda bakır eserler genel olarak ...

Devamını Oku »

DİMDİK

DİMDİK DİMDİK zf. Çok dik olarak: Ufuklarda sema dimdik denize inen bir duvar gibi (F.R. Atay). || Hiç eğilmeden: Bacaklarının üstünde dimdik durarak büyük görünmeğe çalışıyordu (H.Z. Uşaklıgil). En ağır yükleri alnından bir damla ter akmadan dimdik taşıdığını görmüş… (Y.K. Karaos-manoğlu). || [Bakış için] Dikkatli, ısrarlı ve keskin: Koğuştakiler, yeni gelene dimdik bakıyorlardı (K. Tahir). || Dosdoğru, sağa sola sapmadan: ...

Devamını Oku »

DİMBOVİTA veya DAMBOVİTA

DİMBOVİTA veya DAMBOVİTA

DİMBOVİTA veya DAMBOVİTA DİMBOVİTA veya DAMBOVİTA, Romanya’da ırmak. Karpatlardan doğar, Fagaraş ile Bucegi dağları arasından iner, Eflak ovasını geçer ve Argeş’e kavuşur; 249 km.Dimbovita, Bükreş’ten geçer. Suları az ve çamurludur; başkentin kanalizasyon şebekesi bu ırmağın aşağı kesimine bağlanmıştır. (L

Devamını Oku »

DİMAŞK veya DİMIŞK

DİMAŞK veya DİMIŞK

DİMAŞK veya DİMIŞK DİMAŞK veya DİMIŞK. Esk. coğ. Şam şehri’nin eski adı. Bk. şam. (M) DİMBOKRO, Fildişi Kıyısı’nda (merkez idare bölgesi) komün. Abidjan-Nijer demiryolu üzerinde ilçe merkezi; Buake ile Abidjan arasında; 15 000 nüf. Kahve ve kakao tarımı. — Dimbokro yönetim böl**»« 475 000 nüf. (L)

Devamını Oku »

DİMAS, DİSMAS, DYSMAS veya DİM-SAS

DİMAS, DİSMAS, DYSMAS veya DİM-SAS

DİMAS, DİSMAS, DYSMAS veya DİM-SAS DİMAS, DİSMAS, DYSMAS veya DİM-SAS, İsa’nın sağ yanında çarmıha gerilen iyi yürekli hayduda verilen ad. Romalıların din kurbanları listesinde yalnızca «iyi haydut» diye anılır. (L)

Devamını Oku »