Aylık Arşiv: Temmuz 2015

DİACONİA i Din tar. İlk kiliselerde, diyakosluk görevi

DİACONİA i Din tar. İlk kiliselerde, diyakosluk görevi

DİACONİA i Din tar. İlk kiliselerde, diyakosluk görevi DİACONİA i. (lat. k.). Din tar. İlk kiliselerde, diyakosluk görevi. Daha sonraları, sadaka ve devaların dağıtıldığı yapı. (Roma’da, her mahallede bir tane olmak üzere 7 diaconia vardı. Bunları kardinal-di-yakoslar yönetir ve başlarında da başdiya-kos bulunurdu.) || Ortodoks manastırlarına bağlı papazlık görevi. || Protestan papazları meclisinde yardım işleri bürosu. (

Devamını Oku »

DİABROTİCA Amerika’da yaşayan küçük böcek

DİABROTİCA Amerika’da yaşayan küçük böcek

DİABROTİCA Amerika’da yaşayan küçük böcek DİABROTİCA i. Amerika’da yaşayan küçük böcek. Değişik renk ve şekilde pek çok türü bulunur. (Kınkanatlıların chrysomelidae familyasından.) [L] DiACHROMUS i. Ağılı böcek. Akdeniz bölgesinde killi ve nemli topraklarda yaşar. Gövdesi kızıl, göğsü ile elitralarının arka kısmı mavidir. (Kınkanatlıların cara-bidae familyasından.)

Devamını Oku »

Konumuz Özgür Ruh

Konumuz Özgür Ruh Tlar nekadar özgür dilmi ama bazı kişiler onları ya çifline alıyo yada kendilerine alıştıp alerinden uzak tutuyo atlar çok iyi hayvan dilmi ama bazıları çok kıgın at onları bazıları çak uysa vede hiç kızgınn dildi .        

Devamını Oku »

DİABOLO Japon’ların XVIII. yüzyılda çok moda olan bir ustalık oyunu

DİABOLO Japon’ların XVIII. yüzyılda çok moda olan bir ustalık oyunu DİABOLO i. (yun. diabolos, şeytan’dan). Japonların şeytan adını verdikleri oyuna benzeyen ve XVIII. yüzyılda çok moda olan bir ustalık oyunu. ANSİKL. Bu oyun bir sicimle bağlı iki değnek ve karşılıklı konulan iki koniden meydana gelen bir çeşit makara ile (diabolo) oynanır. Oynayan kişi sopalarla, diaboloyu sicimin üzerinde yuvarlar, havaya atar ...

Devamını Oku »

DİABLİNT’LER, Aulerci Konfederasyonuna Bağlı Galya Halkı

DİABLİNT’LER, Aulerci Konfederasyonuna Bağlı Galya Halkı

DİABLİNT’LER, Aulerci Konfederasyonuna Bağlı Galya Halkı DİABLİNT’LER, Aulerci konfederasyonuna bağlı Galya halkı. Başkentleri Jublains (Mayenne) idi. (L) Diaboliques (LES). Barbey d’Aurevilly’nin hikâye kitabı (1874). Bu kitapta altı hikâye vardır: Le Rideau Cramoisi (Kırmızı Perde), Le dessous des Cortes d’une Partie de Whist (Bir Vist Oyununda İşin İçyüzü), Le Plus Bel Amour de Don Juan (Don Juan’m en Güzel Aşkı), Le ...

Devamını Oku »

DİABLERETS (LES), İsviçre Alplerinde Kütle

DİABLERETS (LES), İsviçre Alplerinde Kütle

DİABLERETS (LES), İsviçre Alplerinde Kütle DİABLERETS (LES), İsviçre Alplerinde kütle. Vaud, Fribourg ve Valais kantonları sınırında; dik ve uçurumlu yamaçlarla Rhône vâdisine ve daha uzun yamaçlarla yukarı Sarine bölgesine bağlanır. İkinci zamana ait kalker aşma örtülerinden oluşmuştur; bunlar kuzey-kuzeybatı yönünde inerek Diableret veya Sommet des Ormonts’ un güneydoğu yönünde sarp bir cephe meydana getirir; 3 246 m. Sıradağın kuzey eteğinde ...

Devamını Oku »

DİABLASTİK

KRİSTAL

DİABLASTİK DİABLASTİK sıf. (fr. diablastique). Bil-lûrlu şistlerde, iri kristalli bir mineralin, arasına yerleşmiş başka mineralleri bir sünger gibi içine çekmesiyle meydana gelen bir kristal dokusu için kullanılır. (L) Diable Amoureux (LE) [Âşık Şeytan], Jacques Cazotte’un masalı (1772). Genç bir İspanyol, Alvare, şeytana hükmetmenin yolunu öğrenir. Büyü yapmaya gider; çeşitli kılıklarda, özellikle güzel bir kız (Biondetta) ve genç bir erkek olarak ...

Devamını Oku »

DİABELLİ (Anton), Avusturyalı Besteci

DİABELLİ (Anton),

DİABELLİ (Anton), Avusturyalı Besteci DİABELLİ (Anton), avusturyalı besteci (Mattsee, Salzburg yakını 1781-Viyana 1858). Viyana’da piyano virtüözlüğü, çeşitli çalgıların öğretmenliğini yaptı. Daha çok öğretim alanında değerli eserler yazdı, özellikle piyano besteleri bıraktı. Beethoven’e valslerinden birinin temasına dayanan op. 120 Çeşitlemeler’ini ısmarlayan ve böylece 1821-1823 yıllarında en üstün eserlerden birinin bestelenmesine yol açan Diabelli olmuştur. Diabelli Haydn kardeşlerin, Mozart’ın, Cherubini’nin ve özellikle ...

Devamını Oku »

DİA (Mamadou), senegalli devlet adamı

  DİA (Mamadou), senegalli devlet adamı DİA (Mamadou), senegalli devlet adamı (Khombole, Senegal 1910). 1948-1955 Arasında senatör, 1956-1959 arasında da milletvekili oldu. Ocak 1957’de Léopold Senghor ile birlikte yönettiği Setıegal Halkçı Bloku’na dayanarak Afrika konvansiyonu adı altında yeni bir siyasî topluluk kurdu ve bu topluluğu, bir fransız – afrika federasyonu çerçevesi içinde, Fransız Batı Afrikası’na bağlı yeni bir siyasî topluluk ...

Devamını Oku »

Türkiye’nin balık stokları “tükeniyor”

Türkiye’nin balık stokları “tükeniyor” Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin denizlerinden avladığı toplam balık miktarında son 10 yılda yüzde 30 gerileme yaşandı. En çarpıcı düşüş kefal, levrek, çipura, akya, kalkan gibi dip balığı türlerinde görüldü. On yıl önce 10 bin 560 ton avlanan kefal, geçen yıl bin 721 tona düştü – ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gücü: “Pek ...

Devamını Oku »

DIŞMERKEZLİ

DIŞMERKEZLİ DIŞMERKEZLİ blş. sıf. Astron. Dışmer-kezli daire, Güneş’in Yer etrafındaki görünür hareketinin başlıca özelliklerini açıklamak amacıyle eski astronomların, özellikle Hipparkhos’un düşündüğü sanal daire. Bk. ANSİKL. — Mat. Merkezleri aynı olmayan daireler için kullanılır. || Dışmerkezliliği sıfır olmayan bir eğri için kullanılır: Daire, dışmer-kezii olmayan bir elipstir. || Dışmerkezli düzgünsiizlük, eksenleri 2a ve 2b olan bir elipsin, x=a cos <p ve ...

Devamını Oku »

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI

  DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI Dışişleri bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti devletini dışarıda temsil etmek, yabancı devletlerin ve milletlerarası kuruluşların çalışma ve ilişkilerini takip ederek tayin edilen dış siyaseti yürütmek için kurulan devlet teşkilâtı. Tanzimata kadar reisülküttap-ların baktığı dışişleri bu tarihten sonra Umur-ı Hariciye nezflreti’ne bağlandı ve önem kazandı. Büyük Millet meclisi tarafından Hariciye vekâleti kuruldu (1920). önce 1923, sonra 3312 sayılı kanunla ...

Devamını Oku »

DIŞADÖNÜK blş. i. ve sıf. Psikol

DIŞADÖNÜK blş. i. ve sıf. Psikol

DIŞADÖNÜK blş. i. ve sıf. Psikol DIŞADÖNÜK blş. i. ve sıf. Psikol. İsviçreli ruhbilimci Rorschach’ın (1884-1922) ti-polojisinde ruhsal hayatı bakımından dışa dönük eğilimleri,, içe dönük eğilimlerine gore agir basan tipler. ANSİKL. Dışadönük olanlar, toplum hayatını seven ve çevrelerinin etkilerine büyük ölçüde açık kişilerdin Bununla birlikte, bu etki uzun süreli değildir. Rorschach’ın mürekkep lekesi testinde dışadönüklerin cevaplarını lekenin hareketinden çok rengi ...

Devamını Oku »

ÇEŞ. DEY. Dış âlem, çevre

ÇEŞ. DEY. Dış âlem, çevre — ÇEŞ. DEY. Dış âlem, çevre: Acıkan, azığını dış âlemden arar (N. Ataç). || Dış kapının mandalı, çok uzak akraba. || Dışı eli yakar içi beni (yakar); «görünüşüne, güzelliğine aldanmamak» anlamında kullanılır. || Dışı kalaylı (hayhaylı) içi alaylı (vayvaylı). [Bk. ALAYLI.] || tçi dışı bir, samimî (kimse). || tçi dışına çıkmak, sarsılmak sonucu çok rahatsız ...

Devamını Oku »

DIRAVEÇE ( Dıraveçe bezi)

( Dıraveçe bezi)

DIRAVEÇE ( Dıraveçe bezi) DIRAVEÇE i. Denize. Dıraveçe bezi, yelkenlerin ve tentelerin dayanıklılığını sağlamak için kenarlarına dikilen pervaz. || Dıraveçe çemberi, selviçlerin volta edildiği armadora çeliklerinin geçirilmesine yarayan, üzeri delikli kalın tahta kiriş. || Dıraveçe demiri, yelkenli gemilerde çarmıklara tır-manıldığı sırada halattan basamaklar (ıs-kalarya) üzerine binen ağırlık dolayısıyle, çarmık halatlarının içeri doğru kavislenerek basamakları bollaştırması ve tırmanmayı güçleştirmemesi için, birkaç halat ...

Devamını Oku »

DIMIŞKİ (Şemseddin Ebu Abdullah Mu-hammed bin Ebu Talib)

Şemseddin Ebu Abdullah Mu-hammed bin Ebu Talib).

DIMIŞKİ (Şemseddin Ebu Abdullah Mu-hammed bin Ebu Talib) DIMIŞKİ (Şemseddin Ebu Abdullah Mu-hammed bin Ebu Talib). Müslüman yazarı (? 1226-? 1323). Asıl adı Şeyh-i Rabbah’tır,. Şam yakınlarında Rabbah köyü imamlığı yaptı. Birçok eser yazdı. Başlıcaları: Nuh-betu’l-Dehr fi Acaib-al-Berri ve’l Bahr (Karada ve Denizde Görülen Şaşılacak İşlerden Seçmeler), El Makamat-al-Felsefiyye El Tercümat-al-Sufiyye (Felsefe Konuları, Tasavvufla ilgili Çeviriler), Risale fi llm-al-Ferase*dir (Mantık ...

Devamını Oku »

DHYAN

murakaba

DHYAN DHYAN i. Dikkati bir noktaya toplama, murakabeye dalma, çevre ile ilgiyi kesme yöntemi; Yoga okuluna bağlı hint filozofları ile Buddha’cılar bu yöntemle ruhlarına, düşüncenin dalgalanışlarını durduran, karşı konulmaz bir güç kazandırırlar. (Bu yöntem VI. yy.a doğru çan adiyle Güney Çin’e geçmiştir.) Bk. BODHİDHARMA. (L) Dhyani-Bodhisattva, murakabe, kendi iç âlemine dalma boddhisatvası. (L) Dhyani-Buddha, murakabe, kendi iç âlemine dalma Buddha’sı. ...

Devamını Oku »

DHRUVA

hint mitoloji

DHRUVA DHRUVA («sabit, değişmez» anlamında sanskritçe k.), hint mitolojisinde Uttanapa-da’nın oğlu olarak nitelenen kutupyıldızı-nın sanskritçe adı. Efsanenin erdem ve alçakgönüllülükle yücelttiği Dhruva, öz annesi ile birlikte üvey annesi tarafından hakarete uğrayınca, ormana kaçıp orada yaşamağa başlar. Yalvarıp yakarmalarla kendini tanrı Vişnu’ya açındırır. Tanrı da onu, yıldız olarak göğe çıkarır. (M)

Devamını Oku »

Büyük yapılar

büyük yapılar

Büyük yapılar 1975’e gelinceye kadar dünyanın en büyük yapısı, ABD’nin Chicago kentindeki Sears Roebuck Tower’-di. Bu yapı 443 m yüksekliğinde ve 110 katlıdır. İçinde 16500 kisi barındırır. 103 asansörü ve 18 yürüyen merdiveni vardır. İnşaat mühendisleri, yüksekliği 3 km’ye kadar uzanan yapıların teknik açıdan yapılabilir olup ilerde uygulanabileceğini hesaplamışlardır. Neden Büyük Yapılar? Büyük yapıların ortaya çıkarılmasında ana neden, dünyanın büyük ...

Devamını Oku »

Yapı malzemeleri

yapi-malzemeleri

Yapı malzemeleri İnsanoğlunun temel gereksemelerinden biri, kötü hava koşullarından korunmaktır. İlkel insanlar bu gereksemelerini mağaralarda yaşayarak karşıladılar. Kendilerinden sonra gelenler de, yapılar inşa etmeye başladılar. Bu barınakların biçimini belirleyici etkenler, iklim ile eldeki yapı malzemeleriydi. Sözgelimi, sıcak ve yağışsız ülkelerde, ısıdan ve güneşten korunmak için evlerin pencereleri küçük tutulur ve duvarlar kalın yapılırdı. Buna karşılık, yağışlı iklimin egemen olduğu yerlerde ...

Devamını Oku »