Aylık Arşiv: Aralık 2014

endilüs lü ibn arabi

endilüs lü ibn arabi Bil ki; Allah’ın güzel isimleri (Esmau’l- Hüsna) zatları itibariyle âlemin varlığını gerektirirler. Bundan dolayı yüce Allah âlemi normal, düzgün bir beden olarak yarattı ve Adem’in (a.s.) de bu bedenin ruhu olmasını öngördü. Adem derken insanî âlemin varlığını kast ediyorum, “ve aileme ademe’l esmae kulleha / Adem’e bütün isimleri öğretti.” (Bakara, 31) Çünkü bedeni yönetip yönlendiren, sahip olduğu güçler itibariyle ruhtur. ...

Devamını Oku »

Samsung’un yeni yuvarlak hoparlörleri sesi her yöne aktaracak

Samsung, farklı tasarımlara sahip pek çok hoparlör üretmiş olmasına rağmen, UE Boom gibi 360 derecelik hoparlörlere cevap verememişti.

Devamını Oku »

nâzik ve güzel ahlâklı peygamber

nâzik ve güzel ahlâklı peygamber Benim için Nasıl Bir mersiye Okuyacaksınız?… Abdülmuttalib kızlarını etrafına çağırdı: ‘Öldüğümde benim için nnsıl bir mersiye okuyacağınızı merak ediyorum. Haydi şimdiden söyleyin ben de işitmiş olayım!…’ Sevgili Peygamberimizin altı halası bir ağızdan fasih arapçalan ile yu tınlamda dokunaklı bir ağıt yaktılar: Cömert, hürmete ve itaate lâyık Edebli, nâzik ve güzel ahlâklı Cesur, âdil, iyiliksever • ...

Devamını Oku »

peygamber efendimizin doğumu

peygamber efendimizin doğumu Muhammed’i (sav) bir beyaz yünlü kumaş içinde sanlı gördüm. O yünlü kumaş sütten beyaz ve ipekten yumuşak idi. O anda evvelkinden büyük bir bulut daha göründü. İçinde insan ve at kişnemesine benzer sesler işittim. Bir ses de şöyle diyordu: ‘Ona insanların ve cinlerin etrafını seyrettirdim, Ona Âdem safvetini, Nûh rif’atini, İbrâhim hil’atini, İsmail lisanını, Yusuf cemâlini, Yâkup ...

Devamını Oku »

hazreti muhammet mekkede doğdu

  hazreti muhammet mekkede doğdu  MEKKE’DE DOĞAN GÜNEŞ Zorluk duymadı anne, sevinçten uçtu dede Mucize gördü ebe, Haoıb doğduğu gece Mecûsi nârı söndü, yürekler cûş edip döndü Ne mübarek bir gündü, Habîb doğduğu gece (M. Balcı) Hani hep kemâller zevallerden sonra olur ya; dünya zulmette zir-ıcye ulaşmış, karanlık her yeri sarmış, gönüller, fikirler, vicdanlar ala-feidiğine kararmış, fetret devri ecelini doldurmuş, ...

Devamını Oku »

Samsung’dan fansız ve 12 inç ekranlı Ativ Book 9

Samsung Windows 8.1 yüklü Ativ Book 9 dizüstü bilgisayarını son olarak CES 2014’te güncellemişti. CES 2015’in hemen öncesinde şirket bu dizüstü bilgisayarının yeni bir güncellenmiş versiyonunu duyurdu.

Devamını Oku »

peygamber den önce

peygamber den (O’NDAN ÖNCE )  (O’NDAN ÖNCE ) Bahçıvansız bir bahçe, ıslâh edilmemiş, sulanmamış bir arâzi düşünelim; yabani otlar, dikenler, ısırganlar sarmıştır. Böyle bir tarlaya girmiş olsanız, çıktığınızda pıtıraklan, dikenleri elbisenize sarılmış, dikenlerini vücudunuza batmış bulursunuz. Böyle bir yerin ziraate elverişli hale gelmesi için, önce derinden derine yabâni otların, ayrıkların kökü kazılır. Toprak bunlardan temizlenmeyince, sağlıklı ürün almak mümkün değildir. ...

Devamını Oku »

Samsung yeni Series 9 dizüstü ve Series 7 masaüstü bilgisayarını tanıttı

Samsung yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarıyla ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor.

Devamını Oku »

Android için Material Design uyumlu 675 ücretsiz duvar kağıdı

Google’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümü Android 5.0 Lollipop yepyeni bir tasarım dili olan Material Design ile birlikte geliyor.

Devamını Oku »

Asırların Beklediği

Resûlûllah (sav), altı yüz sene peygamber gelmemiş, gönülleri çöle dönmüş; yanlış itikadlann ayrık otlan gibi gönül arâzilerini istilâ ettiği, vahiy yağmuruyla sulanmamış, bahçıvan yüzü görmemiş bir kavme gönderilmiş. ‘Babaları uyanlmamış olan bir kavmi uyarasın diye, çünkü onlar gaflet içindedirler.’ (Yâsin, 6) Hem aklı, hem gadabı, hem şehveti olan insan başıboş, mürebbisiz olunca, akıl nimetini gadabm ve şehvetin esiri yapar. Artık ...

Devamını Oku »

muhammedin soyu

Muhteşem Silsile Kıyâmet gününde bütün soylar ve akrabalıklar kesildiği halde benim soyum ve akrabalığım kesilmeyecektir. (

Devamını Oku »

Sen dünyaya gelmeden

Sen dünyaya gelmeden Asr-ı Saâdet’ten dörtyüz sene önce Tüba isimli bir hükümdar, semavi kitaplarda vasıflarınızı, Medine’ye geleceğinizi okumuştu. Yüreğini sevda kaplamış, yollara revân olmuş, gelip Medine’ye yerleşmiş, yüzlerce ev kurmuş, beklemiş, beklemiş, ne var ki ömrü vefâ etmemişti. Vasiyetini altun levhaya yazıp; zatınıza olan inancını, muhabbetini, saygılarını bildirmiş, mukaddes bir emânet olarak size ulaşıncaya kadar saklanmasını emretmişti. Bu derin muhabbet, ...

Devamını Oku »

Sana, felekler, melekler, ins-ü cin âşık

Sana, felekler, melekler, ins-ü cin âşık… \ Cebrail sana bir saat hizmette bulunma şerefine nail olmak için asır-‘ larca Rabbine secde edip yalvardı. Mi’rac gecesinde sana yakın olup, hizmet etmek arzusuyla cennette Burak kırk yıl gözyaşı döktü. İsmini eski kitaplarda duyup âşık olan yılan, senin teşrif edeceğin mağarada kırk delik açıp usanmadan asırlarca hasretle bekledi. Seni tehlikeden korumak için, güvercin ...

Devamını Oku »

Ebrehe zulmü

Kâbe, Ebrehe zulmü  Peygamber dedesi Abdülmuttalib’in ‘Ben develerin sâhibiyim, ben develerimi  istiyorum. Kâbe’nin sâhibi ise Allah’dır, O beytini korur’ sözleri,  tam tamına yerini bulmuştu. Ebrehe, alnında nûr-u Muhammedi parlayan Abdülmuttalib ’in heybetinden korkup, develeri geri verdi. Fil senesi, Nebî’nin (sav) doğum yılma rastlayarak ibretli bir hâtıra oldu. Kâbe, Ebrehe zulmünden kurtulmuş, ama putlardan kurtulamamıştı. O, kendini putlardan temizleyecek fatihini bekliyordu. ...

Devamını Oku »

Tahtının Sultânı

ek ki sen, ezelden tebliğci ve uyarıcısın. Senin önderliğin, teş-uyann olmasaydı, hayat nimetinden mahrum kalacaktık.

Devamını Oku »

Yüce Allah

Yüce Allah Nûr-u Muhammedi, Âdem’e ruh verildiğinde iki kaşı arasında be-lirdi; Zühre yıldızı gibi alnında parlayan bu nur sâyesinde, Cenâb-ı Hakk tarafından ‘Ebû Muhammed’ diye anıldı. Âdem, bu künyenin kendisine veriliş sebebini merak edince, Yüce Allah, Arşa nazar etmesini emretti. Hz. Âdem başını kaldırıp Arşı temâşâ edince, Habîb-i Kibriyâ’nın ‘Ahmed’ isminin nurla yazılmış olduğunu gördü. Heyecanla sordu: ‘Ey Rabbim, bu ...

Devamını Oku »

Cihada giderken sarsılmayan

Cihada giderken sarsılmayan Cihada giderken sarsılmayan ve hiçbir kılıcın parçalayamadığı cesaretiyle, Muzaffer dönerken bile kaybolmayan tevazusuyla… Hâsılı kelâm, hayatının her safhasında sergilediği hal ve tavırlarıyla, yaşadıktan ve söyledikleriyle, bugün de bizim için değişmez bir rehber ve modeldir. Mümtaz Sevgili Sevdâsı pîr-ü pâk gönüllere nasip olan Mümtaz Sevgili! Rûhunun her şeyden önce yaratılmış olması, Mevlâsı tarafından sevilmesi ve hürmetine âlemlerin yaratılması, ...

Devamını Oku »

Karanlıkta doğan güneş

Karanlıkta doğan güneş, müminler sayende kardeş Bulunmaz cihanda bir eş, âlemlere sultan geldi Kız çocuklar gömülürken, biçâreler dövülürken Zâlim haklı görülürken, dertlilere derman geldi (M. Balcı) Kâinatın, yüzü suyu hürmetine yaratıldığı O Zât (sav), yaratılış ağacının en parlak, en nûrâni, en görkemli, en mükemmel meyvesidir. O, son peygamber olmasıyla, gelmiş ve kıyâmete kadar gelecek bütün insanlara hitap etmektedir. İnsanlık, hangi ...

Devamını Oku »

ÂLEMLERE RAHMET

Eûzü Billâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdulillahi Rabbil âlemin Vesselâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn

Devamını Oku »

Ford SYNC Life360 ile sürüş güvenliğini artırıyor

Ford, direksiyon başındaki sürücüleri daha antisosyal ancak daha emniyetli kılmak için harekete geçti.

Devamını Oku »