Aylık Arşiv: Ekim 2013

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

Devamını Oku »

XVII. YÜZYILDA AVRUPA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

XVII. YÜZYILDA AVRUPA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

Devamını Oku »

XVII. YÜZYILDA AVRUPA’NIN ÖNEMLİ SİYASAL OLAYLARI

XVII. YÜZYILDA AVRUPA'NIN ÖNEMLİ SİYASAL OLAYLARI

Devamını Oku »

XV. YÜZYILDA AVRUPA

XV. YÜZYILDA AVRUPA Devletler Tablosu, 2 — XVII. Yüzyılda Avrupa’nın Olayları, 3 — XVII. Yüzyılda Avrupa Kültürü ve Uyy ‘ KONUNUN İŞLENMESİ Devletler Tablosu: 1 XVII. yüzyıl Avrupasmm başlıca devletleri hangileridir ve bun* durumları nedir? Bu yüzyılda Osmanlı devleti Avrupa’da hangi topraklarını yit t — XVII, Yüzyılda Avrupa’nın Siyasal Olayları : 1 — Hollanda (Felemenk) bağımsızlığını ne zaman ve nasıl ...

Devamını Oku »

XVII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

XVII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

Devamını Oku »

XVI. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURUMLARI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

XVI. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURUMLARI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

Devamını Oku »

SOKOLLU DEVRİ

SOKOLLU DEVRİ

Devamını Oku »

2-KANUNÎ DEVRİ

2-KANUNÎ DEVRİ

Devamını Oku »

I-YAVUZ SULTAN SELİM DEVRİ 0512-1520)

I-YAVUZ SULTAN SELİM DEVRİ 0512-1520)

Devamını Oku »

XV. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

XV. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

Devamını Oku »

Ogsburg Antlaşması. Protestanlığın Resmen Kabulü:

Ogsburg Antlaşması. Protestanlığın Resmen Kabulü:

Devamını Oku »

RÖNESANS

RÖNESANS

Devamını Oku »

XV. VE XVI. YÜZYILLARDA AVRUPA

XV. VE XVI. YÜZYILLARDA AVRUPA

Devamını Oku »

BEYAZIT DEVRİ

BEYAZIT DEVRİ

Devamını Oku »

FATİH DEVRİNDE DENİZLERDE VE DENİZAŞIRI YERLERDE YAPILAN SAVAŞLAR

FATİH DEVRİNDE DENİZLERDE VE DENİZAŞIRI YERLERDE YAPILAN SAVAŞLAR

Devamını Oku »

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULMASI

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULMASI

Devamını Oku »

FATİH DEVRİ

FATİH DEVRİ

Devamını Oku »

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

Devamını Oku »

AÇ’IN CEVABI

AÇ’IN CEVABI   Benim tuttuğum yolu, şu devrik tümcelerle yazmak yolunu beğen-orsunuz, dilimizin yapışma aykırı buluyorsunuz. Dilin birtakım de* nez, zorlanmağa gelmez kuralları olduğunu hatırlatıyorsunuz. «Bir nlede zarf başta gelir; onun arkasından fail, mefuller ve nihayet fiil İr» diyorsunuz. Bu kalıptan ayrılmayacağız demek, örneğin «Bur-lan dün Turhan geldi» diyemeyeceğiz. «Turhan dün Bursa’dan gel-de diyemeyeceğiz, hele «Turhan geldi dün Bursa’dan» dememize ...

Devamını Oku »

HANGİ TÜRKÇE

HANGİ TÜRKÇE

Devamını Oku »