Nilüfer Hatun'un da içinde metfun bulunduğu Orhan Gazi Türbesi, Bursa
Nilüfer Hatun'un da içinde metfun bulunduğu Orhan Gazi Türbesi, Bursa

SULTAN BİRİNCİ MURAD HAN’IN ANNESİ NİLÜFER HATUN

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

SULTAN BİRİNCİ MURAD HAN’IN ANNESİ NİLÜFER HATUN

Nilüfer Hatun'un da içinde metfun bulunduğu Orhan Gazi Türbesi, Bursa

Nilüfer Hatun’un da içinde metfun bulunduğu Orhan Gazi Türbesi, Bursa

Osmanlı padişah annelerinin üçüncüsü, Yarhisar tekfurunun kızı, Orhan Gazi’nin hanımı٠ Sultan Birinci Murad Han ve Süleyman Paşa’nın annesi Nilüfer Hatun’dur…

Kendi kendine ettiğin âdem  Bir yere gelse edemez âlem Adlî, İkinci Bayezid Han (Bütün âlem bir araya gelse, kişinin kendineyaptığını yapamaz) 

NİLÜFER HATUN ORHAN GAZİ’NİN HANIMI OLUYOR

Bizanslı tekfurların bu kin ve hilelerini, Osman Gazi’nin arkadaşı Harmankaya tekfuru Köse Mihal biliyor ve aralarında hakemlik yapmak istiyordu. Kızının evlenmesi bahanesiyle komşu tekfurları ve Osman Gaziyi düğüne davet etti. Fakat Bizans tekfurları barışmak şöyle dursun, bunu fırsat bilerek düğünde Osman Gaziyi öldürmek istediler, fakat muvaffak olamadılar.

Ancak, bu hilelerinden de vazgeçmediler. Bu defa Yarhisar tekfurunun kızıyla evlenecek olan Bilecik tekfurunun düğününde öldürmeyi planladılar. Osman Gazi’yi davet etme işini de Harmankaya Tekfuru Köse Mihal’e verdiler.

Köse Mihal görünüşte onların yanında idiyse de Osman Gazi’nin arkadaşı olması sebebiyle, tertiplenen ikinci bir suikastı ona haber verdi ve Osman Gazi bazı tedbirler aldı. Düğün hediyesi olarak Bilecik tekfuruna bir kuzu sürüsü gönderdi.

Düğün sonrası yaylağa çıkacağını bildirerek eskiden olduğu gibi değerli eşyalarının kadınlar vasıtasıyla kaleye alınmasını ve düğünün açık bir yerde yapılmasını istedi.

Bilecik tekfuru, Osman Gazi’nin tekliflerini kabul ederek, düğün yeri olarak Çakırpınar ovasını seçti. Osman Gazi, aşiretin eşyası yerine, atlara silah yükletip, kırk kadar gaziyi kadın kılığında Bilecik’e gönderdi.

Kendisi de birkaç arkadaşı ile düğün yerine gitti.

Bilecik halkının hemen hemen tamamı düğün yerine gelmiş, kalede pek az kimse kalmıştı. Herkes düğünde eğlenceye dalmış iken kadın kılığında kaleye giren yiğitler, sadece nöbetçilerin kaldığı kaleyi kolayca ele geçirdiler.

Osman Gazi bu haberi alınca hemen oradan uzaklaştı. Durumu öğrenen Bilecik tekfuru ve diğerleri Osman Gazi ile giriştikleri çarpışmada esir alındı. Osman Gazi, gelini de esir alarak Nilüfer adını verip, oğlu Orhan Gazi ile nikahladı (1298/1299).

Bu izdivaçtan Şehzade Süleyman Paşa ile Murad Bey (Sultan Birinci Murad Hüdâvendigâr), Halil Bey ve Kasım Beyler dünyaya geldi.

 

HAYIR ESERLERİ VE HİZMETLERİ

Osmanlı tarihinde oğlunun padişahlığını görebilen kadınların sayısı yirmi üçtür. Bunlardan birisi de Sultan Birinci Murad’m annesi Nilüfer Hatundur.Mevcut bilgilere göre vakıf kuran ilk valide sultan da odur.İffetli bir kadın olan Nilüfer Hatun İslâm’la müşerref olunca, birçok hayır eseri yaptırmıştır. Onun en büyük hususiyeti hayır ve hasenatta çok cömert olması idi. Fakirleri giydirir, evlenmeye imkânı olmayanlara yardım ederdi. Padişah anneleri içinde Nilüfer Hatun’un müstesna bir yeri vardır.

 

 

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.