OsmanlIların Kur’an-ı Kerîm’e Hürmeti

OsmanlIların Kur’an-ı Kerîm’e Hürmeti Duraklama-Döneminde-Osmanlı-Ordusu[1]

Osmanlılarda Kur’ân-ı Kerîm hassasiyeti daha devletin kuruluş safhasında karşımıza çıkmaktadır. Ertuğrul Gâzi’nin Kur’ân-ı Kerîm’e karşı hürmetleri ile başlayan bu muazzam yolculuk, Osmanlı cihan devletine adım veren Osman Gâzi’nin büyük gayretleri ile çağları aşan bir devletin ve medeniyetin temsilcisi hâline gelmişti.
Osmanlı Devleti; Mekke Şâfiî Müftüsü meşhûr Seyyid Ahmed Dahlan’ın da övgü dolu sözlerle ifâde ettiği gibi Asr-ı Sa- âdet’ten sonra gelen İslâm devletleri arasında İslâmiyet’e en çok hizmet eden devlettir1. Bilhassa; İslâmiyet’in öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması ve yayılması, bir başka ifâde ile İlâhî nizâmın tatbik edilmesi husûsunda üstün gayretleri ve destanlaşmış fedakârlıkları ile tanınan OsmanlI idârecileri; bütün bunları yaparken Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) ve onun ekmel vârislerine ittiba’ları; Kur’ân-ı Ke- rîm’in hattı, kırâati, talimi, tedrisi, tebliği, tefsiri, tevzîi ve terkîmi husûsundaki hassasiyetleri ile de temâyüz etmişlerdir. Bir başka ifâde ile “Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâ- at” çizgisinde, orta yolu takib eden tavırları ile İslâm ümmetinin gönüllerinde asırlardır taht kurmuşlardır.
Osmanlı Devleti’nin temellerini atan Ertuğrul Gâzi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*