Telgrafın Mûcidine, OsmanlI’dan Madalya –

Telgrafın Mûcidine, OsmanlI’dan Madalya –

Ekran Alıntısı
Telgraf ilk defa Beylerbeyi Sarayı’nda Sultan Abdülmecîd Han’ın huzurunda tecrübe edildi ve muvaffak olundu. Sultan Abdülmecîd Han, Prof. Smith’e, Morse’a verilmek üzere kendi imzasını taşıyan bir ihtira berâtı ile murassa bir nişan (kadife bir kutu içinde elmaslı bir madalya) verdi.
Amerikalı ressam Morse ve arkadaşı Chamberlain, 1837’de bir pil, elle kullanılan bir anahtar, mâde- nî tel ve elektromekanik bir röle kullanmak sûretiyle ilk elektrikli telgraf cihâzını icâd etmişlerdi. Ancak Morse bu buluşunu pek çok Avrupalı hükümete teklif etmişse de bir ilgi göremedi. Bunun üzerine Chamberlain, âleti yanına alarak İstanbul’a geldi. Yalnız âlet henüz kusursuz değildi. Yapılan denemelerin kesin bir muvaffakiyetle neticelenmediğini görünce âleti alıp, hatâlarını gidermek üzere Viyana’ya gitti. Yolda, bindiği geminin Tuna’da batması üzerine bu çalışması yarıda kaldı.
Sultan Abdülmecîd Han bu buluşu dikkatle tâkib etti. Nitekim pâdişâhın bu alâkasını bilen ve İstanbul’da jeoloji araştırmaları yapan Amerikalı ilim adamı Lawrence Smith, Morse’a bu âletin bir numûne- sini sipariş etti. Âlet İstanbul’a geldiğinde ilk tecrübesi Beylerbeyi Sarayı’nda Sultan Abdülmecîd Han’ın huzûrunda gerçekleştirildi ve başarılı olundu. Sultan Abdülmecîd Han, Morse’a verilmek üzere kendi im- zâsını taşıyan bir ihtira berâtı ile murassa bir nişan (kadife bir kutu içinde elmaslı bir madalya) verdi.
Morse:
“Sultan Abdülmecîd Han, bu nişanı ve tebrikiyle keşfimin değerini anlayan ilk büyük insan olmuştur. demiştir. Sultan Abdülmecîd Han

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.