Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Anasayfa » Nükleer Enerji Faydalı Diyenler:

Nükleer Enerji Faydalı Diyenler:

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Nükleer Enerji Faydalı Diyenler:

Ekran Alıntısı
Potansiyel rezervleri yüksektir. Bu günkü rezervlerin en az 150 ٧١١ yeteceği hesaplanmıştır. H§lbuki pet™iün sadece 40-50 yıllık rezervi kalmıştır.
Hammadde hacmine göre çok yüksek miktarda enerji sağlar. 1 kg k،؛mürden 3 kWh, 1 kg petrolden 4 kWh elektrik enerjisi üretilmekteyken 1 kg uranyumdan ise 50.000 kWh elektrik enerjisi üretilmektedir (TAEK, 2000:21).
Nükleer santraller diğer santrallere göre daha az arazi kullanır.
Nükleer enerjide yakıtın ٧١١ ٠٨ depolanma kolaylığı vardır. Dolayısıyla dış bağımlılığı azaltma imtânı hıılıınmaktadır (TAEK, 2000: X).
Nükleer silah üretmek için bir nükleer santrale ihtiyaç yoktur. Başka bir anlatımla nükleer santraller nükleer silah yapımı için uygun tesisler değillerdir.
(TAEK, 2000: XIX).
5onuçları yıkıcı olmasına karşın kaza riski azdır.
(Aybers, Bayülken,33 :?وول).
Çevreci bir enerjidir. Fosil yakıtlar kadar kirletici değildir.
rin barışçıl amaçlarla işletilmesini denetim amacıyla Ajans uzmanlarının kontrol yetkisinin tanındığı Safeguard anlaşması imzalanmıştır. Aynı yıl, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde TR-2 araştırma reaktörü kurulmuştur.
1981 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kurularak lisans veren otorite olarak yetkilendirilmiştir. 1984’te ülkemiz OECD Nükleer Enerji ajansı üyesi olmuştur. Bu dönemde TEK, ikinci bir santral yeri olarak Sinop-Inceburun mevkiini belirlemiştir. On araştırmaları tamamlanan sahada deprem konusunda çıkan problemler neticesinde çalışmalar durdurulmuştur.
1982 tarihli kanun hükmünde kararname gereği Nükleer Elektrik Santralleri Kurumu kurulması öngörülmüşse de bu başarılama- mış, sonraki yıllarda bütün çalışmalar başarısız olmuştur.
1986 tarihinde yaşanan Çernobil felaketi ile bütün çalışmalar askıya alınmıştır. 1988 yılında TEK Nükleer Santraller Dairesi Başkanlığı kapatılarak personel dağıtıldı. 1990’lı yıllar da aynı şekilde akim kalmış çeşitli teşebbüslerle geçmiştir.
2000’li yıllarda çalışmalar tekrar başlamış ve hızlanarak günümüze kadar devam etmiş ve etmektedir. 2006 yılı Nisan ayında ise Türkiye’nin ilk nükleer santrali için Sinop ilinin seçildiği açıklanmıştır ve 18 Mart 2008 tarihinde Nükleer Güç Santrallerinin Kurulmasına yönelik Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’ de yürürlüğe girmiştir.
Nükleerde Son Nokta: Teknoloji
Nükleer teknoloji bu gün enerji santrallerinin kurulması kapsamında yoğun olarak tartışılmaktadır. Bunun sebebi de meydana gelen talihsiz bir kazadır. Gerçek şudur ki bu teknoloji maalesef ülkemizde dar anlamda değerlendirilmekte ve anlaşılamamaktadır. Hâlbuki enerji santralleri bu teknolojinin uygulama alanlarından sadece bir tanesidir. Nükleer teknoloji nedense sadece reaktörlerin kurulmasına bağlanmıştır. Üstelik nükleer teknolojinin gelişimi büyük oranda enerji alanındaki gelişmelere bağlıyken, nükleer teknoloji ile nükleer santral maceraları birbirinden ayrılmalıdır.
Geçmişteki başarısız girişimler göz önüne alındığında, kaybedilen zaman ve emek ortadadır. Sürdürülebilir bir nükleer teknoloji politikası oluşturabilmek için nükleer teknoloji
Neden bu güne kadar nükleer teknolojide başarısız olduk?
⦁ Milli ve sürdürülebilir bir teknoloji politikamız olmadığı,
⦁ Bu sebepten Nükleer teknoloji ile ilgili
kadro yetiştirilemediği,
1• Teknolojinin avantajları ve dezavantajları ortaya konulamadığı,
§٠ ؛ Bilgi kirlenmesi ve kavram kargaşası hep var olageldiği için.
temelli bir politika benimsenmelidir. Fikirlerin tartışıldığı platformlarda taraflar sağırlar diyalogundan vazgeçerek birbirlerine kulak vermeli ve toptan kabul ya da ret davranışlarını sorgulamalıdır. Zira böylesi önemli bir meselede en az hata yapmamn tek yolu, meselenin birden fazla bakış açısı ile değerlendirilmesidir. Sadece santrallere odaklanmak, nükleer felaketlerin davetçiliğini yapan adımların atılmasına sebep olacaktır. ©


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.