sosyal yasama
sosyal yasama

Sosyal Yasama Kamu Yetkilileri

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

sosyal yasama

sosyal yasama

Sosyal Yasama Kamu Yetkilileri

Sosyal yasama. Kamu yetkilileri güç İktisadî şartlar altında her birey için en aşağı hayat seviyesini sağlamayı yasama ile (ama sosyal özellikte) başardı, öbür Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi bu yasama İktisadî ve sınaî gelişmeye göre hazırlandı.

Başlangıçta kamu yardımının genişlemesi gibi tasarlanmıştı. Devlet ve mahallî topluluklar kamu hastaneleri kurdular ve giderlerini üstlerine aldılar. Hastaneler kazanç gözetilmeksizin, çok küçük bir para ödeme karşılığında halk hizmetine verildi. Geçen yüzyıl sonunda sanayileşme, işçileri bazı tehlikelere karşı (hastalık, işsizlik, iş kazaları) koruyan kanunlar hazırlanmasını gerektirdi. İşçilerin korunması (bazı alanlarda sınırlı) bir sosyal sigortalar sistemi (işsizlere, ihtiyarlara yardım; sakatlık sigortası; hastalık sigortası) ku-rulmasıyle sağlandı. Daha sonraki yıllarda bu sistem gitgide yükselen ödenekler sayesinde gelişti ve hayatın hemen bütün tehlikelerini karşılayacak duruma geldi. Başlangıçta amaç, ihtiyacı olanlara yardım iken, bugün sosyal kanunlar yalnız İktisadî güvensizlik bulgularını incelemeyi değil, tam istihdam, ailenin korunması ve ev sahibi olma siyasetini uygulayarak, yoksulluğun temel sebepleriyle savaşmayı hedef alır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.