Niksar KÖYÜ
Niksar KÖYÜ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Niksar Köyü

Niksar KÖYÜ

Niksar KÖYÜ

Başarılarını duyan halife, ona Bağdat’tan hil’atler gönderir, emirlik verir. Canik seferine çıktığı sırada, yolda pusuya düşürülür, ağır yaralanır. Kendisine merkez yaptığı Niksar’da ölür. Amasya, Tokat, Sivas ve Niksar, Hıristiyanların eline geçer. Danişment Gazi’nin oğlu Emîr Gazi Malatya’ya çekilir. Halife durumu öğrenir, Selçuklu sultanı Tuğrul’a haber göndererek onu Anadolu’yu fethe çağırır. Emîr Gazi, Tuğrul Beyin Anadolu’ya ‘gönderdiği Süleyman Şahın kız kardeşiyle evlenir. Rumların Malatya’yı ele geçirdikleri haberini alan Süleyman Şah, Emîr Gazi ile birlikte, Üsküdar’a kadar bütün Anadolu’yu alır. Danişmentname’nin pek çok yazma nüshası vardır. Şarkiyatçı Ethé, Danişmentname’nin Battal Gazi ile ilgili olan hikâyelerini batı dillerine çevirmiş; destan Irène Mélikoff tarafından La Geste de Melik Danişnıend. Etilde Critique du Danişmend-name (Melik Danişment Destanı. Danişmentname’nin Tenkitli İncelenmesi) [1960] adiyle Paris’te yayımlanmıştır. (M) Danişnamc-i Alâî, lbni Sina’nın f arşça yazdığı felsefe ve mantık kitabı. Alâüd-devle-i Kâkûye’ye sunulduğu için Alâiye adiyle tanındı. Kitapta hikmet ve mantıktan başka tabiat bilimleri, astronomi, musiki ve metafiziği de konu edinen lbni Sina ölünce yarım kalan eserini, öğrencisi Ebu Ubeyd Cuzcânî, hocasının çeşitli eserlerinden derlemeler yaparak tamamlamıştır. Cuzcânî’ye göre lbni Sina bu kitabı İsfahan’da 1032-1049 yıllarında yazmıştır. Kitap önce 1930’da Haydarâbâd’da, yalnız mantık ve ilâhiyat bölümleri 1936’da Tahran’da basıldı. Kitabın tamamı, 3 cih olarak 1951 ve 1952’de lbni Sina’nın doğumunun bininci yılı dolayısıyle basıldı. Fransızca tercümesi 1955-1958’de Paris’te yayımlandı. (M)

DANİYEN sıf. ve i. Tebeşir dizisinin en üst katının adı. (Bunun örneği Danimarka’daki bryozolu kireçtaşıdır. Daniyen, mestrişsiyen ile monsiyen arasında yer alır. Daniyende ammonit yoksa da, bazen sedefli deniz salyangozları bulunur.) [L] DANJON (André), fransız astronomu (Caen 1890-Paris 1967). École Normale Supérieure^ bitirdi. Astronomi alanında çalıştı. Strasbourg üniversitesi profesörü, 1930’-da bu ilin gözlemevine müdür oldu. 1945’-
te Sorbonne’a çağrılan Danjo’n, Paris ve Meudon gözlemevlerine, daha sonra da astrofizik enstitüsü yöneticiliğine getirildi. Küresel gökbilim alanında çok duyarlı birçok araç yaptı, özellikle gözlemlerde yanılmalara yer vermeyen y^ni tip bir usturlap ve yarı dalga boylu j nterferometre bunların en önemlileridir. Astrofizik alanında Venüs ve Merkür’ün fotometrik incelemesini yaptı. 1921’de tutulmalar sırasında Ay’ın görünüşleri üzerinc’Je Güneş faaliyetinin etkisini buldu. Eserleri: Description du Ciel (Gökyüzünün Tasviri) [1926], Lunettes et Télescopes (Dürbün ve Teleskoplar) [A. Couder ile birlikte, 1935], Tables des Fonctions Trigonométriques (Trigonometrik Fonksiyonlar Cetvelleri) [1949], Pierre-Simon Laplace (1951), Astronomie Générale (Genel Astronomi) [19531, Astronomie Populaire (Halk İçin Astronomi) [Madam C. Flammarion ile birlikte , 1955], le Ciel et la Terre (Gökyüzü ve Yeryüzü), fransız ansiklopedisinin III. cildi (Pierre Pruvost ve Jules Blache ile birlikte). 1955-1958’de Milletlerarası astronomi toplantısına başkanlık yaptı. Ayrıca, uzunluk ve ağırlık ölçüleri Milletlerarası komitesine ve Milletlerarası saat bürosuna başkanlık etti. (L)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.