Columbia Dağlan

Columbia Dağlan, Kanada’da, İngiliz
Kolumbiyası eyaletinin güneydoğusunda
dağ sırası. Doğudan Kayalık Dağlar çukuru,
güneyden Columbia Irmağı, batıdan İç
Plato, kuzeyden Fraser Irmağı ile çevrilidir.
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 240
km boyunca, Kayalık Dağların Kanada’daki
kesimine paralel uzanır ve kimi zaman bu
dağlann batı uzantısı sayılır. Fiziksel olarak,
yüksekliği 3.000 m’yi geçen dört ayrı
sıradağdan oluşur: Cariboo, Monashee,
Selkirk ve Purcell. Kuzey Thompson Irmağı
ile öteki sıradağlardan ayrılan Cariboo Dağlan,
sistemin en kuzeydeki kolunu oluşturur.
Columbia Dağlannın güney bölümü
ise, göllerin doldurduğu derin çukurlarla
birbirinden aynlan Monashee, Selkirk ve
Purcell adlı paralel üç sıradağı kapsar.
Önemli bir dinlenme yeri olan dağlarda iki
ulusal park ile dört eyalet parkı vardır.
Aynca önemli altın, gümüş, bakır, kurşun
ve çinko yataklan bulunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)