SÜRMENAJ

SÜRMENAJ, Alm. Überbürdung, Überanstrengung
(f). Fr. Surmenage (m). İng. Overwork. Çok
çalışan insanlarda ve bilhassa erkeklerde görülen, bir
çeşit zihin yorgunluğu, sinir zayıflamasına verilen ad.
Dersleri oldukça yüklü olan ve sürekli çalışmak
zorunda kalan lise ve üniversite öğrencilerinde, öğretmenlerde,
yoğun hesap ve muhasebe işleriyle uğra­
şanlarda daha sık görülür.
Meydana geliş mekanizması tam olarak bilinmemekte
ve çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. Bunlardan
birisi de beyindeki sinir hücrelerinin biyokimyasal
elemanlardan fakir kalması görüşüdür. Sürmenajlı
şahıslarda, rûhi ve bedenî yorgunluk, bıkkınlık, isteksizlik,
dikkati toparlayamama, sağlıklı düşünememe
hâli, bazı organlara âit şikâyetler söz konusudur.
Konuşmak, kitap okumak bile kişiye zor gelir.
Hastalar uyuyamamaktan şikâyet ederler. Bu
yüzden uyku ilâçlarını sürekli olarak kullanırlar.
Hastalarda başağrısı da çok görülen şikâyetlerdendir.
Unutkanlık, dalgınlık vardır. Neşesiz ve mutsuz bir
görünümleri ve karamsar bir hâlleri vardır.
Tedâvide en önemli husus, kişiyi yoran ve zihnini
meşgûl eden hususlardan onu uzaklaştırmaktır.
Bunun için deniz kıyısında veya bir dağ köyünde bir
müddet tatile gitmesi tavsiye edilir. Telkinin de faydası
vardır. Maneviyatı kuvvetli olan şahıslarda bu
gibi rahatsızlıklar pek görülmemektedir. Namaz kılmanın ve Kur’ân-ı kerîm okumanın karamsarlığı
giderici, sıkıntıyı önleyici tesirleri vardır.

Share This:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)