SÜLÜN (Phasianus colchicus)

SÜLÜN (Phasianus colchicus), Alm. Fasan
(m). Fr. Faisan (m). İng. Pheasant Familyası: Sülüngiller
(Phasianidae). Yaşadığı Yerler: Dağlarda en sık çalı­
lıklar arasında. Özellikleri: Tombul vücutlu, yuvarlak
kanatlı. Çoğunlukla yerde ge/en kuşlar. Eti makbuldür.
Çeşitleri: F.llive yakın türü vardır. Adi sülün, Gümüş
sülün. Altın sülün. Halkalı sülün. Tapan sülünü meş­
hurdur.
Dağlık alanlarda, orman kenarlarında, sık çalılıklar
arasında yaşayan eti makbul ve avlanması zevkli bir
kuş. Erkekleri çok süslü olup, çoğunlukla başlarında
renkli ibikler ve sorguç şeklinde tüyler bulunur. Yanaklarında
ve gözlerinin çevresinde tüysüz uzun et parçaları
vardır. Gümüş sülünde bu kısım kırmızıdır. Uzun
kuyrukları yere doğru yayılır. Sülünler dünyanın en süslü
kuşlarındandır. Tüyleri çeşitli madenî parıltılı renkli
olur. Dişiler daha soluk renkli ve kısa kuyrukludur.
Dişiler, yerde çalılıklar, ot ve yaprak kümeleri arasında
eştikleri yuvalarda veya yosunlar üzerinde 8-15
yumurta yumurtlarlar. Erkekler çok eşlidir. Ayaklarında
keskin ve güçlü mahmuzlar vardır. Ayak ve gagaları
güçlü olup, çoğunlukla yerde gezinerek toprağı
eşerek tohum, kurtçuk ve böcek ararlar. Tehlike anında
gürültülü şekilde havalanarak kısa mesafeler arasında
hızla uçar veya koşarak çalılıklar arasında gizlenirler.
Tilki, sırtlan ve insan tabii düşmanlarıdır. Kirpi ve fareler
de yumurtalarına musallat olurlar. Erkeklerin çoğu
80 cm. boyundadır. Bazılarının iki metreye varan kuyrukları
vardır. Kuluçka süresi 25-26 gündür.
Sülünün anavatanı Asya’dır. Avrupa’ya Büyük
İskender tarafından getirilmiştir. Kafeslerde ve çiftliklerde
evcil olarak da beslenir. Eski Mısır ve Romalılar
zamanında zenginlerin sofralarında kıymetli bir et
çeşidi idi. Adi sülün, Gümüş sülün, Altın sülün, Japon
sülünü, Malaya sülünü en çok bilinen türleridir. Yurdumuzun
fundalık bölgelerinde Adi sülüne (P. colchicus)
bol biktarda rastlanmaktadır.
Yurdumuzda çok olarak görülen sülün çeşitlerinden adi sülün.
Daha ziyade dağlık bölgelerde yaşayan sülünler, dünyanın en
süslü kuşlarındandır. Çeşitli türleri olmakla beraber, erkeklerindeki
renk deseni ve parlaklığı meşhurdur.

Share This:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)