Parapsikoloji

Parapsikoloji doğa yasal arıyla ya da bilinen
algı, duyum ve usavurma yollarıyla
açıklanamayan olayları inceleyen bilim.
Parapsikoloji çalışmalarına konu olan
olaylar genellikle iki türe ayrılır. Bir bölümü
önbiliş, durugörü ya da telepati gibi
tümüyle zihinsel (bak. duyudışı algı), bazıları
da fiziksel olarak algılanabilen olaylardır.
Örneğin, zar atışında ya da iskambil
kâğıtlarının dağılımında kişisel dilek ve
iradenin etkili olduğu düşünülür. Olağan
yollarla algılanabilen bir güç olmaksızın
nesnelerin hareket etmesi (bak. telekinezi)
bu tür olaylara örnektir. Böyle olaylarda
Poltergeist(*) denen ruhların rol oynadığı
da öne sürülmüştür.
Bu tür olaylara ilişkin anlatı ve inançlara
çok eski çağlardan beri rastlanmakla birlikte,
bu konudaki bilimsel çalışmalar yenidir.
Yüz yılı aşkın süredir bu konuda, önde
gelen birçok bilim adamının da katıldığı
çalışmalar yapılmaktadır, ancak parapsikolojinin
bulguları ile savları büyük ölçüde
tartışma konusudur.
Bu alandaki ilk örgüt, 1882’de Londra’da
kurulan Psişik Araştırmalar Derneği oldu.
Bir süre sonra ABD’de, tanınmış psikolog
ve düşünür William James’in de katkılarıyla
benzer bir dernek kuruldu. Sonradan birçok
ülkede parapsikoloji kuruluşları ortaya
çıktı; bunlardan özellikle Hollanda, Fransa,
İtalya, SSCB ve Japonya’daki örgütler etkili
oldu. Üniversitelerin genellikle parapsikolojiyi
ciddiye almamasına karşın, ABD’li
parapsikolog J. B. Rhine’ın 1930’lardan
1960’lara değin Durham’daki Duke Üniversitesi’nin
parapsikoloji laboratuvarmda yürüttüğü
çalışmalar geniş ilgi gördü. Hollanda’daki
Utrecht Devlet Üniversitesi’nde de
W. H. C. Tenhaeff yönetiminde bir psişik
araştırma laboratuvarı açıldı.
19. yüzyılda psişik araştırmalara ilgi duyulmasının
bir nedeni, ruhlarla iletişim kurmayı
yeni bir dinin temeli olarak gören bir
akımın doğuşuydu. İngiliz fizikçi Sir Oliver
Lodge ile F. W. H. Myers gibi ilk psişik araştırmacılardan bazıları medyumluk da
yapıyordu. Ama Fransız fizyolog Charles
Richet gibi, parapsikolojik olayları kabul
etmekle birlikte, bunların ruhlarla açıklanmasını
reddeden araştırmacılar da vardı.
Psişik araştırmalar yapan bazı bilim adamları
da parapsikolojiyi tümüyle reddettiler.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)