Para ve Kredi Kurulu

(PKK), 1980
istikrar programı çerçevesinde para ve kredi
politikasının uygulanmasında eşgüdümü
sağlamak, destekleme fiyatları konusunda
önerilerde bulunmak, ihracatta fiyat istikrar
fonu ile ithalatta alınacak teminat ve fonları
saptamak amacıyla oluşturulan kurul. 30
Aralık 1983’te Bakanlar Kurulu kararıyla
bileşimi yeniden düzenlenen PKK, başbakanın
görevlendireceği bir devlet bakanının
başkanlığında maliye ve gümrük bakanı,
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) müsteşarı,
hazine ve dış ticaret müsteşarı, T.C. Merkez
Bankası başkanı, Maliye ve Gümrük
Bakanlığı müsteşarı, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığı müsteşarı ile Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı müsteşarından oluşur.
Kurulun sekreterlik görevi, DPT Müsteşarlığı
Genel Sekreterliği’nce yürütülür.
PKK özellikle 1984’ten sonra Ekonomik
İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu
(EİYKK) ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
İdaresi’yle (TKKOİ) birlikte bazı büyük
fonların merkezî kararlarla yönlendirilmesinde
önemli işlevler üstlendi. Bazı müsteşarların
bazı bakanlardan daha etkin görevler
üstlenmesi biçiminde yorumlanan kararlar
aldı. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun(*)
(DFİF) kaynağını oluşturan kesintilerden
indirim yapmak, Bakanlar Kurulu
kararıyla saptanan düzeyi aşmamak üzere
fon kesintilerini yeniden artırmak, ihraç
mallarının ve alıcı piyasaların özelliklerine
göre ülke ve madde temelinde selektif
uygulamalara gitmek, bu uygulamaları değiştirmek
ve kaldırmak PKK’nin yetki alanı
içindedir. Yatırımların ve döviz kazandırıcı
işlemlerin finansmanında kullanılmak üzere
Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamına
alınacak krediler, bu kredilerin yatırımlar
için kullandırılmasında uyulacak ilkeler ve
fon kapsamında kullandırılan kredilerin değişken
faiz sistemlerinin ilkeleri de PKK
tarafından belirlenir. PKK’nin ihracatta ve
ithalatta yapılacak fon kesintileri ve destekleme
primi ödemeleri için aldığı ve çoğunlukla
kısa aralıklarla değiştirdiği kararlar
özellikle 1984’ten sonra tartışma konusu
olmuş, ekonomide istikrarsızlık yarattığı
gerekçesiyle eleştirilmiştir.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)