para koleksiyonculuğu

para koleksiyonculuğu az ya da çok
değerli her türlü kâğıt ya da metal paranın
ve aynı amaçla kullanılan nesnelerin düzenli
bir biçimde toplanması.
Para koleksiyonculuğu İtalya’da Rönesans’ta
başladı. 14. yüzyılda şair Petrarca’
nın topladığı Antik Çağ paraları bunun ilk
örneklerinden biriydi. 15. ve 16. yüzyıllarda
pek çok soylu, para koleksiyonculuğuyla
uğraştı. Bu dönemde özellikle Eski Yunan
ve Roma paralarını toplamak önem kazanmıştı.
Dökümle ya da sahte kalıp kullanarak
eski paraların kopyalarının yapılması,
koleksiyonlara gerçek olmayan paraların
girmesine yol açtı. 17. yüzyılda nümizmatiğin
bir bilim dalı durumuna gelmesiyle özel
ve tüzel kişilere ait koleksiyonlar karşılaştırılmaya,
bunlardaki paralar kataloglanıp
yayımlanmaya başladı. Bu çalışmaların,
gerçek ve sahte paraların ayrılmasını sağlamak
gibi bir yararı oldu. Ayrıca eski
paraların tarihsel araştırmalar için önemli
belgeler olduğu da anlaşıldı. 19. ve 20.
yüzyıllarda koleksiyoncuların yanı sıra yetkili
kuruluşların çıkardığı katalog ve elkitaplarının
sayısında da büyük bir artış
oldu. İngiltere’de British Museum 1873’te,
elinde bulunan para koleksiyonlarının kataloglarını
yayımlamaya başladı. Bu konuya
duyulan ilginin artması derneklerin kurulmasına
da yol açtı. Londra Nümizmatik
Derneği (bugün Kraliyet Nümizmatik Derneği)
1836’da kuruldu. Zamanla genel koleksiyonların
yerini daha dar bir alanla
sınırlanan koleksiyonlar almaya başladı.
Birçok ünlü müze böyle özel koleksiyonlar
oluşturdu. Ayrıca eski paraların alınıp satıldığı,
değiş tokuş edildiği pazarlar da ortaya
çıktı. Bu konuda en önde gelen merkezler
Londra ve Zürich’tir. 1936’da kurulan Uluslararası
Nümizmatik Komisyonu da para
koleksiyonlarının ekonomik ve tarihsel
olayların incelenmesinde kullanılması amacını
gütmektedir.
Para koleksiyonu yatırım amacıyla da yapılır.
Basılan paraların sayısının sınırlı olması,
ayrıca bu sayının zaman içinde aşınma,
yıpranma, kaybolma ya da dolaşımdan
kalkma gibi nedenlerle daha da azalması
eldeki paraların değerinin artmasına yol
açar. Bir paranın değeri belirlenirken onun
fiziksel durumuna bakılır. Koleksiyonlarda,
belirli zamanlarda belirli olaylar nedeniyle
basılan ve gerçek para gibi dolaşıma sürülmeyen
anı paralar da bulunur.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)