papiroloji

Eski Mısır, Yakındoğu, Eski
Yunan ve Roma arkeolojilerinde büyük
önemi olan, papirüs üzerine yazılmış belgelerin
bakımı, korunması, okunması ve yorumlanması.Papirüs belgelerin çoğu, geçmişte yazı
kâğıdı yapımı için papirüs bitkisinin yetiştirildiği
ve kuru iklim koşullarının papirüsleri
korumaya elverişli olduğu Mısır’da ortaya
çıkarılmıştır. Bu ülkedeki kazılarda 1. sülale
dönemine tarihlenen (İÖ y. 3000) bir
mezardan boş bir papirüs tomarı, ayrıca İÖ
y. 2600’e tarihlenen yazılı papirüsler bulunmuştur.
Edebi metinlerin yanı sıra matematikle
ilgili Rhind Papirüsü, cerrahlıkla ilgili
Edwin Smith Papirüsü ve Torino Papirüsü
gibi Hyksoslar dönemi ile Yeni Krallık
döneminin sonları arasına tarihlenen (İÖ
1674-1085) önemli papirüs belgelerin varlığına
karşın, eldeki papirüs belgelerin çoğu
Helenistik ve Roma dönemlerinden kalmadır
ve bunlar Mısır demotik yazısı, Eski
Yunanca ya da Latince alfabeyle yazılmıştır.
18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında
derlenmeye başlayan papirüs belgeler
Antik Çağ Akdeniz uygarlığının yanı sıra
Eski Yunan ve Roma edebiyatlarıyla eski
dinler açısından da önemli bir bilgi kaynağı
oluşturur. Çoğu daha önce hiç bilinmeyen,
bir bölümü de eski yazarların yapıtlarında
adı geçtiği için bilinen 2.500’ü aşkın Eski
Yunan ve Roma edebi yapıtının papirüs
kopyaları ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan en
ilginci 1890’da bir Amerikan misyoner grubunun
Mısır’da bulduğu, Aristoteles’in Atherıeion
politeia (Atmalıların Devleti, 1943)
yazmasıdır. Öte yandan Kitabı Mukaddes’e
ilişkin yeni yazmalar da ortaya çıkarılmış,
Lût Gölü çevresinde bulunan papirüs tomarları
Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın ilk
dönemlerine ilişkin araştırmalara önemli
ölçüde ışık tutmuştur.

Share This:

Hakkında Kırçiçeği

Kırçiçeği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)