Papinianus

Latince tam adı a e m il iu s
p a p in ia n u s (d. İS y. 140, Emesa ? [bugün
Humus, Suriye] – ö. 212), Romalı hukukçu.
Hıristiyan imparatorların dünya görüşüne
uygun düşen ahlaki ilkeleri nedeniyle, ölümünden
sonra Roma hukuku konusunda
kesin otorite sayılmıştır. Yapıtlarının en
önemlileri, 37 kitaptan oluşan Quaestiones
ile 19 kitaptan oluşan Responsa adlı iki dava
derlemesidir. Bunlardan Responsa klasik
dönem sonrası hukuk okullarında Papinianistae
adı verilen üçüncü sınıf öğrencilerinin
temel ders kitabıydı. Doğu Roma imparatoru
II. Theodosius’un 426’da çıkardığı
yasayla mahkemelerde yapıtlarının temel
alınması istenen beş klasik dönem hukukçusu
arasında en önemli konuma getirildi.
Kitaplarının bir özelliği de kusursuz ve ince
bir Latinceyle yazılmış olmalarıdır.
Lucius Septimius Severus döneminde
(193-211) yüksek devlet görevlerinde bulunan
Papinianus, Severus’un oğlu ve ardılı
Carafcalla’nın buyruğuyla öldürüldü. Bazı
kaynaklara göre bunun nedeni, imparatorun
kardeşi ve siyasal rakibi Geta’yı öldürtmesine
yasal bir kılıf sağlamayı reddetmesiydi.

Share This:

Hakkında Kırçiçeği

Kırçiçeği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)