Papias

(ü. 2. yy başları), Frigya’da Hierapolis
(Pamukkale) piskoposu. Günümüze
ancak bazı parçaları ulaşan Logion kyriakon
exegeseis (Efendimizin Deyişlerinin
Yorumu) adlı yapıtı Hıristiyanlığın ilk dönemi
ve İncil’lerin kökeni üzerine Havarilerin
önemli sözlerini aktarır. ?
2 yüzyıl ilahiyatçısı Irenaeus, Papias ın
Havari Yuhanna’yı tanıdığını aktarır. 4.yüzyıl kilise tarihçisi Caesarealı Eusebios,
Papias’ın Havari Yuhanna’nın yanı sıra
Keşiş Yohannes’ten de bilgi aktardığını
yazar ve Keşiş Yohannes’in etkisiyle ilk
ilahiyatçıları Yahudi-Yunan kökenli sahte
bir binyılcılığa {bak. binyıl) inandırdığı için
eleştirir. Eusebios, Papias’a karşı tutumu
nedeniyle, onun metninin ancak bazı bölümlerini
derleyip aktarmıştır.
Papias’ın İncil yorumları 4. yüzyıla değin
Doğu ve Batı’da birçok Hıristiyan ilahiyatçı
tarafından kullanılmıştır.

Share This:

Hakkında Kırçiçeği

Kırçiçeği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)