Paphlagonia

p a f l a g o n y a olarak da yazılır,
Anadolu’nun kuzeyinde antik bölge.
Batıda Bithynia, güneyde Galatia, doğuda
Pontus, kuzeyde Pontus Euxinus’la (Karadeniz)
çevrilidir. Bugünkü Zonguldak ilinin
doğu bölümünü, Kastamonu, Çankırı ve
Sinop illerinin tümünü, Çorum’un batı bölümünü
içine alır. Coğrafi bakımdan kıyı kesimi ve iç kesim olmak üzere iki bölümden
oluşur. Büyüklü küçüklü birçok ırmak
ve çayla sulanır. En önemli ırmakları Bithynia
sınırındaki Billaios (Filyos Çayı), bunun
hemen doğusundaki Parthenios (Bartın
Çayı) ve Pontus sınırındaki Halys’tir (Kızılırmak).
Bölgenin en büyük yükseltisi
Olgassys’tir (İlgaz Dağı).
Paphlagonialılar tarihte büyük bir rol oynamamışlarsa
da, Homeros’ta adı geçen en
eski kavimlerdendir. Paphlagonialı prenslerin
çoğu, Troya Savaşı’na katılan Pylaimenes’in
soyundan geldiklerini göstermek için,
Pylaimenes adını taşırlardı. Hitit Devleti
yıkıldıktan sonra bir süre Frigya egemenliğinde
kalan Paphlagonia daha sonra
Lydia egemenliğine girdi. İÖ 547/546’da
II. Kyros’un Lydia Krallığı’nı ortadan kaldırmasıyla
Pers yönetimine geçti. Perslerin
satraplık düzeni içinde Kappadokialılar ve
Anadolu’nun kuzeyindeki daha başka halklarla
birlikte üçüncü satraplığa alındı. İÖ
480’de Kserkses’in ordusunda Paphlagonialı
askerler de görev yapıyordu. İÖ 334’te
Anadolu’ya giren Büyük İskender’in egemenliğine
geçen bölge, onun ölümünden
sonra Eumenes’in yönetimine girdi. Doğu
komşusu Pontus krallarınca ele geçirilinceye
değin yerel prenslerce yönetildi. Büyük
Mithradates’in IÖ 65’teki yenilgisine değin
Pontus Krallığı’nın elinde kaldı. Pompeius
İÖ 63-62’de Paphlagonia’nın kıyı kesimini
Bithynia ile birleştirdi, iç kesimi yerel
prenslere bıraktı. Sonunda ülkenin tümü
Romalıların eline geçti. Dağlık olan iç
kesim Augustus tarafından Galatia Eyaleti’
ne bağlandı. Kıyı kesimi ise Pontus’un büyük
bölümüyle birlikte Bithynia’ya katıldı.
Paphlagonia’nın önemli kentleri Amastris
(Amasra, Homeros’ta Sesamos), kıyıda bir
Miletos kolonisi olan Sinope (Sinop), iç
kesimde ise daha sonra Germanikopolis
adını alan Gangra (Çankırı) ve Amnias
(Muratsu) Vadisindeki Pompeiopolis’ti
(Taşköprü).
Bölgenin güneyinde Galatia ile sınır oluşturan
dağ dizisi ormanlarla kaplıydı. Kayın,
meşe ve çam ormanlarından gemi ve mobilya
yapımında kullanılan kereste elde ediliyordu.
Başka bir önemli ticari ürün de
sandarakhe denen realgardı (kırmızı zırnık).
Hem kırmızı boya, hem de ilaç yapımında
kullanılan bu madde Sinop’tan ihraç edilirdi.
Atlan ve iyi yün veren koyunları ile ünlü
Paphlagonia’nın kıyıları balık açısından oldukça
zengindi.

Share This:

Hakkında Kırçiçeği

Kırçiçeği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)