Pankobirlik

tam adı s in ir l i s o r u m l u p a n c
a r EKİCİLERİ İSTİHSAL KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ.
pancar üretiminde uzmanlaşmış 25 kooperatifin
üst kuruluşu (1972). Türkiye çapında
98 satış mağazası bulunan birlik,
1.330.000 ortağıyla kooperatifleşmiş tarım
kesiminin yaklaşık dörtte birini bünyesinde
toplamaktadır.
1951’de, üretimde bulunan dört şeker
fabrikasının ülkenin artan şeker tüketimini
karşılayamaz duruma gelmesi üzerine, pancar
ekim alanlarının genişletilmesi ve yeni
şeker fabrikalarının kurulması planlandı.
Bu amaçla çiftçilerin, yeni kurulacak şeker
fabrikalarının da sahibi olmalarını sağlayacak
biçimde örgütlenmeleri öngörüldü.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin girişim
ve önderliğiyle ilk Pancar Ekicileri istihsal
Kooperatifi 1951’de Adapazarı’da kuruldu.
1953-56 arasında kurulan 11 yeni şeker
fabrikasından 5’inin toplam sermayesinin
yarıdan fazlasına pancar kooperatifleri de
ortak edildi. Ama fabrikaların çiftçi kuruluşlarına
dönüştürülmesine ilişkin proje sürdürülemedi.
Buna karşılık, şeker sanayisinin
ve pancar üreticilerinin dışa bağımlı
olmadan önemli gereksinmelerini karşılayabilmeleri
için çeşitli kuruluşların oluşturulması
planlandı.
Pancar kooperatifleri tarafından kurulan
ya da sermayesine iştirak edilen kuruluşlar
arasında, pancar üreticilerinin kredi, enerji,
su motoru gibi önemli gereksinmelerini
karşılamayı amaçlayan Pancar Kooperatifleri
Bankası’yla (Şekerbank T.A.Ş.) Pancar
Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kömür
İşletmeleri A.Ş. sayılabilir.
Öte yandan, Pankobirlik’in kuruluşundan
sonra pancar kooperatiflerinin ana sözleşmeleri
değiştirilerek pancar dışındaki ürünlerin
de kooperatiflerce değerlendirilmesi
öngörülmüş ve pancar kooperatifleri çok
amaçlı kooperatiflere dönüştürülmüştür.
Böylece 50’ye ulaşan tarımsal amaçlı sanayi
kuruluşuyla çeşitli yem ve süt fabrikası
hizmete sokulmuştur. Pankobirlik Genel
Kurulu, üye kooperatiflerin beşer kişilik
yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla oluşur.
Yedi kişilik Pankobirlik Yönetim Kurulu’nun
üç üyesi Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün genel kuruldaki
şirket mensubu temsilcisi, dördü de çiftçi
temsilcisidir. Pankobirlik Yönetim Kurulu
başkanlığına üç şirket mensubu temsilcisinden
biri getirilir.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)