Paniskandinav hareketi

19. yüzyılda
İskandinav birliğini sağlamak amacıyla ortaya
çıkan hareket. Schleswig-Holstein sorunup)
dolayısıyla çok sayıda yandaş kazanmakla
birlikte, amacına ulaşamadan dağılmıştır.18. ve 19. yüzyıllarda filoloji ve arkeoloji
alanlarında yapılan araştırmalar sonucunda,
çeşitli halklar arasında ilkçağa dayalı bir
birlik olduğunun ortaya çıkması, öteki benzer
hareketler gibi Paniskandinav hareketinin
gelişmesinde de belirleyici rol oynadı.
Hareketin doğmasında ve gelişmesinde,
Pangermenizmin tırmanışı ile Rus yayılmacılığının
yarattığı kaygılar da önemli ölçüde
etkili oldu. İskandinav halkları arasında
çeşitli kültürel ve siyasal birliklerin oluşturulmasını
amaçlayan ve daha çok orta sınıf
ile öğrenci kesiminin desteklediği hareket
1845-64 arasında önemli bir güç durumuna
geldi. Schleswig-Holstein sorunu dolayısıyla
Pangermenizmle çatışan hareketin Norveçli
ve İsveçli yandaşları, Schleswig Savaşı
(1848-50) sırasında gönüllü olarak Danimarka’nın
yanında çarpıştılar. Ama İsveç ve
Norveç’in, Schleswig-Holstein sorunundan
kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle
1864’te yeniden başlayan savaşta Danimarka’yı
desteklemeye yanaşmamaları hareketin
dağılmasıyla sonuçlandı. Bu tarihten
sonra yalnızca Finlandiya’da yaşayan İsveçli
azınlık arasında gücünü koruyan Paniskandinav
hareketi 20. yüzyılın sonlarına doğru
yeniden belli bir canlanma gösterdi.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)