panegyrikos

Eski Yunan’a özgü övgü
konuşması ya da methiye. Kökeni, Olimpiyat
ve Panathenaia şenliklerindeki genel
toplantılarda (panegyris) yapılan konuşmalara
dayanır. Bu toplantılarda, Helen birliğine
övgüler düzülür, uzun uzadıya Yunan
kentlerinin eski zaferleri anlatılırdı. İkisi de
İsokrates’e ait olan Panegyrikos (İÖ 380) ile
Panathenaikos (İÖ 342-339), özgün biçimiyle
günümüze ulaşmış en ünlü panegyrikos’
lardır.
Epitaphion denen cenaze konuşmaları da
panegyrikos’a benzer. Örneğin Perikles’in
cenaze konuşması hem savaşta ölen kahramanlar,
hem de Atina kenti üzerine bir
panegyrikos’ tur.
İS 2. yüzyılda panegyrikos, ünlü kentlerden
çok Roma imparatorlarına yönelik bir
övgü niteliği kazanmıştı. Aynı dönemde
Yunanlı retorikçi Aristides panegyrikos”un
bu iki özelliğini birleştirdi. Böylece panegyrikos,
şölenlerde eski kahramanların
zaferlerini kutlama ve önemli kişiler için
yapılan laudationes funebres (cenaze konuşması)
gibi eski Roma âdetleriyle özdeşleştirildi.
Roma’da bir başka övgü konuşması da,
kamu görevine talip olanların yaptığı gratiarum
actio”ydu (şükran sunma). Böyle konuşmaların
derlendiği XII Panegyrici Latini,
Plinius’un (Genç), İS 100’de imparator
Traianus tarafından konsüllüğe aday gösterildiğinde
yaptığı gratiarum actio’yu da
içerir.
Ortaçağda da, çoğunlukla Hıristiyan mistikler
tarafından Tann’yı övmek için panegyrikos’\
ar yazıldı. Ayrıca panegyrikos,
Rönesans’ta ve Barok Dönemde, özellikle
Elizabeth dönemi İngiltere’sinde, Altın
Çağ’da İspanya’da ve XIV. Louis döneminde
Fransa’da görüldü.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)