pançayat

Hint kastlarının kendi kendini
yönetme sisteminde en yetkili yargı ve karar
organı. Sürekli ve geçici olmak üzere iki
türü vardır.
Sanskrit dilindeki pança (beş) kelimesinden
türeyen pançayat ilke olarak beş üyeden
oluşursa da, genellikle daha çok üyesi
vardır. Ama pançayaf m izlenecek politikalan
kararlaştıran kurulu beş kişiliktir. Sürekli
pançayaf\ann gene sürekli olarak bu
görevi üstlenmiş bir yöneticileri (sarpanç:
“beşlerin başı”) vardır. Bu görev genellikle
babadan oğula geçer. Toplantılar evlenme
ya da cenaze töreni gibi dinsel törenler ya
da her yıl düzenlenen şenlikler sırasında
yapılır.
Pançayat bir mahkeme işlevi görür. Davalar,
kastın ilgili tüm üyelerinin katılabildiği
açık toplantılarda görüşülür. Müslüman
kastların pançayaf lan yalnızca belirli bazı
davalara bakarlar; öteki tüm davalar fıkıh
alanına girer. Pançayat para cezası (kast
grubuna şekerleme dağıtmak ya da bir kast
fonuna katkıda bulunmak), bhaiband’lar ya
da Brahmanlar onuruna bir şölen düzenlemek, kasttan geçici ya da sürekli ihraç gibi
cezalar verebilir; fiziksel cezalar artık pek
uygulanmamaktadır. Geçici pançayaflan
toplantıya çağıran özel bir görevli yoktur.
Brahmanlar, bazı Racputlar ve kimi tüccar
sınıfları gibi yüksek kast grupları için özel
pançayaflar toplanmaz. Çünkü bu gruplar
hem çok geniş bir alana yayılmıştır, hem de
kastlar arasındaki evlenmeleri düzenleyen
gelenekler böyle bir kurulun toplanmasını
engeller. Bu kastlar arasında topluluğun
hüküm vermesi suçlunun cezalandırılmasına
yeter.
1872’de Ingilizlerin kabul edilebilir kanıtların
neler olduğunu belirleyen Kanıt Yasası’
nı yürürlüğe koymalarından sonra bazı kast
üyeleri pançayaf ı atlayarak davalannı doğrudan
mahkemelere götürmeye başladılar.
Bugün de bazı kastlar devlet mahkemelerine
götürülmüş davaları da gündeme almakta
ya da devlet mahkemeleri tarafından
karara bağlanmış davaları yeniden incelemektedir.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)