Pançaratra

erken dönem Hindu dininde,
Tanrı Vişnu ile özdeşleştirilen tanrılaştırılmış
bilge Narayana’ya tapınanlarm oluşturduğu
akım. Bhagavata mezhebiyle birleşerek
Hinduizm içinde ilk ayrılıkçı hareketi
oluşturmuştur.
Akımın İÖ 3. yüzyılda Himalaya bölgesinde
ortaya çıktığı sanılmaktadır. Kültün adı,
bütün varlıklar üzerinde egemen olan ve
bütün varlıklara dönüşen Narayana’nın beş
gün (pança-ratra) boyunca sürdürdüğü kurban
törenlerinden gelir.
Pançaratra öğretisi, Tanrı Narayana için
yazdığı ilahilerle tanınan Şandilya’nm (y.
100?) yapıtında sistematik biçim kazanmıştır.
Bu öğretinin Güney Hindistan’da da
bilindiğini gösteren 2. yüzyıla ait yazıtlar
vardır. Şankara ile manastır karşıtı ve
Vedacı olmayan gruplarca eleştirilmekle
birlikte, Pançaratra 10. yüzyıla değin yaygınlaşarak
başka gruplar üzerinde de etkili
olmuştur.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)