Panama Kanal Bölgesi

k a n a l b ö lg e s i
olarak da bilinir, 1903-79 arasında ABD
egemenliği altında kalan ve Atlas Okyanusunu
Büyük Okyanusa bağlayan Panama
Kanalı boyunca uzanan arazi şeridi. Genişliği
16 km, yüzölçümü 1.432 km2 olan
bölgenin yaklaşık üçte biri, başta Gatün
Gölü olmak üzere sularla kaplıydı. Panama
Kanal Bölgesi, Balboa (Büyük Okyanus) ve
Cristöbal’den (Atlas Okyanusu) oluşan iki
alt yönetim birimine ayrılmıştı. Panama
Kanal Bölgesi yönetiminin ve Panama Kanalı
Şirketi’nin merkezi Balboa Tepesindeydi.
Panama 1903’te imzalanan Hay-Bunau-
Varilla Antlaşması’yla(*) yıllık ödemeler
karşılığında kanalı işletme ve her iki yakasında
sekizer kilometrelik bir arazi şeridini
denetleme hakkını ABD’ye bıraktı. Panama
Kanal Bölgesi, bu antlaşmanın imzalanmasının
ardından 4 Mayıs 1904’te oluşturuldu.
Yapımına 1904’te başlanan kanal
1914’te ulaşıma açıldı. 1951’de yapılan bir
düzenlemeyle kanalın ve çevresindeki arazinin
yönetimi, Panama Kanalı Şirketi’yle
Panama Kanal Bölgesi yönetimi adını taşıyan,
birbiriyle yakından ilişkili iki ABD
kuruluşuna devredildi. Bu kuruluşlardan
ilki kanalın işletilmesinden, İkincisi ise bölgenin
yönetiminden sorumluydu. ABD başkanı
tarafından atanan ve ABD Kara Kuvvetleri
müsteşarı tarafından denetlenen Panama
Kanal Bölgesi valisi aynı zamanda
Panama Kanalı Şirketi’nin yönetim kurulu
başkanı ve genel müdürüydü. Panama Kanal
Bölgesi 1977’de ABD’yle imzalanan bir
antlaşmayla 1 Ekim 1979’dan başlayarak
Panama’nın doğrudan denetimi altına girdi.
Aynı antlaşmayla, kanal üzerindeki her tür
denetimin Panama’ya bırakılacağı 2000 yılına
değin kanalı işletecek bir ABD-Panama
ortak komisyonu oluşturuldu. Günümüzde
eski Panama Kanal Bölgesi’nin 702 km2
genişliğindeki kuzey kesimi Colön ilinin,
730 km2 genişliğindeki güney kesimi ise
Panama ilinin sınırları içinde yer almaktadır.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)