Panaitios

(d. Lindos, Rodos; ü. İÖ y.
180-109), orta dönem Stoa felsefesinin kurucusu
Rodoslu filozof.
Atina’da Seleukeialı Diogenes’in ve Tarsuslu
Antipatros’un öğrencisi oldu. Platon
ve Aristoteles’in felsefelerini inceledi. Uzun
yıllar Roma’da yaşadı. Roma’nın ünlü komutanlarından
Scipio Aemilianus ile Yunanlı
devlet adamı ve tarihçi Polybios’la
yakın dostluk kurdu. Scipio’yla birlikte İÖ
y. 140’ta Doğu gezisine çıktı. Antipatrös’tan
sonra okulun başına geçti ve yaşamının son
20 yılını Atina’da geçirdi. Stoa öğretisinin
temel ilkelerine bağlı kalmakla birlikte, eski
Stoacılığın katı yanlarını yumuşatarak hümanist
bir içerik kazandırdı. Öteki önde
gelen Stoacılara göre daha az yazdığı sanılan
Panaitios’a dayandırılan beş incelemeden
hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Etikle
ilgili konuları ele aldığı Peri tou Kathekontos
(Ödev Üzerine) adlı yapıtı Cicero’nun
De officiiş’inin (Ödevler Üzerine) esin kaynağıdır.
Öteki yapıtları arasında Peri Apatheias
(Duygusuzluk Üzerine) ve Peri Ekpyroseos
tou Kosmou (Dünyanın Ateşle Son
Bulması Üzerine) sayılabilir. En önemli
öğrencisi Apameialı Poseidonios’tur.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)