Pan

Yunan mitolojisinde hayvan biçimli
bereket tanrısı. Romalılardaki karşılığı Faunus’tur(*).
Arkadia kökenli bir tanrı olan
Pan’ın adı, paon (hayvan otlatan) sözcüğünün
Dor dilindeki kısalmış biçimidir, ama
Antik Çağda genellikle pan (bütün) sözcüğüyle
bağlantılı olduğu düşünülmüştür.
Pan’ın Hermes ile Penelope’den olduğu söylenir; ama bu Penelope Odysseus’un
karısı değil, büyük olasılıkla onunla özdeşleştirilen
birisidir. Bu yüzden de Odysseia
destanındaki bazı kişilerden zaman zaman
Pan’ın babası olarak söz edilir. Resim ile
heykelde Pan, genellikle kafası ve ayakları
keçi, hareketli, canlı ve zevk düşkünü bir tanrı olarak betimlenir. Ama sonraki dönemlere
ait sanat yapıtlarında insani özellikleri
daha çok vurgulanmıştır. Yüksek tepelerde
gezinen Pan tarımdan çok hayvan
sürüleriyle ilgilenir. Bir çoban gibi flüt
çalar, öğlenleri dinlenir. Helenistik pastoral
şiirler dışında, edebiyatta Pan’dan fazla söz
edilmez, ama antik resim ve heykele çok sık
konu olmuştur. Kaba görünüşü, kültürü ve
inceliği temsil eden Apollon’un görünümüyle
tam bir karşıtlık oluşturur; ikisinin
arasındaki müzik yarışması da buradan
kaynaklanmıştır.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)