Pamirler

Orta Asya’da dağlık bölge.
Tacikistan SSC’nin Gorno-Bedehşan özerk
yönetim biriminde (oblast) yer alır.
Pamirler, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultularında
uzanan sıradağlardan oluşur.
Yaklaşık 8.400 km2’lik bir alanı kaplayan
bölgenin kuzeyinde Trans-Alay Dağlan,
doğusunda Çin-SSCB sınınnı oluşturan Sankol
Sıradağlan, güneyinde Zorkul Gölü,
Pamir Irmağı ve Afganistan sınırındaki
Pyanc Irmağının kaynağı, batısında da
Pyanc Vadisinin kuzey-güney kesimi yer
alır.
Doğu Pamirler, yüksek bir tabandan başlayan
ve fazla engebeli olmayan bir dağ
zincirinden oluşur. Bu dağlar tabanı düz,
geniş vadilerle birbirinden ayrılır. Doruklar
deniz düzeyinden ortalama 6.100 m’ye kadar
çıkmakla birlikte, tabandan yükseklikleri
genellikle 1.000-1.800 m’yi geçmez. Batıda
ise çok sarp ve dağınık doruklar yer alır.
Yer yer buzul kaplı Alp tipi sırtlara rastlanır.
Bilimler Akademisi Sıradağlanndaki
Komünizm Doruğu 7.495 m ile hem Pamirler’in,
hem de SSCB’nin en yüksek noktasıdır.
En önemlileri Pyanc ve Pamir olan ırmakların
çoğu, Aral Gölüne dökülen Ceyhun
Havzasına doğru akar. Tarım Havzasına
boşalan birkaç ırmak da vardır. Yöreye
kuru bir kara iklimi egemendir; sıcaklıkta
büyük oynamalar görülür ve yıllık ortalama
yağış miktarı çok düşüktür; yağışın büyük
bölümü kar olarak düşer, iklime uygun
olarak bitki örtüsü de çok cılızdır. Batıda,
özellikle alçak kesimlerdeki ırmak vadilerinde
söğüt, huş ve kavak ağaçları bulunmakla
birlikte, doğuda ancak bodur çalılar
yetişir. Başlıca hayvanlar ise dağ koyunu ve
dağ keçisidir.
Nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu
bölgedeki nüfusun yüzde 90’dan fazlasını,
batı kesiminde yaşayan Tacikler oluşurur.
Bunların da hemen hemen tümü küçük
ölçekli tarım yapan ve koyun, keçi besleyen
köylülerdir. Bölgede birkaç karayolu bulunmakla
birlikte, ulaşım temel olarak patikalardan
sağlanır. Sanayi birkaç küçük hidroelektrik
santralından oluşur; ayrıca batıda
küçük antimon, cıva ve gümüş madenleri,
doğuda kömür madenleriyle tuz yatakları
vardır.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)