Palu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Elazığ
iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba.
Yüzölçümü 2.222 km2’dir (1986). Doğusunda
Bingöl ili, güneyinde Ancak (19 Haziran
1987 tarihli ve 3392 sayılı yasayla ilçe
olmuştur), güneybatısında Maden ilçeleri,
batısında Merkez ilçe, kuzeyinde de Kovancılar
(aynı yasayla ilçe olmuştur) ilçesi yer
alır.
İlin doğu kesiminde yer alan ve çevresi
dağlarla kuşatılmış olan ilçe topraklarının
ortası çukurluktur. Bu çukurluk, Doğu
Anadolu Bölgesi’nin güneyinde kabaca batı-
doğu doğrultusunda uzanan Elbistan-Malatya
– Elazığ (Uluova) – Palu-Muş çöküntü
alanı dizisinin içinde yer alır. Bu çukur
alanda Murat Irmağının taşıdığı alüvyonların
birikmesiyle oluşmuş Palu Ovası ilçenin
başlıca tarım alanıdır. İlçe topraklarının
kuzeyini Gökdere Dağı, doğusunu Karaboğa
Dağları, güney kesimini de Akdağ engebelendirir.
Bu toprakların sularını Murat
Irmağı toplar. Akdağ’ın güney yamaçlarından
kaynaklanan bazı küçük akarsular ilçe
sınırları dışında Dicle Irmağına katılır. Keban
Baraj Gölünün en doğu kesimi ilçe
sınırları içinde kalır.
Büyük bölümü kırsal kesimde yaşayan ilçe
halkı geçimini tarımdan sağlar. Yetiştirilen
başlıca bitkisel ürünler buğday, şeker pancarı,
üzüm, soğan ve arpadır. Sulanabilen
kesimlerde yoğun biçimde sebzecilik yapılır
ve bu sebzeler Elazığ’da satılır. Az miktarda
elma, baklagiller, kayısı, patates, darı ve
pamuk da yetiştirilen ilçede hayvancılık
yapılır. Elazığ’ı Bingöl ve Tunceli’ye bağlayan
karayolu ile Elazığ-Tatvan Demiryolu
ilçe topraklarından geçer.
ilkçağda Fırat ile Dicle ırmakları arasındaki
Sophene bölgesinin sınırları içinde yer
alan yörenin başlıca yerleşmesi Arsamosata’ydı.
İlçeye bağlı Örencik köyü yakınındaki
Şimşat Kalesi’nin bu yerleşmeden kaldığı
sanılmaktadır. Arsamosata Bizans Döneminde
Asmosata, daha sonra Aşmuşat adlarıyla
anıldı. İS 7. yüzyılda bir süre Arapların
elinde kalan yöre, daha sonra gene Bizans’a
bağlandı. 1515’te Osmanlı topraklarına katıldı;
19. yüzyıl sonlarında Diyar-ı Bekr
vilayetinin Erganimadeni sancağına bağlı
bir kaza olarak yönetiliyordu.
Bir tepenin güneyinde Sebit Erias adıyla
kurulan ve daha sonra terk edilerek Murat
Irmağı vadisine taşınan kasaba ilçenin orta
kesiminde yer alır. Eski ve yeni yerleşme
alanları olan kasabanın güney kesiminden
Elazığ-Tatvan Demiryolu geçer. Gelişmemiş
bir yerleşme olan Palu kasabası il
merkezi Elazığ’a 69 km uzaklıktadır. Kasabadaki
Palu Devlet Hastanesi ilçe halkına
sağlık hizmeti verir.
Kasaba ile yakınındaki başlıca tarihsel
yapılar Urartulardan kalma Palu Kalesi,
yıkık bir kilise kalıntısı, Palu Ulucamisi,
Merkez Camisi, Alacalı Mescit, Cemşid
Bey Mescidi ve Türbesi ile 13. yüzyılda
yapılmış bir hamamdır.
Palu Belediyesi 1873’te kurulmuştur. Nüfus
(1985) ilçe, 88.512 (19.654’ü Ancak,
37.532’si Kovancılar ilçelerinde); kasaba,
7.562.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)