nükleotit

nükleotit, bir şeker molekülüne bağlı azotlu
baz ve bir fosfat grubundan oluşan
organik bileşiklerin ortak adı. Canlılarda
nükleotitler kalıtsal özelliklerin tümünü denetleyen
nükleik asitlerin yapı taşlandır.
Hemen bütün nükleotitlerdeki azotlu bazlar
pirimidin, pürin ve piridin adlı üç
heterosiklik bileşiğin türevleri olan sitozin,
timin, ur asil, adenin, guanin ve piridin
nikotinamittir. Ribonükleik asit (RNA) ve
dezoksiribünokleik asitte (DNA) nükleotitlerin
diziliş sırası hücrede bireşimlenen
proteinlerin yapısını belirler. Adenozin trifosfat
(ATP) adlı nükleotit, birçok metabolizma
süreci için gerekli enerjiyi sağlar. Bazı
nükleotitler enzimlerle birlikte biyokimyasal
tepkimeleri hızlandıran koenzimler olarak
iş görür.
Nikotinamit adenin dinükleotit (NAD),
benzeri bir bileşik olan nikotinamit adenindinükleotit fosfatla (NADP) birlikte birçok
yükseltgenme tepkimesine elektron taşıyıcı
olarak katılır. Bu bileşikler birçok enzimin
kof aktörü olarak da işlev görür.

Share This:

Hakkında ali müdür müdür

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)