ENİS MEHMED EFENDİ,

ENİS MEHMED EFENDİ, divan şairi (öl.
1694). Reisülküttap İsmail Efendinin oğlu.
Devrin bilginleriyle dost oldu, onların meclislerine
katıldı. Bakî Paşanın Halep muhassıllığı
sırasında kâtiplik görevini yaptı.
Nüktedan ve bilgili bir şair olan Enis Mehmed Efendinin yazma bir Divan’ı vardır.
Şairliği yanında tâlik, nesih ve celî yazıda
da ün yapmıştır,

Share This:

Hakkında havva tarakcı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)