Dekker, Thomas

(d. y. 1572, Londra,
İngiltere – ö. y. 1632), İngiliz oyun ve risale
yazarı. Londra’daki yaşamı canlı bir biçimde
anlatan yapıtlarıyla tanınır.
Yaşamına ilişkin kesin bilgiler çok azdır.
Oyun yazarı olarak adına ilk kez 1598’de
rastlanır. Geçimini sağlamak için yazanDekker, bu tarihi izleyen 30 yıl boyunca en
az 42 oyunun yazımına katıldı. Oyunlarında
sağlam bir kurgu yoktur. “Şairler savaşı” ya
da ‘ tiyatrolar savaşı” olarak bilinen tartışmada
Ben Jonson’ın Poetaster (1601; Şair
Müsveddesi) adlı oyununda Demetrius Fannius
karakteri aracılığıyla alaya alındı. Bunun
üzerine John Marston ile birlikte yazdığı
Satiro-mastix (1602) adlı oyunda Jonson’a
ağır saldırılar yöneltti. Dekker’ın, Thomas
Middleton, John