wiki

wiki

GERMANYUM

Aim. Germanium (n), Fr. Germanium (m), İng. Germanium . Dikkat çekici elektriksel özelliklere (yarı iletkenliğe sahip) gümüş grisi renginde metalik görünüşlü bir element. Özellikleri: Sembolü Gedir. Yarı metalik, yani metalile ametaller arasında özellikler gösterir. Peryodik cetvellerde dördüncü grupta olup, silisyum ve kalay arasında bulunur. Germanyum (+2) ve (4-4) değerliklerini alır. Elmas atom una benzer kristalleşme gösterir. Atom numarası 32 ve atom ...

Devamını Oku »

GERİLLA

Aim. G uerilla (f), K leinkrieg (m), Partiasrıenkâmpfe (pi), Fr. Guerilla (f), İng. Guerilla. Düzenli bir orduya karşı, dağınık küçük topluluklar tarafından yapılan bir çeşit savaş. Düşmanı yıpratmakla görevli hafif silahlarla donatılmış askeri birlik. Gerilla, İspanyolca “ Küçük Harp” demek olup, Napolyon’a karşı gösterilen mukavemetten doğmuştur. Genellikle partizan veya halk savaşçısı diye isimlendirilir.Gerilla en eski harp şekillerinden biridir. Hedefi direnişe ...

Devamını Oku »

GERİATRİ

Yaşlılık devresi ve bu devrede meydana gelen değişiklikler, yaşlılığa bağlı problem ve hastalıkların tedavisi ile ilgili tıp dalı. Yaşlanmanın gecikmesini sağlamak amacıyla başvurulan çarelerin bütünü, yaşlı­lık bilimi. Geriatri, genel hekimliğin ilerlemelerinden faydalanır.Dahili hastalıkların, tüberkülozun tedavisinden elde edilen yüzgüldürücü sonuçlarla ortalama insan ömrünün uzadığı bildirilmektedir. Geriatrinin bir diğer Ve çok önemli olan gayesi ise, yaşlıyı düşkünlüğe uğratmadan mutlu bir ortam içinde ...

Devamını Oku »

Bahadır kadıoğlu ile alakalı derin derin ekonomi anlamında yazılar

Bahadır kadıoğlu ile alakalı derin derin yazılar ekonomi anlamında en profesyonel en derinden olmayanı olabilir olanı olmamalarında bilir Share This:

Devamını Oku »

GERGEDANLAR

Aim. Nashörner, Fr. R hinoceros m, İng. Rhinoceros. Familyası: Gergedangiller (Rhinocerotidae) Yaşadığı Yer: Asya, Afrika ve Endonezya’nın sıcak bölgelerinde. Özellikleri: Boyu 4, yüksekliği 2 metre, Ağırlığı 4 tonu bulabilen toynaklı bir memeli. Kalın derili, bir veya iki boynuzlu, filden sonra en iri dört ayaklıdır. Ömrü: 35-50 yıl Çeşitleri: Ak, Kara (veya Afrika), Hind, Endonezya, Sumatra gergedanları. Ağır ve hantal gövdeli ...

Devamını Oku »

GENETİK

Aim. Genetik, Vererburiglehre (f), Fr.Genetique (f), İng.Genetics. Fertlerin iç ve dış karekterlerini nasıl kazandıklarını, ana-babasına veyahut da yakınlarına nasıl ve niçin benzediğini, tabiattaki canlıların gösterdiği çeşitliliğin neden ileri geldiğini inceleyen bilim dalı. Genetik, 20 asrın başlarında gelişmiş, yeni sayılabilecek bir bilim dalıdır. Bununla beraber, genetiğin konusunu meydana getiren çoğu olaylar ve bunlar hakkındaki düşüncelerin tarihi birhayli eskidir. Geneti­ ğin gelişmesi ...

Devamını Oku »

KURSİSTEM BAŞKANINDAN HİKAYELER

Bir varmis bir yokmus evel zaman içinde kalbur saman disinda bir küçük kız yasarmış bu kız okadar tatliymis okadar tatliymiski herkes onu sevmeden duramazmis bir gün okız firına gitmis her yolda gorende ona sarilmak istiyomu ama bukiz istemiyomus cunku kotu kokttu icin istemiyomus bukiz kimseye soylemi omus ama sokakta arabalardan mendil satarak para kazaniyomus kimsede sormuyomu nerde kaliyo neyyiyosu neiciyosun ...

Devamını Oku »

YAZI

Konuşma dışındaki muhabereye imkân sağlayan belli mânâlara sahip işaret ve şekillerden meydana gelmiş insan gözüne hitap eden ifade vasıtası. Şekil ve işaretler taş, metal, papirüs, kağıt üzerine çizilir. Yazı yalnız insanlara muhsus bir muhabere cinsidir. Hayvanların çoğu ses ile birbiri ile anlaşırlar. Fakat hiç bir hayvan yazı yazamaz ve okuyamaz. Yazı zamana ve yere bağlı olmaksızın bir fikrin insanlara aktarılması ...

Devamını Oku »

YAZAR KASA

Satış merkezlerinde satılan malın cinsini, miktarını fiyatını, vergilendirme ve indirimini otomatik olarak kaydeden ve bunları fatura şeklinde bir kağıda yazan tuşlu, hafızalı hesaplayıcı para kasası. İlk yazar kasa 1879 senesinde Amerika’lı James Ritty tarafından gemi şaft devir sayacının çalışması esas alınarak yapılmıştır. Yazar kasa bir saat gibi Çalışıyor ve akrep ibresi doları, yelkovan ibresi de sent miktarını gösteriyordu. Yazar kasanın ...

Devamını Oku »

YAYLA

Yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlükler halinde bircoğrafik yeryüzü şekli. Yükseklikleri beşyüz metreden birkaç bin metreye kadar çıkabilir. Meselâ memleketimizdeki Erzurum-Kars yaylasının yüksekliği ikibin metre civarında (1800 m.) olmasına rağmen Orta Asya’da bulunan Pamir Yaylasının yüksekilği dörtbin metre civarındadır. Yaylayı parçalayarak bir ağ gibi saran akarsu vadileri arasında kalan düz veya az eğimli yayla parçaları, vadilerin derinleşerek ve yayılarak ...

Devamını Oku »

YAYIN BALIĞI (Silurus glanis)

Yaşadığı Yerler: Göl ve Nehirlerde. Özellikleri: Vücudu uzun, pulsuz ve kaygandır. 5 metre boyunda ve 300 kg. gelenlerine rastlanır. Ömrü: 100 yıl kadar. Çeşitleri: Bir çok türü vardır. Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika’nın göl ve nehirlerinde yaşayan bir balık. Yayın balığı zeytuni renkte, açık benekli, pulsuz kaygan bir vücut yapısına Kuvvetli testere gibi dişleri ve çok büyük ağzı olan ...

Devamını Oku »

YAY

Ok atmak için kullanılan bir alet. Kavs veya kabza da denir. Ateşli silâhlar bulunmazdan önce savaşların önemli silâhı olan ok, yayların sağlam, kullanışlı olmasına göre isabetli olurdu. Yayın yapımı uzun bir emek mahsulü olduğu kadar ince bir sanatın da ifadesiydi. Ağaç, kemik, sinir ve tutkal yay yapımında kullanılan esas maddelerdir. Yapımda kullanılan ağaçların en kıymetlisi akça ağacı sürgünleridir. Yayın önemli ...

Devamını Oku »

YAY

Belirli bir kuvvet altında bir dereceye kadar büyük elastik şekil; değişikliği gösteren kuvvet kaldırılınca kısmen veya tamamen eski vaziyetini alan mekanik enerji biriktirme elemanı. Yük altında şekil değişikliği esnasında yaylar bir deformasyon (şekil değişikliği) enerjisi biriktirirler, boşalma sırasında bu enerjinin büyük bir kısmını geri verirler. Teknolojide yaylar şu maksatlar için kullanılır. Kuvvet ölçmek; dinamometre ve kantarlarda olduğu gibi. Kuvvet uygulamak ...

Devamını Oku »

YATIRIM

Bir ülkede sermaye stokuna yapılan eklentiler. Yatırım milli gelirin arttırılması ve iktisadi büyüme amacıyla bir ülkede mevcut beşeri ve maddi sermayeye yapılan eklentileri ifade eder. Beşeri sermaye yapılan eklentiler eğitim ve sağlık yatırımlarıyla maddi sermayeye yapılan eklentiler sabit sermaye ve stok artışı yoluyla gerçekleşir. Sermaye stokundaki her yılki aşınma ve yıpranmaya karşı yapılan eklentilere ikame yatırımı toplumda gelir artışıyla yapılan ...

Devamını Oku »

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

Aim. Hauptquartier n des Grosser! Generalstabs, Fr. Quartier m G eneral de l’Etat m ajor de l’Armöe, İng. G eneral Staff Headquarters. I860 yılında Seraskerlik-Harbiye Nezareti-kurulduğu zaman “Erkânı Harbiye”de Seraskerliğin bir şubesi olarak çalışmalarına başladı. Bu şube 1880 yılında yedi şubeden kurulu bir daire haline getirilerek “Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi” adı altında yeniden düzenlenerek Başkomutanlığa bağlanmıştır. 1882 yılında yeni bir ...

Devamını Oku »

GENÇ OSMAN

Onaltıncı Osmanlı Padişahı ve seksenbirinci İslâm halifesi. Birinci Ahmed H an’ın oğluolup, annesi Mâhfîrûz Sultan Hanımdır. 1604 de İstanbul’da doğup, 1622’de Yedikule zindanında şehit edilmiştir.1618’de ondört yaşında iken, tahtı bırakmaya mecbur olan amcası Sultan Birinci Mustafa H an’ın yerine hüküm dar ilân edilmiştir. Genç Osman çok genç yaşta olgunlaşmış, dâhî bir sultan’dır. Arapça, Farsça,Lâtince, Yunanca ve İtalyanca gibi Doğu ve ...

Devamını Oku »

GEN

GEN, Aim. Gen (n), Fr. G ene (m), İng. Gene. Hücrenin kromozomlarında bulunan ve irsi karakterlerin bir nesilden bir nesile taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayini ile ilgili olan kalıtım faktörleri. Genetik unsurun en küçük parçası. Gen terimi ilk olarak 1909 da Johannsen tarafından o zamana kadar farklı isimlerle ifade edilen kalıtsal üniteler için kullanılmıştır. Hücre ve genler üzerinde yapılan araştırmalar, ...

Devamını Oku »

Davenport, John

(d. Nisan 1597, Coventry, Warwickshire, İngiltere – ö. 13 Mart 1670, Boston, Massachusetts, ABD), New Haven Kolonisi’nin kurucularından olan Püriten din adamı. İngiltere’da Oxford’da öğrenim gördükten sonra Londra’daki St. Stephens Kilisesi papazlığına seçildi. Püritenlere Felemenk’te Ingiltere’dekinden daha ılımlı davranıldığı için 1633’te oraya yerleşti ve Amsterdam’ daki İngiliz Kilisesi’nde görev yapmaya başladı. Ama Felemenkli din görevlileriyle anlaşmazlığa düşen Davenport, çocukluk arkadaşı ...

Devamını Oku »

David, Gerard

(d. y. 1460, Oudewater – ö. 13 Ağustos 1523, Brugge, Felemenk), Brugge okulunun son büyük ressamı. Brugge’a gitmeden önce, Haarlem’de A. van Ouwater’in yönetimi altında çalıştığı ve ilk dönem üslubunu burada geliştirdiği sanılır. 1484’te girdiği Brugge’daki Aziz Luka Loncası’nın 1501’de başkanı oldu. İlk yapıtlarından “Çarmıhta İsa” (1480, Ulusal Galeri, Londra) ve “İsa’nın Doğumu” (Güzel Sanatlar Müzesi, Budapeşte) Ouwater ve Geertgen ...

Devamını Oku »

Dâvid, Ferenc

Latince f r a n c is c u s d a v id is (d. 1510, Kolozsvâr, Transilvanya – ö. 15 Kasım 1579, Deva, Valahya), Macaristan’ da dinsel hoşgörünün gelişmesinde etkili olan Üniteryen din adamı. Dâvid önce Katolikliği, ardından da Luthercil iği reddettikten sonra 1566’da Kolozsvâr’dakiKalvenci cemaatin piskoposu oldu ve Üniteryen Macar kralı Jânos Zsigmond’ un yanma saray rahibi ...

Devamını Oku »
bool(false)