wiki

wiki

SÜNBÜL EFENDİ

SÜNBÜL EFENDİ, İstanbul’un tanınmış velîlerinden. İsmi Sinan-üddîn-i Yûsüf Efendi’dir. Halveti yolunun büyüklerindendir. Sünbül Sinan olarak şöhret buldu. Merkez Efendi’nin hocasıdır (Bkz. Merkez Efedi). 1451 yılında Merzifon’un Borlu kasabasında doğdu. Ondört yaşına kadar Merzifon’da ilim tahsil etti. Sonra İstanbul’a geldi. İstanbul’da Sultan İkinci Bâyezid Hân devrinin büyük ve değerli âlimlerinden uzun seneler ders aldı. İlim tahsilini bitirdiği zaman otuz yaşını doldurmuş ...

Devamını Oku »

SÜMÜK

SÜMÜK, Alm. (Nasen) Sehleim, Mucus (m). Fr. Mucus (m), morve (f). İng. Snot, mucus of the nose. Burun iç örtüsündeki serö-mükoz bezlerden salgılanan, ihtivâsında mikroplar, tozlar, epitelyum hücreleri ve su bulunan yapışkan sıvı. Burun sekresyonu, mukozasındaki tüp ve salkım biçimindeki serömükoz bezlerden ifraz edilirler. Lâzım oldukça kan ve lenf damarlarından sızan sıvılarla miktarı daha da artabilir. Sümük, ihtivâsındaki suyun az ...

Devamını Oku »

SÜMSÜK, (Sula bassana)

SÜMSÜK, (Sula bassana), Alm. Basstölpel (m). Fr. Fou de Bassan (m). İng. Gannet. Familyası: Sümsükgiller (Sulidae). Yaşadığı Yerler: Avrupa’nın Atlantik kıyılarında yaygındır. Özellikleri: Beyaztüylü büyük bir deniz kuşu. Boyu 1 metre kadardır. Balıkla beslenir. İnsanlardan kaçmadığından kolayca yakalanır. Çeşitleri: 6 türü vardır. Kırmızı ayaklı sümsük, Mavi ayaklı sümsük. Kahverengi sümsük, Peru sümsüğü meşhurlarıdır. Leyleksiler takımından beyaz tüylü bir deniz kuşu. ...

Devamını Oku »

SÜMERLER

SÜMERLER, Alm. Sumerer (m. pl.). Fr. Sumériens (m. pl.). İng. Sumerians. Mezopotamya’da devlet kuran eski kavimlerden. Milattan önceki yüzyıllarda bölgeye gelerek, Dördüncü bin yıl içinde devlet kurdular. Muhtemelen Orta Asya’dan gelen Asyaniklerden sayıla- İlk Sümerler, İran Körfezi ile Bâbil arasında Sinear adı verilen bölgeye yerleştiler. Elâmlılar, Akadlar ve kasitler ile komşuydular. Bölgede bulunan Dicle ve Fırat nehirleri taştığından, etraflarında meydana ...

Devamını Oku »

SÜMBÜL (Hyacinthus orientalis)

SÜMBÜL (Hyacinthus orientalis). Alm. Hyazinthe (f). Fr. Jacinthe (f). İng. Hyacinth. Familyası: Zambakgiller (Liliaceae). Türkiye’de Yetiştiği Yerler: Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu. 15-30 cm. boylarında, açık veya koyu mavimsi renklerde, hoş kokulu çiçekler açan, çok yıllık, soğanlı ve otsu bir bitki. Çiçekler gövde üzerinde, kısa saplı olup, 5-15 kadarı bir salkım durumu yaparlar. Bahçe ve süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Osmanlılar ...

Devamını Oku »

SÜLÜN (Phasianus colchicus)

SÜLÜN (Phasianus colchicus), Alm. Fasan (m). Fr. Faisan (m). İng. Pheasant Familyası: Sülüngiller (Phasianidae). Yaşadığı Yerler: Dağlarda en sık çalı­ lıklar arasında. Özellikleri: Tombul vücutlu, yuvarlak kanatlı. Çoğunlukla yerde ge/en kuşlar. Eti makbuldür. Çeşitleri: F.llive yakın türü vardır. Adi sülün, Gümüş sülün. Altın sülün. Halkalı sülün. Tapan sülünü meş­ hurdur. Dağlık alanlarda, orman kenarlarında, sık çalılıklar arasında yaşayan eti makbul ...

Devamını Oku »

SÜLÜKLER (Hirudinea)

SÜLÜKLER (Hirudinea), Al m. EgeI (m. pl.), Fr. Hirudinees (I. pl.). İng. Leeches. Familyası: Sülükgiller (Hirudinidae). Yaşadığı Yerler: Tatlı sularda, denizlerde ve rutubetli topraklarda. Özellikleri: Kan emen halkalı solucanlar. Yassı vücutlarının bir iki ucunda birer çekmen bulunur. Uzun süre açlığa dayanır. Çoğunun boyu 10 cm. kadardır. Ömrü: 20-27 yıl. Çeşitleri: 250’den fazla türü vardır. Tıp sülüğü (Hirudo medicinalis) iyi bilinir. ...

Devamını Oku »

SÜLGEN (Sülüğen)

SÜLGEN (Sülüğen). Alm. Mennige (1), Minium (n). Fr. Minium, rouge de plomb (m). İng. Red lead. Kimyevî formülü Pb304 olan ve çok kullanılan bir kırmızı pigment. Çok eski târihlerden beri bilinen sül- gene minyum da denir. Sağlam ve örtme gücü büyük olan bir boyadır. Sülgen suda çözünmez. Seyreltik aset asidinde az çözünür. Diğer asidlerde tuz vererek çözü­ nür. Sülgen SSC^CVe ...

Devamını Oku »

SÜLFÜRİK ASİD

SÜLFÜRİK ASİD, Mm. Schwefelsäure (f). Fr. Acide (m), sulfurique. İng. Sulphuric acid. Sınaî önemi haiz kuvvetli bir mineral asid, (H2S04). Yağ kıvamında renksiz bir sıvıdır. Zac yağı veya zac asidi olarak da bilinir. Saf asidin yoğunluğu 25°C’de 1,834’tür. 10,5°C’ de donar, 315-318°C aralığında kaynar. Su ile her oranda karışır. Karışma esnasında büyük bir ısı açığı çıkar. Tehlikeli sıçramalar olabileceğinden asid ...

Devamını Oku »

SÜLFONAMİDLER

SÜLFONAMİDLER, Alm. Sulfonamiden (n. pl.). Fr. Sulfamides (m. pl.). İng. Sulphonamides. Birçok hastalığın tedâvisinde kullanılan önemli bir ilâç grubu. 1953 yılında siılfanilamidden türetilmişlerdir. Diğer adı “Sulfa” ilâçlarıdır. Bakterilerin üremesini, bakterilerin üremesi için gerekli para amino benzoik asidin (PAB A) yerine geçerek durdurur. Antibiyotikler gibi direkt bakteri öldürücü (bakterisit) değillerdir. Ancak, her bakteri, de sülfonarnidler üremeyi durdurmaz. İnsan hücreleri çoğalmak için ...

Devamını Oku »

SÜLFAMİK ASİD

SÜLFAMİK ASİD, Amido sülfürik asid olarak da adlandırılan, NH2S03H formülündeki, kuvvetli, kararlı bir asid. Sülfamik asid renksiz, kokusuz, uçucu olmayan kristaller hâlindedir. 205°C’de erir ve 209°C’de bozulmaya başlar. Sulu çözeltilerde iyonize olur. Kuvvetli bir asid olup, kuvvetliliği hidroklorik asid ve nitrik asidinkiyle mukayese edilebilir derecededir. Ticarî olarak ürenin, kükürttrioksit ve sülfürik asidle muamelesinden elde edilmektedir. NH2 C0NH2+S0,+H 2S04-2 N H ...

Devamını Oku »

Dean, John Wesley

(d. 14 Ekim 1938, Akron, Ohio, ABD), Nixon yönetimi sırasında, Beyaz Saray danışmanlığı (1970-73) yapan ABD’li avukat. Yönetimin Watergate Skandalı’na katıldığını açıklaması, başkanın istifasına, kendisinin ve öteki üst düzey yöneticilerinin hapse mahkûm edilmesine yol açmıştır. 1961’de Ohio’daki Wooster College’dan mezun oldu; 1965’te de Washington, D. C. ’deki Georgetown Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı. 1966’dan 1967’ye değin Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda azınlık ...

Devamını Oku »

Debre, Michel (-Jean-Pierre)

(d. 15 Ocak 1912, Paris), Charles de Gaulle’ünendişeli genç tipine duyarlı bir yorum getirdi. Bu filmden sonra, anlaşılmayan gençler arasındaki çalkantılı toplumsal ilişkileri ele alan Rebel Without a Cause’da (1955; Asi Gençlik) oynadı. Edna Ferber’ınromanından uyarlanan Giant’ta (1956; Devlerin Aşkı) kaba, başkaldıran bir çiftlik işçisini canlandırdı. Bu üç filmiyle engellenmiş gençliğin simgesi, bir gençlik ilahı haline geldi. Devlerin Aşkı filminin ...

Devamını Oku »

DeBrazza maymunu

(Cercopithecus neglectus), Afrika’nın orta ve doğu bölümlerinde, özellikle ırmak ve bataklıklara yakın ormanlarda geniş bir dağılım gösteren iri yapılı genon türü. Gözalıcı, canlı renklerle bezenmiş olan DeBrazza maymununun postu sarımsı boz üstüne benekli, ön ve arka ayaklan ile kuyruğu karadır; ağzının çevresinde beyaz tüylerden bir sakal, her iki uyluğunda da beyaz bir şerit bulunur. Alnında, beyaz uçlu kırmızı tüylerden bir tutam, ...

Devamını Oku »

Deborin, Abram Moisey eviç

asıl adı a b r a m m o İs e y e v îç îo f f e (d. 16 Haziran 1881, Upyna, Litvanya, Rus Çarlığı – ö. 8 Mart 1963, Moskova), Hegelci diyalektiği savunan Marksist Sovyet filozofu. Bir küçük burjuva ailesinden gelen Deborin, 1903’te Lenin’in yanında Bolşevik harekete katıldı. Ama 1908’de Bern Üniversitesi’nden mezun olduğunda, Georgi Plehanov’ un ...

Devamını Oku »

Debora

Eski Ahit’te (Hâkimler: 4 ve 5) adı geçen kadın peygamber. Filistin’de yaşayan Kenanlılara karşı İsrailoğullarının büyük bir zafer kazanmasına esin kaynağı olmuştur. Debora’ya ait olduğu varsayılan “Debora’nın Şarkısı” (Hâkimler: 5) bir olasılıkla Kitabı Mukaddes’in en eski bölümüdür ve İÖ 12. yüzyıldaki İsrail kültürüne ışık tutması bakımından önemlidir. Haham geleneğinde Debora’nın, o dönemde tapınak kandillerini gözetmekten sorumlu olduğuna inanılır. Kitabı Mukaddes’te ...

Devamını Oku »

Debo Gölü

Mali’nin orta kesiminde, Nijer Irmağı üzerinde göl. 80 km güneyinde Mopti ve 240 km kuzeydoğusunda Timbuktu kentleri yer alır. Bu bölgede Niger Irmağına çok sayıda göl, dere ve durgun su katılır. Suların yükseldiği dönemlerde Debo Gölü genel taşkının bir parçası durumunagelir. Share This:

Devamını Oku »

deble

Batı Afrika’da yaşayan Senufo halkınca toprağın bereketini artırmaya yönelikayinlerde kullanılan ve “tempo tutma” işlevini gören, ağaçtan yontulmuş kadın heykeli. Poro (Lo) adlı gizli erkek demeğinin kabul törenine katılanlar, bereket dansını yaparken heykelleri kollarından tutar, ağır kaidelerini bir uyum ve tempo bütünlüğü içinde yere vururlardı. Ayrıca toprağı kazma yarışmaları sırasında deble’leri tarlalara yerleştirirlerdi. Share This:

Devamını Oku »

debiölçer,

d e b îm e t r e ya da v e r d îö l ç e r olarak da bilinir, akışkanların debisini (akışkanın belirli bir noktasından bir saniyede geçen akışkan miktarı) ölçmekte kullanılan aygıt. Debi ölçümüne temel oluşturan akış hızının belirlenmesinde çeşitli tekniklerden yararlanılır. Akış hızı, akışkanın daralmış kesitli bir boru içinde sıkıştırılması ya da akış yolu üzerine ...

Devamını Oku »

Debs, Eugene V(ictor)

(d. 5 Kasım 1855, Terre Haute. Indiana – ö. 20 Ekim 1926, Elmhurst, Illinois, ABD), ABD’li sendikacı. 1900-20 arasında beş kez Sosyalist Parti’ den başkan adayı olmuştur. On dört yaşında evden ayrılarak demiryolu atölyelerinde çalışmaya başladı. Dahasonra trenlerde ateşçilik yaptı. 1875’te Lokomotif Ateşçileri Birliği’nin bir şubesinin kuruluş çalışmalarına katıldı; 1880’de bu birliğin genel sekreterliğine ve saymanlığına seçildi. Terre Haute kent ...

Devamını Oku »
bool(false)