wiki

wiki

Brom-ston

(d. 1008 – ö. 1064), Tibetli Budacı. 11. yüzyılda yaşayan Hintli Budacı reformcu Atişa’nın öğrencisi olmuş, onun öğretilerine dayanarak Tibet’te Bka’gdamspa (Buyrukla Bağlı Olanlar) mezhebini kurmuştur. ’Brom-ston Tantra metinlerini de kapsayan kutsal Budacı edebiyatın bü­ yük bölümünü klasik Tibet diline çevirdi. Budacı ilkeleri içeren, Tibet dilinde yazılmış iki temel derleme olan Kancmur ve Tencmur’u da y. 1060’ta yeniden düzenledi­ ği ...

Devamını Oku »

brom

buğdaygiller (Poaceae) familyasının, Bromus emsinden, 100 kadar biryıllık ve çokyıllık zararlı ot ya da yem bitkisi türünün ortak adı. Ilıman ve serin iklimlerde yetişen bu bitkilerin düz ve ince yapraklan, dik ya da eğik duran seyrek çiçek salkımları vardır; yükseklikleri 30-60 cm arasında değişir. Anayurdu Avrasya olan kılçıksız brom (Bromus inermiş), değerli bir yem bitkisi olduğu için bütün dünyada yaygın ...

Devamını Oku »

Cinas

cinas, ses ve yazılış bakımından aynı, anlamca farklı sözcükleri bir arada kullanma sanatı. Cinaslı sözcüklerin bir cümlede toplanmasına da “tecnis” denir. Söz arasında, bazı ek ya da sözcüklerin de yardımıyla çok anlamlı bir sözcüğü her defasında ayn anlama gelecek gibi tekrarlamak, sözcükleri cinaslı kullanmak demektir. Cinas uyak olarak kullanıldığı gibi dize içinde de yer alabilir. Cinas, özellikle mizahi konularda okuyucuyu ...

Devamını Oku »

Cinani

Cinani, c e n a n ! olarak da bilinir, asıl adı m u s t a f a (d. Bursa – ö. 1595, Bursa), daha çok mesnevileriyle tanınan Osmanlı divan şairi. Medrese öğrenimi gördü. Hocası Muallimzade’nin Anadolu kazaskerliği sırasında kâtipliğini yaptı. Daha sonra Bursa medreselerinde müderris olarak görev aldı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Hikâye ve kıssa anlatmadaki ...

Devamını Oku »

Cin baykuşu

cin baykuşu (Micrathene whitneyi), Strigiformes takımının Strigidae familyasından, küçük (serçe boyunda) yırtıcı kuş. Meksika’ da ve ABD’nin güneybatısında yaşar. Kaktüslü çöllerde en bol bulunan kuşlardandır, Cin baykuşu (Micrathene whitneyi) Albert E Gilbert ayrıca ormanlık alanlarda, bozkırlarda ve nemli savanlarda da görülür. Kaktüs ve ağaç gövdelerinin içine yuva yapar; geceleri böcek avlayarak beslenir. Baykuşların en küçüğü olan cin baykuşunun yuvarlak başı ...

Devamını Oku »

Cin

cin, mayalandırılmış tahıl ve ardıç meyvelerinden (kozalak) damıtılarak elde edilen alkollü içki. Malttan hazırlanan kuvvetli Hollanda tipleri ile İngiltere ve ABD’de üretilen, farklı bitkilerle aromalandırılmış sek tipleri vardır. Adı, Fransızca ardıç meyvesi anlamına gelen geniivre sözcüğünden kaynaklanır. Sözcük, Felemenkçede genever’e dönüşmüş, İngilizcede gin olarak kısaltılmış ve Türkçeye de İngilizce okunuşuyla girmiştir. Kökeni, 17. yüzyılda ardıç meyvelerini alkolle damıtarak idrar söktürücü ...

Devamını Oku »

Cin

cin, bellibaşlı dinlerde, zaman, mekân ve neden-sonuç ilişkisine dayanan maddi dünya ile madde dışı ya da tinsel dünya arasında ilişki sağladığına inanılan varlıklar ya da güçler. Batı dinlerinde çoğunlukla, iyi varlıklar olarak görülen meleklerin karşısında yer aldıklarına ve kötülüğü simgeleyen şeytan tarafından yönlendirildiklerine inanılır; bununla birlikte Batı folklorunda daha zararsız görülen cinler de vardır. Doğu’da, eski dinlerde ve yazısız kültürlerde ...

Devamını Oku »

Cimri Olayı

Cimri Olayı, II. Keykâvus’un oğlu Alaeddin Siyavuş’un (Cimri) Karamanoğlu Mehmed Bey’in desteğinde Anadolu Selçuklu tahtını ele geçirmesi ve kısa bir süre sonra öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanma (1277). Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılması sürecinde doruğa ulaşan bunalıma III. Keyhüsrev’in (hd 1266-84) başarısız yönetimi de eklenince, II. Keykâvus’un oğullan Alaeddin Siyavuş (Cimri) ve Kılıç Arslan, Türkmen topluluklara dayanarak taht mücadelesine giriştiler. Anadolu’daki İlhanlı işgaline ...

Devamını Oku »

Cimmu

Cimmu, tam adı c im m u t e n n o , asıl adı k o v -y a m a t o -Iv a r e -h İ k o n o M İK O T O , Japonya’nın efsanevi ilk imparatoru ve imparatorluk hanedanının kurucusu. Japon vakayinameleri Çimmu’nun İÖ 607’de Hyuga’dan Japon İç Denizi (Setonaikai) boyunca doğuya ...

Devamını Oku »

Cimicifuga

Cimicifuga, düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, 15 kadar çokyıllık bitki türünü içeren cins. Cimicifuga türleri kuzey ılıman bölge ormanlarında bulunur. Kuzey Amerika’da yetişen C. americana 120 cm’ye, C. racemosa ise 180 cm’ye kadar boylanır; her iki türün kökleri de bir zamanlar ilaç olarak kullanılmıştır. Anayurdu Avrupa ve Sibirya olan C. foetida bugün bile Çinliler tarafından tıpta kullanılır. Bu türlerin hepsi, büyük parçalı ...

Devamını Oku »

Cimcoz, Adalet

Cimcoz, Adalet (d. 1910, Çanakkale – ö. 13 Mart 1970, İstanbul), Türk çevirmen ve dublaj sanatçısı. Ortaöğrenimini Almanya’da yaptı. 1951’de Maya Sanat Galerisi’ni kurdu ve yönetimini üstlendi. Ağabeyi Ferdi Tayfur’la birlikte uzun yıllar dublaj Adalet Cimcoz Cumhuriyet Ga zete si Arşivi sanatçılığı yaptı, Belgin Doruk, Türkân Şoray, Filiz Akın gibi Türk sinemasının önde gelen kadın oyuncularını seslendirdi. 1950-70 arasında Yeditepe, ...

Devamını Oku »

Cimarron Irmağı

Cimarron Irmağı, ABD’de, New Mexico eyaletinin kuzeydoğusundan doğan ırmak. Capulin Dağı Ulusal Anıtı yakınlarından doğar ve 1.123 km aktıktan sonra Oklahoma’ daki Tulsa yakınında Arkansas Irmağıyla birleşir. Kaynağından başlayarak doğu yönünde akar; 1.516 m yüksekliğindeki Black Mesa’dan (Siyah Masa) sonra Ğklahoma’nın tava sapı biçimindeki kuzeybatı kesminden geçerek kuzeye kıvnlır ve Colorado’nun güneydoğu köşesi ile Kansas’ın güneybatı köşesinden geçer. Bu bölgede ...

Devamını Oku »

Cimarosa, Domenico

Cimarosa, Domenico (d. 17 Aralık 1749, Aversa, Napoli Krallığı – ö. 11 Ocak 1801, Venedik), en önemli Italyan komik opera bestecilerinden biri. Yoksul bir ailenin oğluydu. İyi bir eğitim görmesini isteyen ailesi Napoli’ye taşınarak onu parasız bir okula yazdırdı. Cimarosa 1761’de girdiği Sta. Maria di Loreto Konservatuvan’nda 11 yıl eğitimini sürdürdü. Meslek yaşamına Le Siravaganze del conte (Ünlü Sabırsızlar) adlı ...

Devamını Oku »

Cimabue

Cimabue, asıl adı b e n c i v i e n i d i p e p o ya da b e n v e n u t o d i g i u s e p p e (d. 1251’den önce – ö. 1302), ressam ve mozaik ustası. İtalya’da erken dönem ortaçağ resmine egemen olan Bizans üslubunun son ...

Devamını Oku »

Cima da Conegliano

Cima da Conegliano, Giovanni Battista (d. y. 1459, Venedik yakınlarında Conegliano – ö. 1517/18, Conegliano), Venedik Okulu’na bağlı İtalyan ressam. Manzara’nın ele alınışı ve saydam, ışıklı renk kullanımı üslubunun temel özellikleridir. Vicenza’nın ikincil ressamlanndan Bartolomeo Montagna’nın öğrencisi olduğu sanılır. Sonraları, büyük Venedikli usta Giovanni Bellini’nin şiirsel ve renge duyarlı üslubundan etkilendi. Olgun üslubu, tarihi bilinen (1489) en eski yapıtı olan ...

Devamını Oku »

Cilo Dağı

Cilo Dağı, bugün buzul daGi, Güneydoğu Toroslar’ın doğu ucunda, Hakkâri Dağlarının en yüksek kütlesi. Hakkâri yakınında, Büyük Zap Vadisinin hemen doğusundadır. Üçüncü (Tersiyer) Dönem (y. 65-2,5 milyon yıl önce) Alp dağoluşumu sistemine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 3.500-4.000 m yüksekliğindeki doruklardan oluşur. Bu doruklann en yükseği, aynı zamanda Türkiye’nin de ikinci yüksek doruğu olan Uludoruk ya da Reşİco Tepesidir (4.135 ...

Devamını Oku »

Ciliophora

Ciliophora, Protozoa filumunun, yaşam çevriminin belli bir evresinde kirpiğe benzer kısa, tüysü uzantılarıyla hareket eden tekhücreli hayvanlan kapsayan altfilumu. A y rıca bak. kirpikliler. Share This:

Devamını Oku »

Cilea, Francesco

Cilea, Francesco (d. 26 Temmuz 1866, Palmi – ö. 20 Kasım 1950, Cenova yakınlarında Varazze, İtalya), İtalyan besteci. Melodi zenginliği operalarının en belirgin özelliğidir. Napoli Konservatuvan’nda öğrenim görürken sahneye koyduğu Cina adlı opera, bir yayımcıdan sipariş almasına yol açtı. Alphonse Daudet’nin yapıtına dayanan L’Arlesiana (1897) Cilea’mn ilk önemli bestesi, tenor Enrico Caruso’nun da ilk başarısını elde ettiği opera oldu. Bunu ...

Devamını Oku »

Cilbend

cilbend, cIldbend olarak da bilinir (Arapça cild ve Farsça bend: “bağ”), karton ya da mukavvadan iki levhanın bir kenarlarından birbirine tutturulmasıyla yapılan ve arasında kâğıt saklanan bu tür dosya ya da cilt kabı. Kalın bir kâğıdın ikiye katlanmasıyla da elde edilebilir. Eskiden hattat ve müzehhipler cilbend içinde boş kâğıtlarını ebrulu kâğıtlarını ve yazdıkları yazıları saklarlardı. Nitelikli cilbentler deriden yapılırdı. Bunların ...

Devamını Oku »

Cilalama

cilalama, bir nesneye düzgün ve parlak bir yüzey kazandırmak amacıyla, mekanik yöntemlerle uygulanan bitirme işlemi. İşlem sırasında aşındırıcı ya da örtücü maddelerden yararlanılır. Eski çağlardan beri bilinen cilalama günümüzde çatal bıçak takımlarında, cam eşyada, çanak çömlekte, dokumacılık ve mobilyacılıkta uygulanmaktadır. Çatal bıçak takımı üretiminde dayanıklı ve paslanmaz maddelerle kaplanan eşya, mat ve kaba görünümünün giderilmesi için çoğunlukla çeşitli aşındırıcıların yardımıyla ...

Devamını Oku »
bool(false)