wiki

wiki

Dünyanın Tarihte En İyi Giyinmiş Milleti Türkler

Yeni Türk insanının ölçülerini kim biliyor? Yalnız bir şeyi biliyoruz. O da birtakım köklere dayanmak zarureti. Biz şimdi bir aksülamel devrinde yaşıyoruz. Kendimizi sevmiyoruz. Kafamız bir yığın mukayeselerle dolu; Dedeyi VVagner olmadığı için, Yunusu Verlaine, Baki’yi Goethe ve Gide yapamadığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız Asya’nın o kadar zenginliği içinde dünyanın en iyi giyinmiş milleti olduğumuz halde çırılçıplakyaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her ...

Devamını Oku »

zemzem suyunun faydaları

zemzem suyunun faydaları Zemzemin kaynağı henüz bulunamamıştır. Nereden geldiği, şu anki teknolojiye göre bile bilinememektedir. Yakınlarında aynı özellikleri taşıyan hiçbir kuyu yoktur ve denize 80 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu şartlarda suyunu, denizden veya başka bir kuyudan alma imkânı yoktur. Nasıl oluyor da yıllardır suyu bitmiyor, bunu kimse izah edememektedir. Açlığını gidermek için içen kişinin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin susuzluğunu ...

Devamını Oku »

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN

ka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden ...

Devamını Oku »
çocuklar

Evlâtlarımızın gerçek oyun oynayan çocuklar

“Orta yolu tutunuz, amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah’a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, öğle ile akşam arası çalışınız. Bir parça da geceden faydalanınız.” (Buhârî, Rikâk 18) ÇOCUK İÇİN 0 L : Evlâtlarımızın gerçek oyun oynayan çocuklar, evlerimizin de lâyıkıyla oyun oynanan mekânlar olması için, annelere bazı vazifeler düşüyor. Ebeveynler, oyun için uygun ortam oluşturmadığında çocuklar işin kolayına kaçıp ya televizyon seyrediyor ...

Devamını Oku »
hz fatıma

Hazret-i Fâtıma

Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Çoluk-çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk-çocuğu ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır.” (Buhârî, Rikak42;Müslim,Zühd5) ûtıma (r.a .) (609-632) Hazret-i Fâtıma 609 yılında Mekke’de doğdu. Annesi, Peygamber Efendimizin ilk eşi, ilk Müslüman ve mübarek kadın olan Hz. Hatice’dir. Hz. Hatice’nin (ra) en küçük kızıdır. Aydınlık, parlak ve beyaz yüzlü kadın, ...

Devamını Oku »
sütçü imam

SÜTÇÜ İMAM

SÜTÇÜ İMAM (1871-1922) Kahramanmaraş’ta 1871 yılında doğmuştur. Nüfus kaydında babasının adı Kireççi Oğlu Ömer’dir. Anasının adı Emine’dir. Asıl adı imam olan bu zat, imamlıkyaptığı mescid civarında bir sütçü dükkanında süt ve simit satmakta iken mâlum olay meydana gelmiştir. 23 Şubat 1335 (1919) dan beri İngiliz İşgali sırasında Kahramanmaraşlı ErmenilerinTürkleraleyhine giriştikleri hayasızca ve çeşitli tezvir ve iftiralar sinirleri iyice germişti. 30 ...

Devamını Oku »

Avrupa Birliği

1830’da olduğu gibi 1848’de de toplumsal huzursuzluk liberal ve ulusçu ülkülerden olduğu kadar kötü ekonomik koşullardan da kaynaklanıyordu. Devrim kıvılcımları bir kentten öbürüne sıçradı. Ocak 1848’de Napoli’de ayaklanmalar başgösterdi ve bir ay içinde büyük İtalyan kentlerinin tüm ünde ayaklanmalar çıktı. Şubatta Paris’te barikatlar kuruldu ve Louis-Philippe tahttan indirilerek İkinci Cumhuriyet ilan edildi. 1848 boyunca A vrupa’yı, biri yabancı egemenliğine ve ...

Devamını Oku »

Kadın ve erkek arasındaki uyum , mutluluk için gereklidir

  Evliliklerde erkeklerden Hemen hepsi de hanımından şikâyette bulunmaktadırlar. Ancak Müslim hiç şikayet etmez. Derler ki: Velî gibi bir hanıma düştün de sesin çıkmıyor değil mi?” Omuzlarını silkerek cevap verir: Bizimki velî filan değil, kelimenin tam manasıyla delidir deli!..” Konuşmasına devamla: Ben” der, Usûlünü biliyorum da öyle geçiniyorum, kavga gürültümüz o yüzden olmuyor!..” Büsbütün meraka düşerler ve: Deli gibi biriyle ...

Devamını Oku »

İşlerinizin Çok İyi Olması İçin Önemli Tavsiyeler

İşlerinizin Çok İyi Olması İçin Önemli Tavsiyeler  Belli bir plân ve proje yapmak hayatınızın düsturu olmalıdır. Plânsız bir hayatın bütün gayretlere rağmen çok güzel netice verdiği görülmemiştir. Şunlara dikkat edin: • Devamlı bir hesap verme şuuru içerisinde yaşamak (Kişiyi çok titiz ve dikkatli davranmaya sevkeder). • Faydalı ilimle uğraşmak ve bilgimizi artırmak. • İnsanlara faydalı olma yolunda gayret göstermek. • ...

Devamını Oku »

Dünya insanı kendisine kul yapmadıkça veya insan dünyaya kul olmadıkça yol kolaydır

Dünya insanı kendisine kul yapmadıkça veya insan dünyaya kul olmadıkça yol kolaydır Share This:

Devamını Oku »
ANAYASAL YÖNETİME GEÇİŞ

ANAYASAL YÖNETİME GEÇİŞ

1860-66. Mart 1860’ta Franz Joseph, ashnda imparatorluk, düzeyinde bir danışma kurulu olan Reich- srafm yerel Dief lerin önereceği ve kendisinin onaylayacağı 38 temsilci daha eklenerek genişletilmesini emretti. Bu meclisin görevi imparatorluğun yeni anayasasını hazırlamak olacaktı. Görüşmeler başladı. Çoğu Alman olan liberal merkeziyetçiler merkezî yönetimin, Macar, Çek ve PolonyalI soylulardan oluşan muhafazakâr federasyon yanlıları Dief\enn güçlendirilmesinden yanaydı. İmparator, federasyon düşüncesini ırksal ...

Devamını Oku »

Allah’a yem in ederim ki, ya iyilikleri em reder ve kötülüklerden nehyedersiniz,

“Allah’a yem in ederim ki, ya iyilikleri em reder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zam anda üzerinize bir azab gönderir.” Share This:

Devamını Oku »

Avustralyen bölge

Avustralya, Tasmanya, Yeni Gine ve Malaya takımadalannın bir bölümünü kapsayan zoocoğrafya bölgesi. Yer yer tropik, yer yer ıhman iklim koşullan gösteren bu bölgenin başhca özellikleri, öbür zoocoğrafya bölgeleriyle kara bağlantısının olmaması, tath su balıklan, amfibyum ve .sürüngen türleri açısından yoksul olması, eteneü (plasentalı) memelilerin hiç bulunmaması ve keselilerin egemen olmasıdır. Keseliler (Marsupialia) üsttakı- mımn üyeleri Nearktik ve Neotropikal bölgelerde de ...

Devamını Oku »

Avustralya Yerlileri

Avustralya ve Tas- manya’nm yerlisi olan topluluklar. 18. yüzyıl sonlannda Avrupalılann Avustralya’ya yerleşmesi sırasında Yerli nüfusun 3C0 bini bulduğu ve 500 kabileye aynlmış olduğu sanılmaktadır. Her biri kendisine ait topraklarda yaşayan bu kabileler, gene kendilerine özgü bir dil ya da lehçe konuşurlardı. Yerli nüfusu, 18. yüzyıldan sonra Avustralya’da büyük ölçüde azalmış, Tasmanya’da ise 1876’da tümüyle ortadan kalkmıştır. Arkeolojik araştırmalar Avustralya’da ...

Devamını Oku »

Avustralya teriyes

en yeni yetiştirilmiş teriye soylanndan biri, ilk kez 1885’te Avustralya’da ortaya çıkan bu hareketli ve sevimli köpeğin, bugün soyu tükenmiş olan, siyah ile sarımsı kahverengi kanşımı, kırpık tüylü eski İngiliz teriyesinden türediği söylenebilirse de, aralannda büyük olasılıkla Dandie Dinmont, Skye, İskoç ve Yorkshire teriyelerinin de bulunduğu daha başka birçok teriyeden kan aldığı sanılmaktadırYerden yüksekliği yaklaşık 25 cm, ağırlığı 5-7 kg ...

Devamını Oku »

Avustralya Kuzey Topraklar

Avustralya’nın kuzeyinde özerk yönetim birimi. Kıtanın kuzey bölgesinin orta kesimini kaplar. Yüzölçümü 1.346.200 km2’dir. Kuzey Topraklan, Yeni Güney Galler kolonisinin 129. doğu boylamının batısına doğru yayılmaya başladığı 1825’te Avustralya topraklannın bir parçası haline geldi. 1863’te Güney Galler kolonisine katıldıysa da, kolonilerin bir federasyon çatısı altında birleşmesinin ardından, 1911’de doğrudan Avustralya Uluslar Topluluğu’na bağlandı. 1978’de ülkenin öteki eyaletleriyle eşit konumda özerk ...

Devamını Oku »

Avustralya Kolonileri Yönetim Yasası

İngiliz Avam Kamarası’nca Ağustos 1850’de kabul edilen ve Avustralya’nın güneydoğusundaki Port Phillip kesimini Yeni Güney Galler’den ayırarak Victoria Kolonisi hafine getiren yasaya halk arasında verilen ad. Yasa 1842’de özerk bir yapıya kavuşan Yeni Güney Galler Yasama Kon- seyi’nde yetersiz bir düzeyde temsil edildiklerine inanan ve gelirlerinin Yeni Güney Galler bölgesine aktarılmasından hoşnutsuzluk duyan Port Phillip göçmenlerinin başvurusu üzerine çıkarıldı. Temmuz ...

Devamını Oku »

Avustralya işçi Partisi

(Australian Labor Party – ALP), Avustralya’nın önemli siyasal partilerinden biri, işçi hareketinin ilk siyasal örgütlenmesi 1890’larda gerçekleşti. 1891’de Sidney Esnaf ve İşçi Konseyi’nce desteklenen adaylar, Yeni Güney Galler eyalet meclisinde 141 sandalyeden 86’sını kazandılar. İşçi hareketinin ulusal düzeyde siyaset sahnesine çıkışı 1901’deki federal seçimlerle başladı. Bu seçimlere gevşek bir federal çatı altında katılan işçi adaylan, Temsilciler Meclisi’nde 16, Senato’da ise ...

Devamını Oku »

Avustralya futbolu

Avustralya’da oynanan bir tür futbol. Yaklaşık 1858’de H.C. A. Harrison tarafından Victoria’ya bağlı Mel- boume’da geliştirilmiştir. Türkiye’de oynanan futbol ile rugby ve Kelt futbolunun bir kanşımı olarak nitelendirilebilir. Eni yaklaşık 110-155 m, uzunluğu 135-185 m olan Avustralya futbolu, Melbourne kriket sahasında Richmond Tigers-Melbourne Demons karşılaşması Australian Information Service oval bir sahada en ve boy çevreleri 57 ve 74 cm olan ...

Devamını Oku »

Avustralya edebiyatı

Avustralya’da İngilizce üretilen edebiyat yapıtlanmn tümü. Avustralya edebiyatı, İngiliz edebiyatı mirasının bir parçası olarak bu edebiyatın geleneklerinden etkilenmekle birlikte, 18. yüzyıl sonlan ile 19. yüzyılın başlannda ilk ortaya çıktığı dönemden bu yana kendine özgü konu, üslup ve deyişler geliştirmiştir. Avustralya edebiyatı tarihi, üç ana döneme aynlabilir. İlk dönemde (1788-1880), betimleyici ve belgesel bir edebiyat egemendi. İkinci dönem (1880-1940), edebiyata karşı ...

Devamını Oku »
bool(false)