wiki

wiki

Delaunay, Robert

Delaunay, Robert (d. 12 Nisan 1885, Paris – ö. 25 Ekim 1941, Montpellier, Fransa), Kübizmde ilk kez canlı renkler kullanarak Orfizm(*) akımının oluşmasına katkıda bulunan Fransız ressam. Bütünüyle temsili olmayan (salt soyut) bir üslupta çalışmış, renk düzlemlerinin birbiri üstüne gelecek biçimde düzenlenmesiyle oluşan ve kurgusal gerilime dayanan soyut sanatın gelişmesini büyük ölçüde etkilemiştir. Sanat yaşamına sahne tasanmcısı olarak başladı. Resimle ...

Devamını Oku »

Delaunay, Charles-Eugene

Delaunay, Charles-Eugene (d. 9 Nisan 1816, Lusigny-sur-Barse – ö. 5 Ağustos 1872, Cherbourg yakınları, Fransa), Ay’ın hareketine ilişkin kuramıyla, gezegen hareketleri kuramlannın gelişimine katkıda bulunan Fransız metametikçi ve astronom. 1836’da Madencilik Okulu’nda öğrenime başlayan Delaunay, 1843’te mühendis ve 1858’de başmühendis oldu. 1841-48 arasında, Jean-Baptiste Biot ile birlikte Sorbonne’da matematik ve astronomi dersleri aldı. 1850’de Politeknik Okul’da mekanik dersleri vermeye başladı, ...

Devamını Oku »

Delaroche, (Hippolyte-) Paul

Delaroche, (Hippolyte-) Paul (d. 17 Temmuz 1797, Paris – ö. 4 Kasım 1859, Paris, Fransa), gerçekçi bir biçimde özenle işlediği tarihsel konulu resimleriyle 19. yüz- “Edward’m Çocukları”, Paul Delaroche’un yağlıboya çalışması, 1830; Louvre Müzesi, Paris Giraudon – Art Resource / EB Inc. yıl ortalannda Fransa’nın en başarılı akademik ressamlanndan biri sayılan sanatçı. Babası sanat uzmanı, amcası Mühürler Dairesi’nin (Cabinet des ...

Devamını Oku »

Delbrück, Berthold

Delbrück, Berthold (d. 26 Temmuz 1842, Putbus, Prusya – ö. 3 Ocak 1922, Jena,Almanya), Alman dilbilimci. Sözdizimi sorunları üzerinde çalışmalar yapmış ve Hint- Avrupa dillerinde karşılaştırmalı sözdizimi araştırmalarının temellerini atmıştır. 1870-1912 arasında Jena Üniversitesi’nde Sanskrit ve karşılaştırmalı dilbilim profesö- Berthold Delbrück Dr. Wilhelm Rau, Marburg rüydü. 1871’de Sanksrit ve Yunancadaki isteme ve istek kiplerini inceleyen Syntaktische Forschungen (Sözdizimi Araştırmaları) adlı ...

Devamını Oku »

Delblanc, Sven

Delblanc, Sven (d. 26 Mayıs 1931, Swan River, Manitoba, Kanada), 1960’lann ve 70’lerin önde gelen İsveçli romancısı. 1962’de yayımlanan Eremitkraftan (Keşiş Yengeç) adlı ilk romanında, insan özgürlüğü sorununu ve insanın var oluşunda sevgi ve gizemciliğin rolünü araştırdı. 1780’lerde Almanya’da geçen pikaresk romanı Prastkappartda (1963; Papaz Cüppesi), Kastrater’de (1975; Hadım) ve Ğunnar EmannueP de (1978) bu temalan tarihsel bir çerçeve içinde ...

Devamını Oku »

Delaware Suyolu

Delaware Suyolu, New York kentine su taşıyan şebekenin bir bölümünü oluşturan daire kesitli basınç tüneli. Kaynak noktası yakınlarında Delaware Irmağından ve Catskill Dağlarındaki başka akarsulardan beslenir. İlk yapıldığında, Catskill’lerdeki Rondout Göletinden New York’un Westchester ilinin güneyindeki Hill View Göletine kadar anakayaç derinliğinde 137 km boyunca uzanıyordu. 1937-53 arasında yapılan suyolu 1965’e değin süregelen eklemelerle toplam 169 km’ye ulaştı. Bazı yerlerde ...

Devamını Oku »

Delaware Körfezi

Delaware Körfezi, Atlas Okyanusunun kuzeyinde, ABD’nin doğu kıyısında körfez. New Jersey ve Delaware eyaletleri arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur. Delaware Irmağıyla Alloway Çayının birleştiği noktadan, New Jersey’deki May Burnu ile Delaware’deki Henlopen Burnu arasında yer alan 19 km genişliğindeki giriş bölümüne kadar uzunluğu 84 km’dir. Çevresinde çoğunlukla bataklık arazilerin bulunduğu körfez, Atlas Okyanusu suyolu üzerinde önemli bir bağlantı durumundadır. Delaware ...

Devamını Oku »

Delaware Konfederasyonu,

Delaware Konfederasyonu, l e n n i l e n a p e k o n f e d e r a s y o n u olarak da bilinir, Algonkin dili konuşan Kuzey Amerikalı bir grup Yerli kabilesinin oluşturduğu birlik. Delaware’deki Cape Henlopen’den, New York’ taki Long Island’ın batısına kadar Atlas Okyanusu kıyısına yerleşmiş olan bu kabileler özellikle Delaware ...

Devamını Oku »

Delaware Irmağı

Delaware Irmağı, ABD’nin Atlas Okyanusuna açılan yamaçlarında ırmak. Ağzından 210 km yukarıda, New Jersey’deki Trenton’a kadar olan bölümünde gelgitten etkilenir. En uzun kolu da içinde olmak üzere uzunluğu 650 km’dir ve 29.630 km2’lik Delaware Irmağı, New Jersey National Park Service; fotoğraf Albert Dillahunty bir alanı akaçlar. Pennsylvania-New York ve New Jersey-Pennsylvania eyalet sınırlarının bir bölümünü oluşturur; birkaç kilometre boyunca da ...

Devamını Oku »

Delaware

Delaware, ABD’de, Ohio eyaletinin orta kesimindeki Delaware ilinde (county) kent. 1808’den beri il merkezidir. Columbus’un 40 km kuzeyinde, Olentangy Irmağı üzerinde kuruludur. Moses Byxbe’nin 1804’te ırmağın doğu yakasında yerleşmesinden önce çevrede Delaware Yerlilerine ait bir köy bulunuyordu. 1808’de yapılan plana göre kurulan kasaba gözde bir sağlık merkezi olarak gelişti. 1834’te, kükürtlü su kaynaklarının yakınında Mansion House Oteli kuruldu. Ingiltere’de yapılan ...

Devamını Oku »

Delescluze, (Louis-) Charles

Delescluze, (Louis-) Charles (d. 2 Ekim 1809, Dreux – ö. 25 Mayıs 1871, Paris, Fransa), Fransız devrimci. 1830 ve 1848 devrimlerine katılmış ve Paris Komünü’nün önderleri arasında yer almıştır. Ateşli, radikal bir cumhuriyetçi olan Delescluze, 1830 Devrimi sırasında henüz öğrenciydi. Gizli cumhuriyetçi örgüt Halk Dostları’nm militanlarından biri olarak, 1832’de Kral Louis-Philippe’e yönelik başarısız bir suikast girişimine karıştı ve Brüksel’e kaçmak ...

Devamını Oku »

Delemont

Delemont (Fransızca), Almanca d e l s b e r g , İsviçre’nin kuzeybatısında Jura kantonunun yönetim merkezi kent. Geniş bir vadide, Sorne ve Birse ırmaklannın birleştiği noktada yer alır. Adına ilk kez, 727’den kalma tarihsel belgelerde rastlanır. 11. yüzyılda Baselli piskopos-prenslerce ele geçirildi ve yazlık olarak kullanılmaya başladı. 1793’te Fransa’ya geçti ve 1815’te Bern’e verildi. 1979’da, yeni kurulan Jura ...

Devamını Oku »

Delehaye, Hippolyte

Delehaye, Hippolyte (d. 19 Ağustos 1859, Anvers – ö. 1 Nisan 1941, Brüksel, Belçika), biyografik kilise tarihi alanında arkeolojik bulgulara ve yazılı belgelere dayalı yetkin çalışmalarıyla tanınan Belçikalı araştırmacı. 1879’da Cizvit tarikatına girdi. 1890’da papazlığa atandı. Daha sonra azizlerin yaşamöykülerini derlemek üzere 17. yüzyılda kurulmuş bir Cizvit grubu olan Bollandistlerin çalışmalanna katıldı; 1912’de bu grubun başkanı oldu. Delehaye, yaşamları bilinen ...

Devamını Oku »

Deledda, Grazia

Deledda, Grazia (d. 27 Eylül 1875, Nuoro, Sardinya – ö. 15 Ağustos 1936, Roma, İtalya), Gerçekçilik okulundan İtalyan yazar. 1926’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır. Genç yaşta evlenerek Roma’ya yerleşti ve burada sakin bir yaşam sürdü. Romanlarının birçoğunun geçtiği doğum yeri Sardinya’ya sık sık yolculuk yaptı. Hemen hiç öğrenim görmeyen Deledda, ilk öykülerini 17 yaşında yazmaya başladı. Bu öykülerde, halk kültüründen ...

Devamını Oku »

Delcasse, Theophile

Delcasse, Theophile (d. 1 Mart 1852, Pamiers – ö. 22 Şubat 1923, Nice, Fransa), 1898-1905 ve 1914-15 arasında Fransa dışişleri bakanı. I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da oluşturulan yeni ittifakların başlıca mimarlanndandır. Leon Gambetta’nın ılımlı cumhuriyetçi programlarını ve Jules Ferry’nin yayılmacı sömürgeci politikalarını etkin biçimde destekleyen bir gazeteci idi. 1885’te Temsilciler Meclisi’ne seçildi. 1893’te ticaret, sanayi ve sömürgeler müşteşan olarak girdiği ...

Devamını Oku »

Gözde Uçuk

Her yaş aralığında görülebilen göz uçuğu , HSV adındaki bu virüs gözler üzerinde görülecek ise ilk olarak kişide küçük su kabarcıkları ile ortaya çıkabilmektedir. Göz uçuğunun oluşmasında en büyük etken enfeksiyonlardır. Göz üzerinde oluşan enfeksiyonlar nedeni ile HSV virüsünün tamamlanması ile bu gibi hastalıkların oluşumu oldukça rahat bir şekilde gerçekleşir. Göz uçuğu çok şiddetli ağrılara neden olabilmektedir. Göz uçuğunun insanlarda ...

Devamını Oku »

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı

Çocuklarda, özellikle süt bebeklerinde çok sık görülen bir hastalıktır. Başlıca sebebi üst solunum yolları rahatsızlıklarıdır. Tekrar eden akut orta kulak iltihabı, müzmin orta kulak iltihabına dönüşebilir ve sağırlık tehlikesi ortaya çıkabilir. Hastalık, kulak bölgesinde çevreye de yayılan ağrılar, kulak çınlaması, ağır işitme, genel bir halsizlik ve ateş ile kendini belli eder. Vitaminler, kalsiyumlu ilâçlar, deniz iklimi, antibiyotikler olayın müzminleşmesini önlemeye ...

Devamını Oku »

Codhpur

Codhpur, Hindistan’ın kuzeybatı kesiminde, Racasthan eyaletine bağlı Codhpur ilinin merkezi kent. 1459’da Racput (savaşçı kast) hükümdarı Rao Codha’nın kurduğu kent, uzun yıllar Codhpur hükümdarlığının başkenti olarak kalmıştır. Bir bölümü, 18. yüzyıldan kalma surlarla çevrilidir. Saray ile bir tarih müzesinin bulunduğu kale kente egemen kayalık bir çıkıntı üstünde kurulmuştur. Marvar’ın eski başkenti Mandor’un 4. yüzyıldan kalma yıkıntılan kentin hemen kuzeyinde yer ...

Devamını Oku »

Codex Iuris Canonici

Codex Iuris Canonici (Latincede “kilise hukuku yasası”), İngilizce c o d e o f c a n o n l a w , Latin dinsel törenlerini uygulayan Katolikler için ilk kez 1917’de, daha sonra 1983’te gözden geçirilmiş olarak yürürlüğe konan, kilise hukukuna ilişkin resmî derleme. Doğu dinsel törenlerini uygulayan Katoliklerin yalnız özellikle kendileriyle ilgili ya da bütün Katolikler için geçerli ...

Devamını Oku »

Codex Cumanicus

Codex Cumanicus, Hıristiyanlığı benimsemiş Türk boyu Kumanlardan (Kıpçaklar) kalma sözlük ve metin derlemesi. Tek yazma nüshası Venedik’teki San Marco Kütüphanesi’ndedir. Yazma nüshadaki 1303 tarihinin ilk yazıldığı tarih mi, yoksa kopya edildiği tarih mi olduğu bilinmemektedir. Codex Cumanicus, sonradan ciltlenmiş iki defterden (82 yaprak) oluşur. Birinci bölüm Latince bir girişle başlar; sonra üç sütun olarak düzenlenmiş alfabetik Latince-Farsça- Kumanca sözlük yer ...

Devamını Oku »
bool(false)