İslam

allah

Allah Kerimdir Ne demek

“Allah Kerim Yeri.” Bu eski Türk kahvehânelerinde fakir fukaranın para vermeden çay, kahve içtikleri ve oturup yattıkları yere denilirmiş. Yoksul insanlar, gelip buraya oturup bila ücret (ücretsiz) çayını ve kahvesini istediği kadar içer, aynı zamanda otel gibi yatarmış da. İsmi de o kadar orijinal, o kadar güzel ki; “Allah Kerim Yeri”… “Kerim” esma-i hüsnâdandır. Cenab-ı Hakk’ın kullarına karşı sonsuz derecede ...

Devamını Oku »

NE HABER önden ne getirmişsek, burada onu bulduk

 Bir gün Hazret-i Ömer, Cenne- tü’l-Bâkî kabristanını ziyarete gider ve onlara şöyle seslenir: “-Allâh’ın selâmı üzerinize olsun, ey kabir ehli! Buraları soracak olursanız, hanımlarınız evlendi, evlerinize başkaları oturdu, mallarınız mirasçılara dağıtıldı.” Hâtiften bir ses duyar: “-Ey Ömer! Sen de buraları soracak olursan, önden ne getirmişsek, burada onu bulduk. Allah yolunda harcadığımız şeyi fazlasıyla aldık. Elimizden geldiği hâlde yapmadığımız şeyler konusunda ...

Devamını Oku »

Kadınlara iyi davranmanızı

“Ashabım! Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himâyenize verilmişlerdir.” Share This:

Devamını Oku »

Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür”(Zilzâi, 7-8) Ebû Zer Cündeb İbni Cünâde (ra) şöyle dedi: “-Ey Allah’ın Resûlü! Hangi amel daha üstündür?”dedim. “-Allah’a iman ve Allah yolunda cihaddır”buyurdu. Ben: “-Hangi (esir veya) köle (yi âzat etmek) daha faziletlidir?” dedim. “-Sahiplerine göre en kıymetli ve bedeli en yüksek olanı” ...

Devamını Oku »

Mâneviyatta rehberin kim? diye sorduklarında: – Bir böcek, dedi

Ebü’l-Haccac Aksurî’ye: – Mâneviyatta rehberin kim? diye sorduklarında: – Bir böcek, dedi. Alay ediyor sandılar. İzah etti: – Dışarıda gezerken, fener direğine çıkmak isteyen küçük bir böcek gördüm. Kaygan olduğu için yarı yoldan düşüyor, fakat hiç yılmıyordu. Yüzlerce defa aynı hareketi tekrarladı. Onu o halde bırakıp mescide gittim. Çıktığımda bir de ne göreyim, direğe tırmanmış, fenerin yanında duruyor. O hayvan ...

Devamını Oku »

Küçüğümüze merhamet etmeyen büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir

Enes bin Mâlik’in nakline göre, bir gün Hz. Peygamber’i görmek isteyen yaşlı bir adam gelmişti. Ahâli ona yol açmakta ağır davranmıştı. Bunun üzerine Nebiyy-i Muhterem (sav): “Küçüğümüze merhamet etmeyen büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir” buyurmuştur. (Tirmizi, Birr, 15) Ayrıca Mekke’nin fethinde Hz. Ebû Bekir yaşlı babası Ebû Kuhâfe’yi Müslüman olmak için Hz. Peygamber’in huzuruna götürünce, Rasûlullah (sav): “-Şu ihtiyarı buraya ...

Devamını Oku »

İstihare Duası okunuşu ve anlamı

İstihare Duası okunuşu ve anlamı “Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayran lî fi dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu H summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu ...

Devamını Oku »

İmam -ı Şafii hazretleri

İ (RAHİMEHULLAH) İmam -ı Şafii hazretlerinin diva- I nındaki şiirlerinden bazılarının I tercümesi şöyledir: -Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler, seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir, insanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile, ahlâkın; iyilik, cömertlik ve vefa (sözünde durmak) olsun iyilik ...

Devamını Oku »

Devesi kendisinden daha hayırlı

“-Ey insanlar, tasaddukta bulunun ki kıyamet günü size onunla şehâdet edeyim. Belki de biriniz, devesinin yavruları tok ve rahat içinde yatarken yakınında oğlu açlıktan kıvrılmış haldedir. Belki de birinizin ağaçları güzel meyve vermiş, malı artarken komşusu hiçbir şeyi olmayan biryoksuldur. Bir adam yok mu ki develerinden birini sadaka olarak versin de bu fakir aile için sabah bir ihsan, akşam bir ...

Devamını Oku »

Şüpheli konulardan sakınanlar, dinini ve ırzını korum uş olur

“Şüpheli konulardan sakınanlar, dinini ve ırzını korum uş olur. Şüpheli k konulardan sakınm ayanlar ise gitgid e haram a dalar” (Buhârî, İmân 39) Share This:

Devamını Oku »

Resûlullah cinlerden ve gö z değm esinden Allah’a sığınırdı

“Resûlullah cinlerden ve gö z değm esinden Allah’a sığınırdı. Nihayet M uavvizeteyn (Felak ve Nâs sureleri) nâzil oldu. O ndan sonra M uavvizeteyn ile Allah’a sığınm aya başladı.” (Tirmizî, Tıb 16) Share This:

Devamını Oku »

Yusufun Züleyhadan Kaçışı

Yusufun Züleyhadan Kaçışı Maazallah… Allah’a sığınırım.” (Hazreti Yusuf’un Züleyha’nın daveti karşısındaki duası) “Hasbünallahü ve ni’mel vekil…. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” (Mü’minlerin düşman tehdidi karşısında yaşadığı sığınma duygusu. Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığı zaman yaptığı dua) “Haza min fazli Rabbî… Bu Rabbimin lütfudur.” (Hazreti Süleyman’ın Belkıs’ın tahtı huzuruna getirildiğinde şükür ifadesi.) “Elhamdülillah… Bütün övgü Allah’a yöneliktir.” “Üfevvidu emrî ilallah… ...

Devamını Oku »

Peygamber Efendimiz Nasıl Uyurdu ?

Peygamber Efendimiz Nasıl Uyurdu ? “Resûlullah yatağına yatacağı zam an, İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okuyarak ellerine üfler, onları vücuduna sürerdi.” (Buhârî, Daavât 12)   Share This:

Devamını Oku »

Edirnekapı Mezarlığı

Edirnekapı Mezarlığı Edimekapı surları dışında, İstanbul’un eski mezarlığıdır. Mezarlık Eğrikapı, Savaklar, Tokl u Dede, Tokmaktepe, Otakçılar mezarlıklarıyla karışmıştır. Aynca m e z a r lığ ın Lir bölümüne de Edimekapı Şekitligi yapılmıştır. Rami, Fetbi Çelebi, M ünzevi Kişi a ve Savaklar caddelerinin çevresine yayılan mezarlığın bir böl ümü 1950’li yıllarda açılan yeni yollar nedeniyle tabrip olmuştur. Bunun ardmdan çevre yolu ...

Devamını Oku »

İslâm Hukûkunda Nafaka

İslâm Hukûkunda Nafaka Nafaka, insanın yaşayabilmesi için lâzım olan şey demektir. Bu ise, yiyecek, giyecek ve evdir. Yâni mutfak masrafı ve giyim eşyâsı masrafı ve ev kirâsı ile ev eşyâsı masrafıdır. Bu masraflar, şehrin âdetine, piyasaya, akrabâ ve arkadaşlara göre ayarlanır. Zamâna ve hâle göre değişir. Her memlekette başkadır. İslâm Hukûkunda nafakayı veya bunların parasını vermek, beş sebeple olur. 1. ...

Devamını Oku »

Ölüm Öncesi Ve Sonrası Görevlerimiz

İslam dini toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve adalete çok önem vermiş, tüm inananları bu konuda kassas olmaya davet etmiştir. Bu çerçevede kastalan ziyaret etmek, ekedi yolculuğa çıkmak; dünya kayatma ve sevdiklerine veda etmek üzere olanlara karşı kazı görevleri yerine getirmek, vefat meydana geldikten sonra da vefat edeni yıkamak, kefenlemek, namazını kılmak, kabre kadar taşımak, defnetmek ve onun için dua etmek İslam’ın ...

Devamını Oku »

İslamiyette Karı-Koca Nasıl Boşanabilir ?

BOŞANMA; Aim. Ehescheidung (f), Fr. Divorce (m), repudiation (f), Ing. Divorce, repudiation. Eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hâkimin karârıyla evlilik bağının ortadan kalkması. Eşlerin kurdukları yuvayı ölünceye kadar yaşatmaları ve evliliğin ancak ölümle son bulması esastır. Fakat bâzan eşlerin tutumuyla evlilik çekilmez olur, azap hâlini alır. Evliliği çekilmez yapan sebepler, evlilik öncesi ve sonrası olmak üzere çok çeşitlidir: Kültür ...

Devamını Oku »

SENÂULLAH-İ PÂNİ-PÜTİ

SENÂULLAH-İ PÂNİ-PÜTİ: Tefsîr, hadîs ve Hanefi mezhebi fıkıh âlimi, tasavvuf mütehassısı. îsmi, Muhammed Senâullah olup, Şeyh Celâl-i Kebîr-i Çeştfnin onikinci torunudur. Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin en büyük talebelerinden olup, Hz. Osmân bin Affân’m soyundandır. 1143 (m. 1730) senesinde Pâni-püt şehrinde doğdu. 1225 (m. 1810) senesinde Pâni-püt şehrinde vefât etti. Kabri, Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin zevcesinin kabri yanındadır. Senâullah-i Pâni-pütî, yedi ...

Devamını Oku »

Sabah Namazı İmsaka Göre Mi Kılınır

Sabah Namazı İmsaka Göre Mi Kılınır Sanırım , İmsak ı Diyanet e göre başlatmak, namazı da Süleymaniye ye göre kılmak en doğrusu. Imsaki diyanetin takvimine göre yapıp, namazı geciktirebiliriz   ramazan ayı en kymetli aydır Bu ay, Kur’an ın mesajını anlama,düşünme ve hikmetli yaşama ayıdır.Bu ay Rasül(a.s ) ‘ün örnekliğini model alma ayıdır. Bu ay, ahiret bilincini güçlendirme, gaflet perdesini ...

Devamını Oku »
bool(false)