HADİS-İ ŞERİF

Günün Hadisi Şerif

Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları, tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Share This:

Devamını Oku »

Her Güne Bir Hadis..

“Kıyamet günü Boyu en Uzun olanlar Müzzinlerdir…” Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

Share This:

Devamını Oku »

Gerçek Aşk

Share This:

Devamını Oku »

Günün Hadis-i Şerifi

“Eshâbım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidâyete kavuşursunuz !” Hadîs -i şerîf Share This:

Devamını Oku »

MUHAMMED TİLMSÂNÎ

MUHAMMED TİLMSÂNÎ: Fıkıh âlimi. İsmi, Muhammed bin Abdülke- rîm bin Abdürrahmân Mücâvî Tilmsânî’dir. Künyesi ise Ebû Abdullah’dır. 1208 (m. 1793) senesinde Tilmsân’da doğdu. Vefât târihi ve yeri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Onüçüncü asnn sonlannda vefât etti. Muhammed Tilmsânî, babasımn yanında Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Babasından ve ağabeyi Allâme Hâcı Ahmed’den, tslâmm temel bilgilerini öğrendi. Sonra ilim öğrenmek için Fas’a gitti. Orada; ...

Devamını Oku »

SEMA KAPILARI AÇILDI

Hz.Ömer’in oğlu (Allah ondan razı olsun) anlatıyor; Biz bir gün Resulullahh’la aleyhisselam birlikte namaz kılıyorduk Halktan biri; “Allah’u ekber kebira, velhamdü lillahi kesira, sübhanallahi bükreten ve esila” Yani ” Allah büyüklerin en büyüğüdür Allah’a olan hamdimiz çoktur Sabah akşam her an tesbihimiz Alla’adır” Resulullah aleyhisselam; “Bu sözleri söyleyen kimdir?” “Ben ey Alllah’ın Resulü” dedi Resulullah aleyhisselam; ” Bunlar çok hoşuma ...

Devamını Oku »

NAMAZIN FAZİLETİ

Share This:

Devamını Oku »

MERHAMET | HUDAVERDİ

        O’ dur sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize melekleri ile rahmet eden. O, mü’minlere karşı çok merhametlidir.” (Ahzab,43)      Allah-u Zülcelâl bu ayetle: ‘Allah sizin üzerinize rahmet etmekte, melekleri de sizin için devamlı istiğfar etmekte, bunu da sizi zulmetten nura çıkarmak için yapmaktadır. Allah müminlere karşı rahimdir’ buyurmaktadır.      Eğer Allah-u Zülcelâl müminler için ‘rahim’ yani ...

Devamını Oku »

Hz. Aişe’den:

“Allah (c.c), sizlerden birisi için hayır yoluna ya da sadaka olarak verdiği bir lokma veya bir hurmayı öyle büyütür ki, evladınızı ya da bir tayınızı büyüttüğünüz gibi büyütür. Ve bu bir lokma kıyamete kadar büyüye büyüye Uhud dağı gibi olur.” Share This:

Devamını Oku »

Kulun kalbine dünya süsünden biri girince

Kulun kalbine dünya süsünden biri girince, Allah ona darilir.. Bu darginlık, kul o süsten ayrılınacaya kadar devam eder.(EBU Bekir r.a) Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

PEYGAMBER EFENDİMİZ SAV BUYURDULAR Kİ! -Her kim, Ramazan orucunu tutar da, sonra buna Şevval ayından altı gün ilave ederse, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.-   (Müslim, Tirmizi, İbni Mace ) Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

  Peygamber efendimiz sav. buyurdular ki! -Öyle ümit ediyorum ki llah cc Arefe günü orucunu , o günden önceki sene ile o günden sonraki senelerin günahlarına kefaret yapar-          ( Müslim ) Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

Allah cc. Resulü sav. buyurdular ki! ” Kul namaza durunca , günahları başına ve omuzuna konur. Rükû ve secdeye kapandıkça o günahlar dökülür.  ( Taberâni-Beyhaki ) Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

Allah cc. Resulü sav. buyurdular ki! ” Kim gayet güzel bir abdest alırsa, tırnaklarının altına varıncaya dek, vücudundan bütün günahları çıkar. ”   ( Müslim Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

Allah cc. Resulü sav. buyurdular ki! ” Kim geceleyin Bakara  sûresinin son iki ayetini okursa ( Amenerresulû’  yü ), bu iki ayet o gece  ona yeter de artar.   ( Buhari, Müslim, Ebu Davud , Tirmizi ) Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

Allah cc.Resulü sav. buyurdular ki! “Kim sabah namazını kılarsa, artık o kişi Allah’ın cc. himayesinde olur. Allah cc. kendi himayesine aldığı kişiyi de mutlaka korur. ”  ( Tirmizi ) Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

Allah cc. Resulü sav. buyurdular ki! ” Bir damar veya gözün rahatsızlanması, mutlaka işlenen bir günah  yüzündendir. Allah’ın cc. affettiği ise, o günahtan çok daha fazladır          (Taberâni ) Share This:

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif

Allah cc. Resulü sav. buyurdular ki! “Hastanın inlemesi tesbihtr, bağırması tehlildir(Lâ ilâhe illallah) nefes alıp vermesi sadakadır, uyuması ibadettir, bir taraftan diğer bir tarafa dönmesi ise cihattır. Allah cc. meleklerine buyururlar ki: ‘Kuluma sıhhatliyken yaptığı en iyi ameli neyse şimdi de onu yazınız , O insan yatağından da günahları affedilmiş  olarak kalkar.      ( Deylemi ) Share This:

Devamını Oku »
bool(false)