Âvila Camaclhı®

Âvila Camaclhı®, Mamael (d. 24 Nisan
1897, Teziutlân – ö. 13 Ekim 1955, Mexico,
Meksika), 1940-46 arasında Meksika devlet
başkam. Kamuoyuna karşı her zaman duyarlı
ve ılımlı kişiliği ile, Meksika Devrimi’
nin getirdiği toplumsal reformları pekiştirmiş,
ABD ile ilk kez bir dostluk dönemi
başlatmıştır.
1914’te Venustiano Carranza’nın ordusuna
katılarak hızla yükseldi. Usta bir örgütçü ve
yönetici olduğunu kanıtladı. Başkan Abelardo
Rodriguez döneminde savaş ve donanma
bakanlığına getirildi. Başkan Lâzaro
Cârdenas döneminde, 1937’de savunma bakam
oldu. 1939’da bu görevden aynlarak,
iktidardaki Meksika Devrimi Partisi’nin
(PRM) başkan adayı oldu. 1940’ta, hükümetin
güdümünde yapılan devlet başkanlığı
seçimini kazandı.
İstikrarh gelişmeye yönelik ılımlı bir iç
politika izledi. Dine bağlılığım açıkça ilan
ederek Katolik Kilisesi’ni yatıştırdı. Eğitim
kuruluşlarını yaygınlaştırdı, hastaneler kurdu,
sosyal güvenlik yasalarına destek oldu,
sınırlı bir toprak reformunu onayladı. Ama
başkanlık döneminin ağırlıklı özelliği, ülkede
öteden beri nefret uyandıran kuzey
komşusu ABD ile yeni bir ilişkinin kurulması
oldu. Kamulaştırılan Amerikan petrol
alanlan konusunda uzun süredir çözülemeyen
anlaşmazlık giderildi. II. Dünya Savaşı
sırasında Müttefikler’in savaş nedeniyle gerek
duyduğu tanmsal işgücü ve hammaddeyi
Meksika sağladı; 1942’de Mihver Devletlerine
karşı savvaş açtı ve pilotlannı savaşa
katılmak üzere Büyük Okyanusa gönderdi.
Âvila Camacho’nun başkanhk dönemi,
Meksika Devrimi’ni (1910-17) izleyen uzun
kargaşa yıllannm ardından sağa doğru bir
yöneliş, reform atılımınm istikrar kazanması
ve toplumsal gelişme yönündeki adımlann
kurumsallaşması biçiminde tanımlanabilir.
1946’da devlet başkanlığından aynlan
Âvila Camacho, ölümüne değin siyasal
etkinliğini sürdürdü.

Share This:

Hakkında pendik yol yardım

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)