Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

Cennetlik Allah tan Razı Olan Ve Onu Razı Edendir

Cennetlik Allah’tan Razı Olan Ve Onu Razı Edendir (imdi) ey (Allah’la) tatmin olmuş insanoğlu: Rabbine, O’ndan memnun olmuş ve O’nu razı etmiş olarak dön! Bunu (başarman) halinde gir (sadık) kullarımın arasına, ve gir cennetime! (Fecr 89:27-30,) Share This:

Devamını Oku »

Ya sabır

Share This:

Devamını Oku »

kün fe yekün

Share This:

Devamını Oku »
Aldanma Insanlarin Samimiyetine Sozler ve Deyisler

Yalan Olduğunu Bilsen Bile Dinleyeceksin İnsan Evladını ( Kendini Filozof Zannetsebile )

gözümde altıda üstüde bu sen istediğini hissetmekte özgürsün istediğinle konuşmak tada özgürsün istediğinle dertleşmekte ve sevgili olmakta ve yelken açmakta özgürsün ben özür diliyorum ama bu oyunda var mıyım maalesef yokum hakkım da helal dir sende helal eyle

Devamını Oku »

Moralimizi Bozmamamız İçin Bir Çok Neden Var

Moralimizi Bozmamamız İçin Bir Çok Neden Var … Morelimizi Bozmamak İçin Nedenlerimiz Var Share This:

Devamını Oku »

Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür.Çocukçadır

Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür.Çocukçadır, Ondan dolayı da saftır.Yalansızdır.  Küsmek Seni seviyorum’dur. Vazgeçmemektir. Kızdım a ma hâlâ buradayımdır.  Gitmiyorumdur gidemiyorumdur. Küsmek nazlanmak ve yakın bulmaktır. Benim için değerlisindir. Küsmek “Sevdiğini söyle” demektir. Hadi anla demektir Share This:

Devamını Oku »

İnsan İçin En Zor Şey “Anlamsızlık”tır  ( “ULTIMA FORSAN!” )

İnsan İçin En Zor Şey “Anlamsızlık”tır Her şeye katlanmak müm­kün ancak, anlamsızlığa katlanmak zordur. “Kişinin hayatında bir anlam bulma arayışı, temel güdülendirici güç olarak kendini gösterir.” Bolluk içinde yüzen İnsan için en zor şey “anlamsızlık”tır. Her şeye katlanmak toplumlarda ve zengin eyaletlerde olan bir şey. Uzun süredir, artık uyanmaya başladığımız bir rüya görüyorduk: Bu insanların sosyo ekonomik durumunu iyileştirmemiz halinde ...

Devamını Oku »

By Tulum Abdullah

By Tulum Share This:

Devamını Oku »

Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır

Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır  Share This:

Devamını Oku »

Sevmek Yürekden Önce İman İle Halleniyor

Sevmek Yürekden Önce İman İle Halleniyor Share This:

Devamını Oku »

GIYBET

GIYBET O iîiam-ı Gazali (Kuddise sirrühû) der ki: H — Bir gün îsâ Aleyhisselâm Şeytan’a. rast gelir. Bir .eHnde bal, diğer elinde de kül tutmakta olan Şeytan’â sorar:. — Ey aduvellah! Bu bal vö kül ile ne yapıyorsun? iblis cevap verir: — Külü fakirlerin, yetimlerin üzerine serpiyorum- Tâ ki zenginlerin gözlerine çirkin gözüksün de yardım etmek, fikrinden vaz geçsinler. — ...

Devamını Oku »

ÖRNEK, ÂLÎM

S eksen tarihinde doğup yüz elli tarihinde ikinci. Abbasi Halifesi Mansur zamanında vefat et-‘ miş olan mezhep sahibimiz İmam-ı A’zam Haz- retlerinfe en’ ağır baskıyı günün Halifesi Mansur yapmış,. ondan arzularına uygun fetva alabilmek için Ölümüne sebebiyet verecek derecede işkenceye bile maruz, bırakmıştır. Ancak, tarihlerin bizlere intikal ettirdiği vesikalara bakacak olursak, İmam-ı A’zam Hazretlerinin, bu baskı ve işkencelere karşı kendinden ...

Devamını Oku »

ÖYLE BABADAN BÖYLE ÇOCUK

Sabit küçük yaştan beri abdestini, namazını ihmal etmezdi. Bir gün ‘bahçesinin içinden geçen bir derenin kenarında yine abdest almakta iken, önüne kırmızı bir elma geldi. îştihasını çeken bu elmayı, âdeta gayr-ı ihtiyari bir şekilde alıp ısırdı. Henüz elmanın suyu boğazından aşağı inerken bunun haram olduğunu, sahibinin müsaadesi olmadan nasıl olup da haram elmayı ısırdığını düşündü. Birden aklı başına gelen Sabit, ...

Devamını Oku »

FİTNECİLER

Öyle kimseler var ki, işleri güçleri pislik eşeleyip fitne çıkarmak; her şeyin iyisi, güzeli, müsbeti dururken ille de kötüsünü, fenasını dikkate vermek itiyadmdadırlar. Bunlar daima ayrılık, münakaşa, kıtal hasreti içinde yanıp tutuşurlar; fitne ve fesaddan yılanın zehirden gıda aldığı gibi gıdalanır. zevk alırlar.Bu sebeple huzur Ve sükûnun tek müessisi Reşûlül- lah Hazretleri: ( — Fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lanet ...

Devamını Oku »

NİMETİN ESERİ GÖRÜLMELİ

if rat ve tefrit iki aşın uçtur. II Yanİış anlaşılmasın, itikat ve ideolojiden bah- seden aşın uçları kasdetmiyörum. Sadece giyimde, kuşamdaki ifrat ve tefritten söz ediyor, ifrat ve tefritin yalnız giyimimize tealluk eden hususunu bahis mevzuu etmek istiyorum Benim bu mevzua girmeme sebep, bir kötü giyimli kimseyi göstermeleridir. Üzerindeki elbise, kendisine acındıracaik dereceye yakın bir solukluk ve eskiükte görünüyordu. Hatta ...

Devamını Oku »

KAHRAMAN SAFİYYE VE HUZEYFE

Bildiğiniz gibi, Medine’nin yakınma kadar gelmiş olan Mekke kâfirleri, Uhud eivannda karar- gâhlarını kurdular. Hazret-i Resulüllah ise (ye- diyüz) kadar Ashabiyle bunları karşıladı. Aradaki fark çok büyüktü. (Yediyüz) silâhsız Müslümana karşı (üç bin) silâhlı müşrik mevzi almışlardı. îslâmın en dehşetli cihadı burada cereyan etti. Ibn-i Kâmi’e denen imansız biri, çarpışma sırasında Zat-ı Risaletpenahi’ye kadar yaklaşabilmiş, bu arada elindeki kılıncıyla Resulüllah ...

Devamını Oku »

sui zan

Eski Müalümanlar lalamın bir çok hükümlerini İr-» biliyor, Müslümanın, İslama muhalif fiil ve ha- reketinin Islâmdan değil, kendi nefsî arzusundan doğduğunu anlıyorlardı. Bugün kahir ekseriyet İslâmî bilmiyor, bilmediği gibi onu tedkik ihtiyacını da duymuyor. Sadece Müs- lümanlarda gördüğü yaşayış ve tavırdan İslâmiyet hakkında bir hükme varıyor. İslâmî Islâmdan değil Müs- lümandan öğreniyor, Müslümanın istikametindeki doğruluktan dolayı bir kanaata varıyor. Bu ...

Devamını Oku »

CEZA

H azret-i îsa Aleyhisselâm geçmekte olduğu yo-> • 1un kenarındaki çukurda bir gencin ak sakallı bir ihtiyarı sürükleyerek tekmelediğini görünce mani olmak istedi. İhtiyar: — Dokunmayın, dokunmayın, diye ricada bulundu ve sebebini de şöyle anlattı: — Ben de babamı burada aynı şekilde şu ilerideki tepeye kadar sürüklemiştim. Bu benim oğlum da bana aynını yapıyor, babama ettiğimin intikamını alıyor! Evet, insanlar ...

Devamını Oku »

MÜSLÜMAN ZENGİNLE MEOÛSÎ ZENGİN

H er nimetin kendine göre bir külfeti vardır. Zenginlik de bir nimet-i İlâhidir ki, bunun külfeti ve mükellefiyeti de, muhtaçlara yardım etmek, perişan kimselerin dertlerine deva olmaktır. Şunu kat’i olarak ifade edebiliriz ki, eğer zenginler îslâmın kendilerini mecbur tkıttujğu mükellefiyetlerini yerine getirmiş olsalar, memlekette; ne sosyal adâlet işetiyoruz, teraneleri kalır, ne de sosyalizm palavrası ile fakirler aldatılabilirDinî mükellefiyetlerini yerine getirmedikleri ...

Devamını Oku »

İDDİA DEĞİL, YAŞAMAK LAZIM!

E skiden Islâm büyükleri, bir araya toplandıkları zaman, kendi kendilerini tenkit yağmuruna tutarlar, işledikleri kusurları, kabahatları yüzünden, bizzat nefislerini şiddetle itham ederek, Resu- lüllah’ın sünnetine uymayan fiillerinden dolayı —başkalarından evvel— kendi şahıslarını ayıplarlarmış! Şimdi ise, yine aym şey yapılıyor, üç beş insan kahve köşelerinde bir araya geliyor, hemen hepsi de müthiş bir tenkit ve takbihe başlıyorlar. Ancak bunun eski” sinden ...

Devamını Oku »
bool(false)