Pan_Gu

Wade-Giles yazımında p a n k u ,
Taocu Çin yaratılış efsanelerine göre yeryüzündeki ilk insan. Bir yumurta biçimindeki
kaostan çıkmış, iki boynuzu ve filinkine
benzer iki uzun dişi olan tüylü bir yaratıktır.
Bazı efsanelere göre gök ile Yer’i
ayırmış, Güneş’i, Ay’ı, yıldızları ve gezegenleri
yerlerine koymuş, dört denizi oluşturmuştur.
Ayrıca vadileri yarıp dağlan
sıralayarak yeryüzüne biçim verdiği anlatılır.
Pan Gu bütün bunları, her şeyde
kaçınılmaz olarak bulunan dualizm ilkesi
Yin-Yang\ bilmesi sayesinde yapabilmiştir.
Bir başka efsanede de evrenin onun dev
cesedinden oluştuğu anlatılır. Buna göre
Pan Gu’nun gözleri Güneş ile Ay’ı, kanı
ırmakları yaratmış, saçları ağaçlara, otlara,
teri ırmaklara, gövdesi de toprağa dönüşmüştür.
Aynı efsanede, insan soyunun da
Pan Gu’nun gövdesini kaplayan asalaklardan
türediği anlatılır. Bu yaratılış efsaneleri
3. ve 6. yüzyıllara aittir. Sanatta Pan Gu,
genellikle giysileri yapraktan bir cüce olarak
betimlenir.

Share This:

Hakkında SevgiG.

SevgiG.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)